Народився Юрій Олександрович Філіппов

Дата:
23.07.2017 день
2017-07-23T00:00:00+03:00
2017-07-24T00:00:00+03:00

80 років від дня народження гастроентеролога, члена-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора Юрія Олександровича Філіппова (1937)

Гастроентеролог, хірург, доктор медичних наук (1976), член-кореспондент Академії медичних наук України (1994), професор (1981), Заслужений діяч науки і техніки України (1996), директор Інституту гастроентерології АМН України (1987-2011), дійсний член і віце-президент Міжнародної академії апіфітотерапії та бджільництва.

Багато років працював у хірургії, анестезіології та реанімації, невідкладній терапії. Основні напрями наукової діяльності: аналіз і розробка наукових основ і методологічних аспектів організації та удосконалення гастроентерологічної науки; координація наукових досліджень за проблемою гастроентерології в Україні; вивчення етіології, патогенезу, клінічного перебігу найрозповсюдженіших і соціально вагомих гастроентерологічних захворювань; розробка найбільш ефективних методів профілактики, діагностики гастроентерологічної патології, лікування та реабілітації хворих; розробка методів ранньої діагностики преморбідного стану, що передує розвитку онкологічної патології органів травлення; створення нових натуральних лікувальних засобів (фіто-, апіпрепаратів та їх композицій); науково-методичне керівництво гастроентерологічною службою України.

Наукові праці: “Сепсис” (1982); “Избранные вопросы гастроэнтерологии в практике авиационного врача” (1996); “Актуальные проблемы в гастроэнтерологии” (1996); «Невідкладна гастроентерологія» (2001).