Народився Юрій Соломонович Каган

Дата:
16.08.2019 день
2019-08-16T00:00:00+03:00
2019-08-17T00:00:00+03:00

95 років від дня народження токсиколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та НАМНУ Юрія Соломоновича Кагана (1924-1997)

Токсиколог, доктор медичних наук (1963), професор (1968), член-кореспондент НАН України (1991) та НАМН України (1993). Закінчив Київський медичний інститут (1945), де працював у 1948-1952. У 1952-1964 – у Київському НДІ гігієни праці та професійних захворювань (нині Інститут медицини праці НАМНУ): від 1953 – завідувач лабораторії токсикології; 1964-1997 – завідувач відділу експериментальної токсикології і патології хімічної етіології Інституту екогігієни і токсикології (Київ).

Наукові дослідження були присвячені загальній токсикології, токсикології фосфорорганних сполук; проблемі селективної токсичності; взаємозв’язку структури та механізму біологічної дії сполук; ролі детоксикаційної системи печінки в метаболізмі та механізмі дії пестицидів; механізму віддаленої нейротоксичності. Розробив спосіб оцінювання комбінованої дії хімічних сполук; кількісні критерії для оцінювання кумуляції. Співавтор класифікації пестицидів.

Наукові праці: “Токсикология фосфорорганических пестицидов и гигиена труда при их применении” (1963); “Лечение острых отравлений” (1973, 1982); “Токсикология фосфорорганических пестицидов” (1977); “Физиолого-биохимический механизм действия пестицидов” (1981); “Общая токсикология пестицидов” (1981); “Principles of Pesticide Toxicology” (1985).

 

95 років від дня народження токсиколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та НАМНУ Юрія Соломоновича Кагана (1924-1997) Токсиколог, доктор медичних наук (1963), професор (1968), член-кореспондент НАН України (1991) та НАМН України (1993). Закінчив Київський медичний інститут (1945), де працював у 1948-1952. У 1952-1964 – у Київському НДІ гігієни праці та професійних захворювань (нині Інститут медицини праці НАМНУ): від 1953 – завідувач лабораторії токсикології; 1964-1997 – завідувач відділу експериментальної токсикології і патології хімічної етіології Інституту екогігієни і токсикології (Київ). Наукові дослідження були присвячені загальній токсикології, токсикології фосфорорганних сполук; проблемі селективної токсичності; взаємозв’язку структури та механізму біологічної дії сполук; ролі детоксикаційної системи печінки в метаболізмі та механізмі дії пестицидів; механізму віддаленої нейротоксичності. Розробив спосіб оцінювання комбінованої дії хімічних сполук; кількісні критерії для оцінювання кумуляції. Співавтор класифікації пестицидів.

Наукові праці: "Токсикология фосфорорганических пестицидов и гигиена труда при их применении" (1963); "Лечение острых отравлений" (1973, 1982); "Токсикология фосфорорганических пестицидов" (1977); "Физиолого-биохимический механизм действия пестицидов" (1981); "Общая токсикология пестицидов" (1981); "Principles of Pesticide Toxicology" (1985).