Формування професійної компетентності майбутніх лікарів (гендерний аспект)

Формування професійної компетентності майбутніх лікарів (гендерний аспект) : монография / Л. А. Любіна ; Буков. держ. мед. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2017. - 259 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 161-176
Б-96971
Любіна, Л. А.

У монографії розглянуто основні підходи до розуміння сутності поняття професійної компетентності, проблеми професійної підготовки і професійного становлення майбутніх лікарів, визначено основні види та структуру професійної компетентності медичного фахівця. Проаналізовано гендерні особливості професійного становлення особливості, які визначають її успішність у майбутній професійній діяльності.
Зміст:
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи аналізу проблеми професійної компетентності майбутнього лікаря. - С. 7
1.1. Професійна компетентність як інтегральна характеристика професійного становлення та розвитку особистості майбутнього фахівця. - С. 7
1.2. Психологічні особливості розвитку та чинники формування професійної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійного навчання у ВМНЗ. - С. 23
1.3. Гендерні особливості професійного становлення особистості майбутнього лікаря. - С. 34
Розділ 2. Емпіричне дослідження гендерних особливостей розвитку основних компонентів професійної компетентності майбутніх лікарів. - С. 44
2.1. Методика та загальна процедура організації емпіричного дослідження. - С. 44
2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження гендерних особливостей розвитку основних компонентів професійної компетентності майбутніх лікарів. - С. 57
Розділ 3. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів в умовах навчально-професійної діяльності. - С. 108
3.1. Методологічні принципи та завдання формувального етапу експериментального дослідження. - С. 108
3.2. Організація та проведення гендерно-орієнтованої програми формування професійної компетентності майбутніх лікарів в умовах навчально-професійної діяльності. - С. 120
3.3. Організація та проведення контрольного етапу експериментального дослідження. - С. 150
3.4. Результати та аналіз ефективності формувального етапу експериментального дослідження. - С. 151

Публікації на цю тему