Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика принципи лікування та профілактика

Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.]. - Київ : Логос , 2016. - 238 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 234-238.
Б-96821

Посібник написаний фахівцями двох спеціальностей - оториноларингологами і дитячими алергологами. У ньому розглянуто актуальні питання епідеміології, етіології, патогенезу, патоморфологічної характеристики різних форм хронічного риніту в дитячому віці. Посібник ілюстрований багатьма рисунками і таблицями.
Зміст[showhide]
Розділ 1. Клінічна анатомія і фізіологія порожнини носа та приносових пазух, їх особливості у дітей. - С. 10
Розділ 2. Етіологія, патогенез і патоморфологія різних форм хронічного риніту. - С. 38
Розділ 3. Класифікація, клініко-лабораторна та диференційна діагностика хронічного риніту. - С. 88
Розділ 4. Принципи лікування хронічного риніту. - С. 130
Розділ 5. Профілактика хронічного риніту. - С. 215
[/showhide]

Публікації на цю тему