Історія становлення санітарно-гігієнічного факультету КМІ як школи громадського здоров”я в Україні 1841-1941

Яворовський, О. П. Історія становлення санітарно-гігієнічного факультету КМІ як школи громадського здоров"я в Україні 1841-1941 : до 175-річчя Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2016 / О. П. Яворовський , Я. В. Цехмістер , І. М. Сахарчук ; Нац. медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. - Київ : Авіцена, 2016. - 199 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 167-181. - 80.
В-9531

У книзі на основі аналізу великої кількості джерел, переважно архівних, висвітлено широке коло питань, пов'язаних з передумовами створення та процесом становлення санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту впродовж ста років - 1841-1941.
Зміст[showhide]
Розділ І. Учені медичного факультету Університету св. Володимира - фундатори гігієнічної науки. - С. 23
1.1. Викладання предметів гігієнічного змісту в 40-60-х роках XIX століття. - С. 23
1.2. Створення самостійної кафедри гігієни. - С. 28
1.3. Кафедра гігієни наприкінці XIX - на початку XX століття. - С. 31
Розділ II. О. В. Корчак-Чепурківський – перший український гігієніст-епідеміолог - засновник вчення про громадське здоров’я. - С. 40
2.1. Етапи життєвого шляху вченого. - С. 40
2.2. Внесок ученого в розвиток пріоритетних напрямів медичної науки. - С. 49
2.3. Основоположник диференційованого викладання гігієнічних дисциплін у навчальних закладах Києва дореволюційного часу . - С. 67
2.4. Засновник української вищої медичної школи та активний учасник процесу становлення Київського медийного інституту. - С. 81
Розділ III. Репресовані учні наукової школи О. В. Корчака-Чепурківського - гідні продовжувачі його ідей. - С. 93
3.1. Володимир Якович Підгаєцький - засновник першої кафедри професійної гігієни та вчення з наукової організації праці. - С. 93
3.2. Микола Антонович Кудрицький: лікар - педагог - учений. - С. 103
3.3. Володимир Васильович Удовенко - завідувач кафедри загальної гігієни та організатор навчально-методичної роботи профільних гігієнічних кафедр Київського медичного інституту. - С. 113
Розділ IV. Створення санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту. - С. 127
4.1. Реорганізація вищої медичної освіти в УРСР - нагальна потреба часу. - С. 128
4.2. Київський медичний інститут - невід’ємна складова реформування медичної освіти. - С. 135
4.3. Становлення санітарно-гігієнічного факультету. - С. 140
Розділ V. Перші декани факультету: біографічні нотатки. - С. 152
5.1. Семен Семенович Познанський. - С. 152
5.2. Ілля Наумович Жанжеров. - С. 159
5.3. Сергій Іванович Радченко. - С. 162
Додаток І. Зміст офіційних документів 1917-1920 років щодо створення Київського медичного інституту (до Розділу ІІ, 2.4). - С. 182
Документ № 1. Законопроект про перетворення Київського народного українського університету в Київський державний український університет. - С. 182
Документ № 2. Законопроект Про реформування київського Університету св. Володимира і Київського державного українського університету. - С. 185
Документ № 3. От Народного Комиссариата Просвещения. По Отделу Высших Школ. Постановление № 8 Об организации управления Высшими Учебными Заведениями. - С. 186
Документ № 4. Пояснення до Постанови Наркомосвіти № 8. - С. 189
Документ № 5. Наказ № 501 колегії Губпрофобру. - С. 190
Додаток II. Списки випускників санітарно-епідемічного ухилу медичного (1926-1929 рр.), лікувально-профілактичного (1930-1931 рр.) факультетів та студентів-випускників санітарно-гігієнічного (1932-1941 рр.) факультету КМІ. - С. 191
[/showhide]

Публікації на цю тему