Історія в історіях : харківська вища медична школа у спогадах, документах і фотографіях

Історія в історіях : харківська вища медична школа у спогадах, документах і фотографіях / Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України ; за заг. ред.: В. М. Лісового, Ж. М. Перцевої. - Харків : ХНМУ, 2015. - 552 с. : фот.
Б-96644

Ця книга містить спогади професорів, викладачів і вихованців про харківську вищу медичну школу різних років її існування як факультету Харківського університету; Харківських державних медичних академії, інституту та університету, а також документи, що свідчать про їх діяльність, і фотографії, які ілюструють написане. Події, що знайшли своє відображення у розповідях, висвітлюють весь 210-річний шлях розвитку вищої медичної школи Харкова.

Зміст [showhide]Бердичевский, Г. А. Фрагменты из прошлого Харьковской медицинской школы / Г. А. Бердичевский. - С. 12
Умиков, Н. 3. Моя студенческая жизнь и врачебная деятельность в Харькове в период 1886 - 1893 гг. / Н. 3. Умиков. - С. 17
Из переписки медицинского факультета с Советом Императорского Харьковского университета (1851 г.). - С. 23
Мартьянов, А. А. Фрагменты из дневника студента медицинского факультета Харьковского Императорского университета (1890 - 1895 гг.) / А. А. Мартьянов. - С. 25
Аптекман, О. В. Записки семидесятника. Студенческие годы / О. В. Аптекман. - С. 40
Бузескул, В. П. Из истории Харьковского университета второй половины 70-х гг. прошлого века / В. П. Бузескул. - С. 43
Новые правила для студентов. - С. 45
Репрев, А. В. Отрывок из дневника университетского врача / А. В. Репрев. - С. 46
Выписка из журнала заседания медицинского факультета Императоского Харьковского университета от 28 октября 1913 г., ст. 5. - С. 50
Фабрикант, М. Б. Вильгельм Федорович Грубе (1827-1897) / М. Б. Фабрикант. - С. 51
Интересно и поучительно. - С. 56
Кони, А. Ф. Из харьковских воспоминаний / А. Ф. Кони. - С. 57
Факультетское обещание. - С. 63
Нюренберг, А. Д. К воспоминаниям о «дедушке Крылове» (начало 1900-х годов) / А. Д. Нюренберг. - С. 63
Шатилов, П. И. Отрывки из воспоминаний о В. П. Крылове (середина 1890-х годов) / П. И. Шатилов. - С. 66
Белоусов, А. К. Письменное выступление в пользу высшего образования женщин / А. К. Белоусов. - С. 69
Официальное сообщение 12 ноября 1914 г. - С. 70
Сумцов, Н. Ф. К 25-летнему юбилею профессора В. Я. Данилевского / Н. Ф. Сумцов. - С. 71
Натансон, Д. М. Л. Л. Гиршман (из личных воспоминаний) / Д. М. Натансон. - С. 73
Мельников-Разведенков, Н. Ф. Шатилов Петр Иванович (1869-1921) / Н. Ф. Мельников-Разведенков. - С. 76
Мельников-Разведенков, Н. Ф. Как жил, учил и умирал Л. В. Орлов / Н. Ф. Мельников-Разведенков. - С. 80
Фабрикант, М. Б. Из прошлого Харьковского медицинского института / М. Б. Фабрикант. - С. 85
Гейманович, А. И. Мои воспоминания / А. И. Гейманович. - С. 88
Данилевский, В. Я. Праздник нашей страны / В. Я. Данилевский. - С. 91
Кудинцев, И. В. Тогда и теперь / И. В. Кудинцев. - С. 93
Воробьев, В. П. Кафедра нормальной анатомии ХМИ / В. П. Воробьев. - С. 96
Кальф-Калиф, М. Я. О постановке медицинского образования в терапевтической клинике Харьковского университета и о научном уровне внутренней медицины 40-50-х гг. XIX столетия / М. Я. Кальф-Калиф. - С. 99
Бобін, В. В. За мандатом часу / В. В. Бобін. - С. 105
З декрету Ради народних комісарів України (02.03.1919 р.). - С. 107
Резолюция факультетской сходки студентов медиков 29/IV- 1920 г. - С. 107
Баранник, П. И. Воспоминания / П. И. Баранник. - С. 108
Кольнер, Р. Ю. Первый декан педиатрического факультета / Р. Ю. Кольнер. - С. 111
Майстрах, К. В. Первый курс в Харьковской медицинской академии / К. В. Майстрах. - С. 116
Горохова, В. Н. Жизнь студентки. 1919 год, весна / В. Н. Горохова. - С. 119
Ямпольская, В. Д. Рабухин А. Е. В начале пути / В. Д. Ямпольская. - С. 125
Долин, А. К истории создания рабочего факультета Харьковского медицинского института / А. Долин. - С. 129
Генес, С. Г. Первые этапы рабфака / С. Г. Генес. - С. 131
Паули, Е. Е. Организация и работа биологической лаборатории / Е. Е. Паули. - С. 132
Бойко, М. На уроках / М. Бойко. - С. 136
Налбат, О. С. Будні робітфаківців (зі спогадів комсомолки 20-30-х років) / О. С. Налбат. - С. 138
Зайцева, Д. Мы и они / Д. Зайцева. - С. 139
Про нараду ректорів всіх ВИШ’ів у 1930 р. - С. 140
Долгін, П. І. Перші керівники ХМІ / П. І. Долгін. - С. 141
Воробйов, В. П. Музей становлення людини / В. П. Воробйов. - С. 142
Наказ по ХМІ від 01.01.1932 р. - С. 143
Корхов, И. П. Памяти профессора Николая Петровича Тринклера / И. П. Корхов. - С. 144
Коган, И. С. Памяти Н. П. Тринклера / И. С. Коган. - С. 149
Утевский, А. М. Обретение учителя. А. В. Палладии и биохимический институт / А. М. Утевский. - С. 151
Наказ по Харківському медичному інституту № 83 від 8 травня 1930 р. - С. 154
Рудицький, М. Звітуємо про звершення / М. Рудицький. - С. 154
Вельвовський, І. Ми прийшли з революцією (спогади старости) / І. Вельвовський. - С. 156
Федоров, Г. За покликанням / Г. Федоров. - С. 157
Про зустріч випускників першого радянського випуску. - С. 158
Істомін, Г. Дні минулі, незабутні / Г. Істомін. - С. 158
Курсанты милиции. Люди дела. - С. 159
Екелова-Багалій, Є. М. Нива життя / Є. М. Екелова-Багалій. - С. 160
Трутень, Н. І. Естафета / Н. І. Трутень. - С. 163
Витяги з наказів по Харківському медичному інституту (1930-1931 рр.). - С. 165
Альперн, Д. О. Штурмуємо фортеці науки / Д. О. Альперн. - С. 166
Ловля, Д. С. Володимир Якович Рубашкін, як учений, педагог і громадський діяч / Д. С. Ловля. - С. 167
Тищенко, М. А. Кафедра патологической анатомии 1-го ХМИ / М. А. Тищенко. - С. 170
Журнальні публікації. - С. 173
Сокол, Г. Наукове товариство студентів / Г. Сокол. - С. 174
Гільман, Л. До питання оцінки знань студентів / Л. Гільман. - С. 176
Алмазов, І. Підготовка до 125-річчя ХМІ / І. Алмазов. - С. 177
Алмазов, І. Рентгено-експериментальна лабораторія при інституті / І. Алмазов. - С. 177
Фуголь, О. М. К 50-летию окончания Харьковского медицинского института / О. М. Фуголь. - С. 178
Палац медінституту. - С. 188
Струков, А. И. Воспоминания о работе в г. Оренбурге в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1944 гг.) / А. И. Струков. - С. 188
Ніколаєв, Л. З недавнього минулого / Л. Ніколаєв. - С. 194
Власенко, П. В. Письма родным после возвращения из г. Фрунзе, где находился в эвакуации / П. В. Власенко. - С. 197
Утевский, А. М. Письмо профессору И. Н. Буланкину / А. М. Утевский. - С. 202
Новый лечебный препарат. - С. 203
Липшиц, Р. У. Торжествующая сила музыки / Р. У. Липшиц. - С. 204
Смолкина, Б. М. Все для фронта, все для жизни / Б. М. Смолкина. - С. 206
Творческая конференция научных работников Киргизии. - С. 209
Мадиевская, H. Н. 2-й ХМИ в Киргизии / H. Н. Мадиевская. - С. 211
Битчук, Н. Л. Рассказ академика Л. Т. Малой о Великой Отечественной войне / Н. Л. Битчук. - С. 213
Чепурная, Т. Д. Учеба, прерванная войной / Т. Д. Чепурная. - С. 214
Почепцов, В. Бійці санітарного фронту / В. Почепцов. - С. 216
Гречанина, Е. Я. Студенческие годы / Е. Я. Гречанина. - С. 217
Ронин, В. С. Воспоминания о годах учебы в Харьковском медицинском институте (1947-1953 гг.) / В. С. Ронин. - С. 221
Корин, М. Годы учебы в Харьковском медицинском институте (1947-1953 гг.) / М. Корин. - С. 226
Наместникова, Л. Н. Светлой памяти учителя / Л. Н. Наместникова. - С. 230
Бакшинская, Р. Е. О дорогом учителе / Р. Е. Бакшинская. - С. 233
Циганенко, А. Я. Учень та вчитель. Світлій пам’яті професора Миколи Миколайовича Бокаріуса / А. Я. Циганенко. - С. 236
Юмашев, А. К стопятидесятилетию ХМИ / А. Юмашев. - С. 237
Чернай, Е. В мире науки / Е. Чернай. - С. 238
Чернай, Е. Дело огромной важности / Е. Чернай. - С. 240
Народный университет здоровья. - С. 241
Малая, Л. Т. На службе здоровья / Л. Т. Малая. - С. 241
Награда Университету здоровья. - С. 243
Чернай, Е. Скромно и тихо / Е. Чернай. - С. 243
Киричек, Л. Т. Так это было / Л. Т. Киричек. - С. 244
Аніна, З. Через десять років / З. Аніна. - С. 247
Виділена невідома речовина з крові. - С. 248
Шульга, Ю. Д. О жизни и творчестве В. М. Когана-Ясного / Ю. Д. Шульга. - С. 249
Изучение микроэлементов. - С. 250
Пилипенко, М. Е. Спогади про студентські роки в Alma mater / М. Е. Пилипенко. - С. 251
Техника электроретинографии. - С. 259
Лунін, Д. Випадок у поїзді / Д. Лунін. - С. 259
Алексеенко, А. П. Воспоминания об И. Е. Смирнове / А. П. Алексеенко. - С. 261
Задорожний, Б. Я. Знову за книги / Б. Я. Задорожний. - С. 263
Сміян, Е. С. Молодість - чудова пора життя / Е. С. Сміян. - С. 264
Радяться педіатри. - С. 274
Прилад записує біоструми ока. - С. 274
Залевский, Г. Парадоксы жизни. Воспоминания и размышления / Г. Залевский. - С. 275
Премии лучшим научным работникам. - С. 280
Кутько, И. И. Слово о глубокоуважаемых дорогих учителях и любимых однокурсниках / И. И. Кутько. - С. 280
Сохранич, В. Удосконалювати процесс навчання / В. Сохранич. - С. 285
Глазов, А. Ньютоны с нашего курса / А. Глазов. - С. 287
Ковалева, О. Н. Светлые студенческие годы / О. Н. Ковалева. - С. 287
Шаповал, М. Наш друг - лікар / М. Шаповал. - С. 290
Басенко, К. Доктор медицины / К. Басенко. - С. 294
Шевченко, С. И. Целина / С. И. Шевченко. - С. 297
Юрченко, А. Людина, що повертає сонце / А. Юрченко. - С. 300
Масловский, С. Ю. Память об учителе. Рафаил Давидович Синельников / С. Ю. Масловский. - С. 302
Цетнаровский, Л. Резерв науки / Л. Цетнаровский. - С. 304
Фолькер, Тойне. Без п’яти держекзаменів лікарі / Тойне. Фолькер. - С. 305
Битчук, Н. Л. Харьковский медицинский институт в моей жизни / Н. Л. Битчук. - С. 306
Жук, А. Меж немає / А. Жук. - С. 319
Шабельський, О. Рядки документів / О. Шабельський. - С. 320
Торжественное обещание врача. - С. 321
Санько, М. Почта профессора / М. Санько. - С. 322
Степанюк, Т. И. На кафедре микробиологии / Т. И. Степанюк. - С. 326
Самі, Юсиф Махір. Декілька тисяч кілометрів тому / Юсиф Махір. Самі. - С. 333
Бабич, И. Интернатура? Да! / И. Бабич. - С. 333
Острополец, С. С. Воспоминания о профессоре Владимире Александровиче Белоусове / С. С. Острополец. - С. 336
Белей, О. Їх зброя - скальпель / О. Белей. - С. 339
Хомич, Ю. Субординатура / Ю. Хомич. - С. 340
Макогонова, А. П’ятдесят років молодості / А. Макогонова. - С. 343
Богдашкин, Н. Г. Иван Иванович Грищенко / Н. Г. Богдашкин, В. И. Грищенко. - С. 344
Зандер, Карл. Узи інтернаціональної дружби / Карл. Зандер. - С. 346
Сафронов, В. Високе мистецтво / В. Сафронов. - С. 347
Обращение к врачам-выпускникам ХМИ. - С. 350
Михайлов, Г. Коли не залишалося надії / Г. Михайлов. - С. 350
Артеменко, А. И. Хочу рассказать / А. И. Артеменко. - С. 351
Назаренко, О. Радять медики / О. Назаренко. - С. 356
Летик, И. В. Это было, и мы этим гордимся / И. В. Летик, В. И. Кравченко. - С. 356
Потьомкіна, 3. Від мрії до диплома / 3. Потьомкіна. - С. 367
Гречанин, Б. Е. Комитет «Дружба» Харьковского медицинского / Б. Е. Гречанин. - С. 370
Малая, Л. Т. Ректор / Л. Т. Малая, В. Т. Зайцев. - С. 381
Яковцова, А. Ф. Воспоминание об учителе / А. Ф. Яковцова. - С. 384
Рогожин, Б. А. Харьковский медицинский институт глазами студента (семидесятые годы XX столетия) / Б. А. Рогожин. - С. 387
Петрова, З. П. Для меня все начиналось с Сумской, 1 / З. П. Петрова. - С. 396
Бокариус, Л. В. Прекрасные годы жизни / Л. В. Бокариус. - С. 403
Корж, А. А. Спомини про друга / А. А. Корж. - С. 406
Трубникова, М. С. Виктор Филиппович Трубников / М. С. Трубникова. - С. 408
Минухин, В. В. Рассказ о себе и не только / В. В. Минухин. - С. 411
Черкасова, Р. Студенческая передвижная / Р. Черкасова. - С. 415
Ольховський, В. О. Інститут - новий щабель пізнання / В. О. Ольховський. - С. 417
Бойко, В. В. Пам’яті академіка Володимира Терентійовича Зайцева / В. В. Бойко. - С. 419
Овчинникова, А. С. Иностранные студенты в истории нашего вуза / А. С. Овчинникова. - С. 423
Бабак, О. Я. Традиции, заложенные академиком Л.Т.Малой, живы / О. Я. Бабак. - С. 432
Кожин, М. И. Врач универсальной эрудиции / М. И. Кожин. - С. 434
Аляви, А. Л. Учителя продолжаются в своих учениках / А. Л. Аляви. - С. 436
Похвалий, А. Н. Студенческие бывальщины / А. Н. Похвалий. - С. 438
Питецкая, Н. И. Двадцать лет спустя / Н. И. Питецкая. - С. 442
Гольцев, А. Н. Памяти учителя, друга и соратника Валентина Ивановича Грищенко / А. Н. Гольцев. - С. 444
Волошин, П. В. Жизнь, отданная людям / П. В. Волошин. - С. 448
Бойко, В. В. Человек эпохи / В. В. Бойко. - С. 451
Перцева, Ж. Н. В память о Владимире Ивановиче Шаповале - Учителе, Наставнике, Друге / Ж. Н. Перцева, Я. С. Белевцова. - С. 454
Жизненные уроки. - С. 460
Дубенко, Е. Г. Воспитание будущего врача-клинициста в медицинском вузе (опыт вузовского педагога и врача-лечебника) / Е. Г. Дубенко. - С. 464
Цыганенко, А. Я. Дорога длиною в жизнь. Памяти академика М. В. Кривоносова / А. Я. Цыганенко. - С. 468
Ткаченко, В. Л. Сила убеждения / В. Л. Ткаченко. - С. 472
Кецман, Р. Мы будем творить добро / Р. Кецман. - С. 474
Мирошниченко, М. С. Мои первые шаги в профессии / М. С. Мирошниченко. - С. 475
Мишина, М. Мой учитель - всегда в моем сердце / М. Мишина. - С. 478
Киричок, И. В. Изабелла Шакировна Иванова - мудрый учитель и добрый друг / И. В. Киричок. - С. 479
Бирюкова, М. С. Незабываемые встречи. Памяти однокурсника / М. С. Бирюкова. - С. 483
Киношенко, Ю. Т. Дорогами моей жизни / Ю. Т. Киношенко. - С. 486
[/showhide]

Публікації на цю тему