Клінічні методи дослідження нервової системи у новонародженних та дітей грудного віку

Литвиненко , Н. В. Клінічні методи дослідження нервової системи у новонародженних та дітей грудного віку : навчальний посібник для лікарів-інтернів, курсантів, практичних лікарів з фахів "неврологія", "педіатрія", "сімейна медицина" / Н. В. Литвиненко , Т. Й. Пурденко, В. М. Гладка ; Укр. мед. стоматол. акад. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. - 124 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 104-108
Б-96445

У посібнику представлені особливості оцінки неврологічного статусу новонароджених та дітей грудного віку, висвітлена динаміка їх моторного, психічного і мовленнєвого розвитку, обговорені питання трактування патологічних змін у неврологічному статусі. Наведені основні етапи формування нервової системи в процесі внутрішньоутробного розвитку та в постнатальному періоді.
Зміст[showhide]
1. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в онтогенезі. - С. 6
1.1. Поняття «нейроонтогенез». - С. 6
1.2. Розвиток центральної нервової системи ембріона в першому триместрі вагітності. - С. 9
1.3. Розвиток центральної нервової системи плода в другому триместрі вагітності. - С. 14
1.4. Розвиток центральної нервової системи плода в третьому триместрі вагітності. - С. 16
1.5. Розвиток центральної нервової системи в постнатальному періоді. - С. 19
2. Клінічні методи дослідження нервової системи у дітей першого року життя. - С. 25
2.1. Особливості оцінки неврологічного статусу дітей першого року життя. - С. 25
2.2. Скарги. Анамнез. - С. 26
2.3. Загальний вигляд та поведінка дитини. - С. 29
2.3.1. Оцінка свідомості. - С. 30
2.3.2. Огляд голови, оцінка її положення. - С. 34
2.4. Дослідження функцій черепних нервів. - С. 41
2.4.1. I пара - нюховий нерв (n. olfactorius). - С. 42
2.4.2. II пара - зоровий нерв (n. opticus). - С. 42
2.4.3. III, IV, VI пари - окоруховий (n. oculomotorius), блоковий (n. trochlearis), відвідний (n. abducens) нерви. - С. 44
2.4.4. V пара - трійчастий нерв (n. trigeminus). - С. 48
2.4.5. VII пара - лицевий нерв (n. facialis). - С. 49
2.4.6. VIII пара - присінково-завитковий нерв (n. vestibulo-cochlearis). - С. 50
2.4.7. IX, X пари - язикоглотковий (n. glossopharyngeus), блукаючий (n. vagus) нерви. - С. 51
2.4.8. XI пара - додатковий нерв (n. accessorius). - С. 51
2.4.9. XII пара - під’язиковий нерв (n. hypoglossus). - С. 52
2.5. Рухова сфера. - С. 53
2.5.1. Глибокі та поверхневі рефлекси. - С. 59
2.5.2. Безумовні фізіологічні рефлекси новонароджених. - С. 63
2.6. Чутлива сфера. - С. 78
2.7. Менінгеальні симптоми. - С. 79
2.8. Вегетативна нервова система. - С. 81
2.9. Психічний розвиток дитини. - С. 82
2.10. Динаміка моторного, психічного і мовленнєвого розвитку дитини першого року життя. - С. 84
[/showhide]

Публікації на цю тему