Клініко-лабораторна оцінка та корекція гемостазу в інтенсивній терапії

Лисенко, В. Й. Клініко-лабораторна оцінка та корекція гемостазу в інтенсивній терапії : навчальний посібник / В. Й. Лисенко ; Харк. мед. акад. післядиплом освіти, Каф. анестезіології та інтенсив. терапії. - Харків : ХМАПО, 2016. - 143 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 137-143.
Б-96864

Навчальний посібник базується на аналізі сучасних літературних даних та багаторічних власних дослідженнях гемокоагуляції у пацієнтів у критичних станах. Викладені рекомендації покликані допомогти вибрати лікарям клінічних відділень оптимальніший метод діагностики та корекції гемостазу.
Зміст[showhide]
Сучасна характеристика системи гемостазу. - С. 8
Загальні зауваження під час дослідження системи гемостазу. - С. 19
Клініко-функціональні й лабораторні методи оцінки системи гемостазу. - С. 23
Тести для оцінки судинного й тромбоцитарного компонентів гемостазу. - С. 24
Скринінгові тести оцінки плазмової ланки гемостазу. Інтерпретація результатів та обмеження їх використання при контролі за лікуванням гепаринами і непрямими антикоагулянтами. - С. 29
Тромбоеластографія. - С. 33
Оцінка ролі окремих факторів у системі гемостазу та вітамін-К-залежних білків. - С. 35
Оцінка фібринолітичної активності. - С. 39
Реакції гемостазу в критичних станах. - С. 40
Доопераційний гемостазіологічний анамнез у прогнозуванні операційних кровотеч. - С. 43
Критична оцінка й прогностична значущість тестів гемостазу. - С. 44
Інфузійна та гемостатична ресусцитація при тяжких кровотечах. - С. 46
Діагностична значущість маркерів активації гемокоагуляції і тромбінемії. - С. 73
Тромбоемболізм. Стратифікація ризиків та профілактика в хіругії. - С. 80
Оцінка вторинних комплексних порушень гемостазу. - С. 113
Лабораторна експрес-діагностика порушень гемостазу. - С. 121
Завдання для перевірки рівня знань. - С. 125
Еталони відповідей на тестові завдання. - С. 136
[/showhide]

Публікації на цю тему