Колапсохірургія у лікуванні сучасного туберкульозу легень

Колапсохірургія у лікуванні сучасного туберкульозу легень / І. Д. Дужий, О. В. Кравець ; Сум. держ. ун-т МОН України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. - 317 с. : іл. - Бібліогр.: с. 296-317.
Б-96801
Дужий, І. Д.

Монографія присвячена лікуванню поширених форм туберкульозу легень, ускладнених різними типами резистентності мікобактерій до антибактеріальних препаратів. Висвітлено вагомий внесок українських вчених у розроблення колапсохірургічних методів лікування. Пропонуються модифікації торакопластик, призначені для санації легеневої паренхіми різної локалізації на тлі пневмоперитонеуму як альтернативи хіміотерапії. Ця монографія може бути застосована студентами старших курсів та лікарями-інтернами і слухачами закладів післядипломної освіти. Вона дасть можливість поєднати й розширити знання, одержані на кафедрах фтизіатрії, внутрішньої медицини, інфекційних хвороб та радіології.
Зміст
Вступ. Роздуми хірурга зі словом до терапевта. - С. 9
1. Побіжний історичний екскурс. - С. 22
2. Хірургічна анатомія реброво-м’язового каркаса грудної клітки. - С. 28
3. Розвиток торакопластики в Україні. - С. 48
4. Особливості сучасного туберкульозу легень та наслідки його лікування. - С. 56
5. Джерела сучасного легеневого туберкульозу. - С. 65
6. Результати консервативної антибактеріальної терапії сучасного туберкульозу. - С. 69
7. Особливості перебігу туберкульозу легень у разі відмови від показаної операції. - С. 75
8. Реактивація туберкульозу легень після успішної антибактеріальної терапії у вперше виявлених хворих. - С. 81
9. Причини та особливості реактивації туберкульозу легень оперованих хворих. - С. 95
10. Екстраплевральна торакопластика. - С. 111
10.1. Операція Зауербруха. - С. 111
10.2. Перші торакопластики на території нашої держави. - С. 114
10.3. Внесок Харківської хірургічної школи у розроблення колапсохірургічних втручань в Україні. - С. 119
10.4. Франц Юлійович Розе - фундатор колапсохірургії в Україні. - С. 121
10.5. Особливості лікування гігантських та великих каверн за Анатолієм Григоровичем Кисельовим. - С. 125
10.6. Підтвердження життєздатності торакопластики в лікуванні туберкульозу легень. Внесок Аршавіра Карапетовича Флорикяна у колапсохірургію туберкульозу. - С. 128
11. Торакопластика та її становлення в Київському інституті туберкульозу. Організатор фтизіохірургічної допомоги у м. Києві - Митрофан Миколайович Москальов. - С. 134
12. Внесок Володимира Михайловича Савича у становлення ідей колапсохірургії і втілення їх у життя. - С. 138
13. Григорій Гаврилович Горовенко і колапсохірургія в Україні. - С. 147
14. Операція Костроміна Павла Ілліча (розширена верхньозадня торакопластика). - С. 155
15. Юрій Миколайович Мохнюк - предтеча сучасних показань до торакопластики. - С. 160
16. Внесок Миколи Степановича Пилипчука у колапсохірургію туберкульозу. - С. 168
17. Внесок хірургів обласних протитуберкульозних диспансерів у розвиток колапсохірургії. - С. 174
17.1. Військовий хірург - фтизіохірург Сумщини - Михайло Данилович Кореневський. - С. 174
17.2. Внесок Вінниччини у розвиток екстраплевральної торакопластики (Іван Юрійович Осійський). - С. 179
17.3. Внесок Івано-Франківщини у колапсохірургію туберкульозу легень (Іван Васильович Кайда). - С. 185
18. Загальні показання до оперативного лікування та торакопластики хворих на туберкульоз легень. - С. 191
18.1. Обґрунтування сучасних підходів до оперативного лікування та торакопластики у хворих на туберкульоз легень в умовах епідемії. - С. 213
18.2. Передньоверхня екстраплевральна торакопластика з метою ліквідації верхівкової залишкової плевральної порожнини та при спонтанному пневмотораксі. - С. 221
18.3. Торакопластика при симультанних втручаннях із приводу хронічного туберкульозного плевриту. - С. 225
18.4. Передопераційна підготовка хворих. - С. 235
18.5. Характер та методи оперативних втручань. - С. 242
18.6. Інтраплевральна коригувальна торакопластика. - С. 266

Публікації на цю тему