Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил

Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / ННМБ України ; [Остапенко Т. А. (наук. керівник проєкту) ; упоряд. : Корнілова Л. Є., Самчук Л. І. ; наук. консультант Бойчак М. П. ; авт. вступ. ст. : Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Бойчак М. П.]. – Київ, 2021. – 392 с. – До 30-річчя незалежності України.

Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил» присвячено актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України у період проведення АТО/ООС (2014–2020). У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, в яких розкрито організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим, особливості організації хірургічної та терапевтичної допомоги, здійснено ґрунтовний аналіз проблеми бойової психічної травми, зокрема посттравматичного стресового розладу, медичної та медико-психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО/ООС. В окремих розділах відображено публікації, в яких описано досвід виконання судово-медичних експертиз у випадках загибелі учасників АТО/ООС, визначено основні завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою МО України, відображено публікації про організацію медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС. У заключному розділі представлено бібліографічні посібники з актуальних питань медичного забезпечення АТО/ООС. Видання адресовано науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення АТО/ООС.

Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ

Публікації на цю тему

Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / ННМБ України ; [Остапенко Т. А. (наук. керівник проєкту) ; упоряд. : Корнілова Л. Є., Самчук Л. І. ; наук. консультант Бойчак М. П. ; авт. вступ. ст. : Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Бойчак М. П.]. – Київ, 2021. – 392 с. – До 30-річчя незалежності України. Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил» присвячено актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України у період проведення АТО/ООС (2014–2020). У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, в яких розкрито організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим, особливості організації хірургічної та терапевтичної допомоги, здійснено ґрунтовний аналіз проблеми бойової психічної травми, зокрема посттравматичного стресового розладу, медичної та медико-психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО/ООС. В окремих розділах відображено публікації, в яких описано досвід виконання судово-медичних експертиз у випадках загибелі учасників АТО/ООС, визначено основні завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою МО України, відображено публікації про організацію медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС. У заключному розділі представлено бібліографічні посібники з актуальних питань медичного забезпечення АТО/ООС. Видання адресовано науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення АТО/ООС. Із цією книгою Ви можете ознайомитися в Електронному архіві ННМБУ