Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортній мережі (клінічна настанова)

Михайлов, Б. В. Медико-психологічна реабілітація учасників АТО в санаторно-курортній мережі (клінічна настанова) / Б.В. Михайлов ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. - Київ: Харків : [б.в.], 2015. - 71 с. - Бібліогр.: с. 70.
Б-96545

В книзі викладено основні психодіагностичні, психотерапевтичні і психокорекційні процедури в структурі медико-психологічної реабілітації учасників АТО в санаторно-курортних умовах.
Зміст[showhide]Програма медико-психологічної реабілітації осіб, які постраждали внаслідок участі в АТО. - С. 8
Принципи побудови. - С. 9
Клінічні прояви розладів невротичного регістру у учасників АТО. - С. 12
Прояви ПТСР. - С. 15
Критерії діагностики ПТСР. - С. 16
Принципи терапії і реабілітації хворих на ПТСР. - С. 18
Принципи психотерапії хворих iз ПТСР. - С. 20
Форми і методи психотерапії. - С. 21
Психотерапія. - С. 22
Когнітивно-біхвіоральна терапія (КБТ). - С. 23
Експозиція. - С. 27
Десенситизація. - С. 28
Занурення. - С. 29
Допоміжні техніки. - С. 32
Аутосугестія. - С. 33
Методика аутогенного тренування. - С. 33
Модифікація Б. В. Михайлова. - С. 35
Прогресуюча м’язова релаксація Джейкобсона. - С. 35
Раціональна психотерапія. - С. 37
Групова психотерапія. - С. 38
Методика гіпнотерапії (в модифікації А. Д. Філатова - Б. В. Михайлова). - С. 44
Допоміжні методи терапевтичних втручань. - С. 51
Додаток 1. Положення про відділення (центр) медико-психологічної реабілітації для осіб, які постраждали внаслідок участі в АТО. - С. 54
Додаток 2. Диференційно-діагностичні критерії психічних розладів психогенного походження (використовується для відбору контингентів). - С. 55
Додаток 3. Примірний розподіл медико-психологічних реабілітаційних заходів на день перебування на основному етапі. - С. 64
Додаток 4. Міссисипська шкала посттравматичного стресового розладу. - С. 65[/showhide]

Публікації на цю тему