Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень

Медицина граничних станів: 30-річний досвід психогігієнічних досліджень / О. С. Богачова [та ін.]. ; за ред. В.М. Лісового, В.О. Коробчанського. - Харків ; Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 518 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 470-518.
Б-96609

У монографії узагальнено багаторічний досвід психогігієнічних досліджень різних категорій молоді учнівського віку. На підставі аналізу результатів планових натурних психогігієнічних експериментів знайшли практичне підтвердження теоретичні засади концепції медицини граничних станів, в основі яких лежить поняття гігієнічної донозологічної діагностики.

Зміст [showhide]Розділ 1. Медицина граничних станів та її місце у сучасній медичній науці. - С. 15
Лісовий, В. М. 1.1. Медицина граничних станів: теорія та практика донозологічної діагностики / В. М. Лісовий, В. А. Капустник, В. О. Коробчанський. - С. 15
Лісовий, В. М. 1.2. Медицина граничних станів та нова парадигма охорони здоров’я / В. М. Лісовий, В. О. Коробчанський, О. В. Веремієнко. - С. 30
Коробчанський, В. О. 1.3. Проблема донозологічної психодіагностики в охороні здоров’я молоді / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 36
Другие авторы: Резуненко Ю.К., Дяченко І. О., Кателевська Н. М.
Розділ 2 Програма психогігієнічного дослідження граничних психічних станів учнівської молоді. - С. 65
Коробчанський, В. О. 2.1. Теоретичні засади натурного психогігієнічного експерименту / В. О. Коробчанський, М. П. Воронцов, І. О. Васильченко. - С. 65
Коробчанський, В. О. 2.2. Структурно-функціональна організація центральної нервової системи та особливості психіки молодих людей учнівського віку / В. О. Коробчанський, В. В. Міхеєв. - С. 71
Коробчанський, В. О. 2.3. Характеристика досліджуваного контингенту учнівської молоді / В. О. Коробчанський, В. В. Міхеєв. - С. 79
Коробчанський, В. О. 2.4. Організація психодіагностичного дослідження функціонального стану в представників учнівської молоді / В. О. Коробчанський, О. І. Герасименко. - С. 82
Коробчанський, В. О. 2.5. Психогігієнічне значення та методики визначення показників основних властивостей нервової системи / В. О. Коробчанський. - С. 94
Коробчанський, В. О. 2.6. Психодіагностичне значення уваги та методи дослідження її властивостей / В. О. Коробчанський. - С. 101
Коробчанський, В. О. 2.7. Пам’ять, як основа когнітивної діяльності та методи її психодіагностичного дослідження / В. О. Коробчанський. - С. 106
Коробчанський, В. О. 2.8. Мислення та інтелект. Методи психодіагностичного дослідження / В. О. Коробчанський. - С. 112
Коробчанський, В. О. 2.9. Діагностика психічних станів та властивостей особистості осіб молодого віку / В. О. Коробчанський. - С. 115
Коробчанський, В. О. 2.10. Гігієнічна діагностика умов та характеру життєдіяльності осіб учнівського віку / В. О. Коробчанський, О. С. Богачова, А. Є. Островська. - С. 130
Коробчанський, В. О. 2.11. Інші методи дослідження функціонального стану організму представників учнівської молоді / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 133
Другие авторы: Мельник О. Г., Новікова І.В., Григорян О. В., Саркіс-Іванова В. В.
Розділ З Здоров’я учнівської молоді різної популяційної приналежності4141
Коробчанський, В. О. 3.1. Соціально-гігієнічна характеристика стану здоров’я старшокласників, які проживають у населених містах із різним рівнем урбанізації / В. О. Коробчанський, Ю. О. Олійник. - С. 141
Коробчанський, В. О. 3.2. Оцінка впливу інноваційної програми школи сприяння здоров’ю на фізичний розвиток та захворюваність старшокласників / В. О. Коробчанський, В. В. Старусева. - С. 154
Коробчанський, В. О. 3.3. Порівняльний соціально-гігієнічний аналіз стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 160
Другие авторы: Резніченко О. Г., Коробчанський П.О., Подаваленко О. В.
Коробчанський, В. О. 3.4. Особливості формування здоров’я сиріт та інвалідів, які здобувають професійну освіту у ліцеї / В. О. Коробчанський, С. Ю. Світличний. - С. 168
Коробчанський, В. О. 3.5. Особливості формування здоров’я осіб старшого шкільного віку із вадами слуху та зору / В. О. Коробчанський, Н. І. Суботіна, О. С. Сасіна
Коробчанський, В. О. 3.6. Аналіз наслідків девіантної поведінки для формування здоров’я мешканців притулків для неповнолітніх та шкіл-інтернатів / В. О. Коробчанський, С. В. Вітріщак. - С. 180
Розділ 4 Гігієнічна діагностика умов та характеру життєдіяльності учнівської молоді різних популяційних груп. - С. 193
Коробчанський, В. О. 4.1. Гігієнічна характеристика умов навчання та побуту старшокласників, які проживають у населених містах із різним рівнем урбанізації та навчаються за різними програмами / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 193
Другие авторы: Оліник Ю.О., Карасьов В.І., Старусева В. В.
Коробчанський, В. О. 4.2. Гігієнічна характеристика умов та характеру навчання підлітків, які здобувають професійну освіту у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 211
Другие авторы: Герасименко О. І., Васильченко І.О., Світличний С. Ю., Богачова О. С.
Коробчанський, В. О. 4.3. Гігієнічна характеристика умов та характеру навчання студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації (технікуми, коледжі, університети) / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 219
Другие авторы: Подаваленко О.В., Усенко С. А., Резніченко О. Г., Коробчанський П. О.
Коробчанський, В. О. 4.4. Характеристика умов навчання та побуту у спеціалізованих навчальних закладах для дітей із уродженими вадами аналізаторних функцій / В. О. Коробчанський, Н. І. Суботіна, О. С. Сасіна. - С. 228
Коробчанський, В. О. 4.5. Гігієнічна характеристика умов життєдіяльності молоді учнівського віку в умовах асоціального середовища, у притулках для неповнолітніх та школах-інтернатах / В. О. Коробчанський, С. В. Вітріщак. - С. 235
Коробчанський, В. О. 4.6. Порівняльна характеристика умов життєдіяльності учнівської молоді різних популяційних груп / В. О. Коробчанський, О. І. Герасименко, Т. О. Іваненко. - С. 239
Розділ 5 Донозологічна діагностика функціонального стану учнівської молоді різних популяційних груп. - С. 305
Коробчанський, В. О. 5.1. Характеристика функціонального стану старшокласників із населених міст з різним рівнем урбанізації, які здобувають освіту за різними формами навчання / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 260
Другие авторы: Олійник Ю.О., Карасьов В.І., Старусева В. В.
Коробчанський, В. О. 5.2. Діагностика функціонального стану учнів, які здобувають професійну освіту на базі ПТУ та професійних ліцеїв / В. О. Коробчанський, О. І. Герасименко, С. Ю. Світличний. - С. 271
Коробчанський, В. О. 5.3. Психофізіологічна характеристика функціонального стану студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 280
Другие авторы: Коробчанський П.О., Усенко С.А., Резниченко О. Г.
Коробчанський, В. О. 5.4. Порівняльна характеристика функціонального стану учнівської молоді зі зниженим рівнем здоров’я та соціальної адаптації / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 286
Другие авторы: Світличний С. Ю., Вітріщак С.В., Суботіна Н. І., Сасіна О. С.
Розділ 6 Донозологічна діагностика психічного стану учнівської молоді різних популяційних груп. - С. 305
Коробчанський, В. О. 6.1. Порівняльна характеристика психічного стану різних популяційних груп старшокласників залежно від умов та характеру навчання / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 305
Другие авторы: Олійник Ю.О., Карасьов В.І., Старусева В. В., Ковальчук Л. Й.
Коробчанський, В. О. 6.2. Оцінка психічного стану учнів, які опановують різні виробничі професії на базі ПТУ та у професійних ліцеях / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 327
Другие авторы: Герасименко О.І., Світличний С. Ю., Богачова О. С.
Коробчанський, В. О. 6.3. Аналіз психічного стану студентів вищих навчальних закладів, які опановують принципово різні спеціальності / В. О. Коробчанський [та ін.]. - С. 335
Другие авторы: Усенко С.А., Подаваленко О.В., Резніченко О. Г., Коробчанський П. О.
Коробчанський, В. О. 6.4. Визначення ролі чинників сирітства та інвалідності у формуванні психічного стану учнівської молоді, яка навчається у системі професійно-технічної освіти / В. О. Коробчанський, С. Ю. Світличний. - С. 351
Коробчанський, В. О. Розділ 7 Методологічні принципи медицини граничних станів, їх теоретичне та практичне значення / В. О. Коробчанський, Т. О. Іваненко, О. В. Веремієнко. - С. 379
[/showhide]

Публікації на цю тему