Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога : національний підручник для лікарів-слухачів післядипломної освіти, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / І. С. Зозуля [та ін.]; за ред. І.С. Зозулі. - 3-є вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2017. - 958 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 954-958.
В-9518

У підручник включено всі основні розділи невідкладних станів, які трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці та наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, травматології, при опікових захворюваннях, отруєннях, в офтальмології та фтизіатрії. Відповідно до вимог доказової медицини стисло викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено сучасні препарати.

Зміст[showhide]
Розділ 1. Організація швидкої медичної допомоги (І. С. Зозуля, Г. Г. Рощін, А. В. Вершигора, А. В. Рогов). - С. 13
Розділ 2. Серцево-легенева реанімація у дорослих (Ю. І. Марков). - С. 47
Розділ 3. Невідкладні стани в кардіології (Т. І. Ганджа, М. Ф. Соколов, А. О. Супрун). - С. 64
Розділ 4. Невідкладна хірургія черевної порожнини (М. І. Тутченко, Б. І. Слонецький). - С. 102
Розділ 5. Невідкладна допомога при легеневих кровотечах і кровохарканні (Р. Г. Процюк, Р. Р. Процюк). - С. 171
Розділ 6. Невідкладна допомога при травмах опорно-рухового апарату (В. А. Попов, М. Л. Анкін). - С. 185
Розділ 7. Стани, що потребують надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в акушерстві та гінекології (С. С. Леуш). - С. 211
Розділ 8. Невідкладні стани в урології (С. О. Возіанов, І. І. Горпинченко, А. І. Бойко, Ю. М. Гурженко). - С. 261
Розділ 9. Невідкладні стани в проктології (Я. П. Фелештинський, В. І. Мамчич, Р. К. Палієнко). - С. 296
Розділ 10. Невідкладні стани в офтальмології (С. О. Риков, І. В. Шаргородська, А. С. Гудзь). - С. 320
Розділ 11. Невідкладна допомога в терапевтичній стоматології (Г. Ф. Білоклицька, Л. М. Заноздра, Т. О. Солнцева, О. В. Ашаренкова). - С. 333
Розділ 12. Невідкладна допомога у щелепно-лицевій хірургії (К. Я. Передков). - С. 355
Розділ 13. Невідкладні стани в невропатології (І. С. Зозуля, А. І. Зозуля, А. О. Волосовець). - С. 367
Розділ 14. Кома (І. С. Зозуля, В. І. Боброва). - С. 548
Розділ 15. Невідкладна допомога при черепно-мозковій і хребтово-спинномозковій травмах (М. Є. Поліщук, О. М. Гончарук, М. Б. Виваль). - С. 589
Розділ 16. Невідкладна допомога у психіатрії (В. М. Кузнецов). - С. 636
Розділ 17. Невідкладні стани в педіатрії (А. В. Біляєв, М. Б. Дмитрієва, Т. Г. Чухрай, Л. Д. Танцюра, В. В. Орел). - С. 650
Розділ 18. Екстрена і невідкладна допомога в дитячій оториноларингології (А. Л. Косаковський, І. А. Косаківська, А. О. Лайко). - С. 728
Розділ 19. Невідкладні стани в оториноларингології (Р. А. Абизов, В. О. Шкорботун). - С. 745
Розділ 20. Невідкладні стани в комбустіології (Г. П. Козинець, О. Ю. Сорокіна). - С. 779
Розділ 21. Гострі отруєння (І. П. Шлапак, О. В. Іващенко, І. С. Зозуля, Н. В. Курділь, В. М. Падалка). - С. 819
Розділ 22. Невідкладна допомога при харчових отруєннях (І. П. Козярін, В. І. Слободкін). - С. 886
[/showhide]

Публікації на цю тему