Методичний посібник щодо організації роботи підрозділу психологічної реабілітації у НВМКЦ “Головний військовий клінічний госпіталь”

Методичний посібник щодо організації роботи підрозділу психологічної реабілітації у НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" / О. В. Циц [та ін.] ; Нац. військ.-мед. клініч. центр "Голов. військ.-клініч. госпіталь". - Київ : Знання України, 2016. - 159 с. - Бібліогр.: с. 40-42.
Б-96787

Посібник розроблено з метою організації роботи підрозділу психологічної реабілітації у військовому госпіталі. У ньому викладено загальні організаційні аспекти роботи підрозділу, форми та види роботи психолога, їх змістовність, наведено приклади та надано практичні рекомендації.
Зміст[showhide]
І. Загальні принципи організації медично-психологічної допомоги у НВМКЦ "ГВКГ". - С. 10
II. Організаційно-штатна структура ВПР КАД. - С. 13
III. Зони відповідальності психологів відділення психологічної реабілітації ВМКЦ "ГВКГ". - С. 13
IV. Принципи та правила професійної діяльності психологів ВПР КАД. - С. 14
V. Акмеограма діяльності психолога ВПР НВМКЦ "ГВКГ". - С. 15
VI. Вимоги до роботи психолога та особливості роботи психолога ВПР НВМКЦ "ГВКГ" у період розгортання надзвичайної ситуації. - С. 16
VII. Форми та організація психологічної роботи ВПР КАД. - С. 18
VIII. Робота з документацією. - С. 35
IX. Критерії оцінки труда психологів ВПР КАД НВМКЦ "ГВКГ" . - С. 38
[/showhide]

Публікації на цю тему