Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі

Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Всесвіт. Дню паліатив. та хоспіс. допомоги, 10-11 жовт. 2013 р. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України та ін. ; за ред. В.М. Князевича, Т.П. Гарник. - К. : [б. и.], 2013. - 113 с. : табл. + дод.
Б-93763

У виданні розглянуті можливості та досвід українських та міжнародних фахівців у застосуванні методів, підходів та стратегій народної, комплементарної, нетрадиційної медицини для надання допомоги паліативним пацієнтам. Також розглянуті стан, проблеми і перспективи розвитку впровадження національної системи паліативної допомоги в Україні, міжнародний досвід організації надання паліативної та хоспісної допомоги, фармакотерапевтичні та немедикаментозні підходи у паліативній та хоспісній медицині, контроль больового синдрому, тощо.

Зміст[showhide]Князевич, В. М. Національна стратегія розвитку системи паліативної допомоги в Україні до 2022 року: стан впровадження, проблеми і перспективи / В. М. Князевич [та ін.]. - С. 3
Другие авторы: Царенко А. В., Яковенко І. В., Брацюнь О. П.
Абрамов, В. В. Використання музичної терапії з урахуванням психологічного стану спортсменок / В. В. Абрамов, І. М. Шевченко. - С. 9
Андріїшин, Л. І. Застосування альтернативних методів терапевтичного впливу при наданні паліативної допомоги / Л. І. Андріїшин [та ін.]. - С. 11
Другие авторы: Дацун Н. Б., Кулікова І. І., Слугоцька І. В.
Андріюк, Л. В. Ефективність трудової реабілітації в пізньому відновному періоді у пацієнтів, що перенесли геморагічний інсульт / Л. В. Андріюк, І. В. Магулка. - С. 13
Боднар, Л. М. Ресурси важливих дикорослих лікарських рослин флори Закарпаття / Л. М. Боднар. - С. 16
Брацюнь, Л. П. На сторожі гідності людського життя наприкінці його завершення. Немедикаментозні методи лікування у паліативній допомозі / Л. П. Брацюнь. - С. 17
Войтенко, Г. М. Фітозасіб Лінь Чи в комплексному лікуванні хронічної гепатобіліарної патології / Г. М. Войтенко, В. В. Степаненко, Іва Моссават. - С. 19
Галян, Я. О. Ознаки вмирання та паліативна допомога у традиційній медицині Тибету / Я. О. Галян. - С. 20
Гарник, Т. П. Перспектива прогнозування ефективності лікування хворих з метаболічним синдромом за допомогою апаратної електропунктурної діагностики в аспектах паліативної допомоги / Т. П. Гарник, М. О. Головаха. - С. 22
Гарник, Т. П. Ароматерапія у паліативній та хоспісній допомозі / Т. П. Гарник [та ін.]. - С. 23
Другие авторы: Калачов О. В., Огороднікова Н. П., Пилипчук А. Б., Гарник К. В., Дудченко Л. Г., Петріщева В. О.
Гарник, Т. П. Эффективность комплексной терапии антигомотоксическими препаратами циклофероном и цитофлавином пациентов с неалкогольным стеатогепатитом / Т. П. Гарник [та ін.]. - С. 25
Другие авторы: Терешин В. А., Пересадин Н. А., Соцкая Я. А., Круглова О. В.
Гридько, О. М. Застосування методів аюрведичної медицини у онкохворих / О. М. Гридько, Ю. О. Бубнова. - С. 26
Грицишин, Б. М. Музикотерапія в умовах хоспісу як засіб оновлення життєвих цілей і смислів хворої людини на заключних етапах її життя / Б. М. Грицишин. - С. 27
Губський, Ю. І. Паліативна та хоспісна медицина: принципи, фармакотерапевтичні та немедикаментозні підходи / Ю. І. Губський, А. В. Царенко, О. М. Бабійчук. - С. 30
Гуніна, Л. М. Оцінка безпеки та ефективності застосування інноваційного біологічно-активного продукту „віталар” у спортсменів / Л. М. Гуніна [та ін.]. - С. 33
Другие авторы: Пащенко О. О., Давидова Г. І., Гоцька С. М.
Дмитриева, А. В. Терапия сопровождения онкологических пациентов. Аюрведический подход / А. В. Дмитриева. - С. 34
Єрмоленко, О. В. Вплив сучасного фітопрепарату шуноплюс на активність ліпопероксидації у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень у динаміці медичної реабілітації / О. В. Єрмоленко, Я. А. Соцька. - С. 35
Зубицька, Н. П. Народна медицина для подовження та поліпшення життя / Н. П. Зубицька. - С. 36
Іванова, Л. М. Проблема паліативної допомоги в Україні / Л. М. Іванова [та ін.]. - С. 37
Другие авторы: Пілієва О. В., Компанієць К. М., Височин М. В., Сабковська Х. О.
Киркилевская, Л. Н. Омелотерапия при онкозаболеваниях / Л. Н. Киркилевская. - С. 38
Князевич, В. М. Додипломна і післядипломна освіта з народної і нетрадиційної медицини в Україні / В. М. Князевич [та ін.]. - С. 39
Другие авторы: Гарник Т. П., Козименко Т. М., Петріщева В. А., Гарник К. В.
Князевич, В. М. Психотерапевтические аспекты повышения эффективности реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста в условиях реформирования системы здравоохранения в Днепропетровской области / В. М. Князевич [та ін.]. - С. 41
Другие авторы: Мороз С. М., Гарник Т. П., Абрамов В. В., Соколовский С. И., Кущ И. П.
Коваленко, О. Є. Методи рефлексотерапії в паліативній допомозі невиліковним хворим / О. Є. Коваленко, Л. Ф. Матюха. - С. 43
Костинская Н. Е. Психосоматические подходы к лечению аллергии / Костинская Н. Е. - С. 44
Кривошеева, И. М. Использование в комплексной реабилитации сердечной недостаточности с систолической дисфункцией левого желудочка ферментативного питания / И. М. Кривошеева, Н. В. Жукова, Н. В. Мирошниченко. - С. 45
Кривуля, І. Г. Вплив комбінації сучасних препаратів нуклеїнату та алфагіну на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові хворих на синдром подразненого кишечника на тлі нейроциркуляторної дистонії в комплексі медичної реабілітації / І. Г. Кривуля, В. О. Тєрьошин. - С. 47
Кулемзіна, Т. В. Аспекти застосування гомеопатичних препаратів в лікуванні проявів недиференційованих синдромів дисплазії сполучної тканини / Т. В. Кулемзіна [та ін.]. - С. 48
Другие авторы: Моргун Є. І., Криволап Н. В., Красножон С. В.
Кулемзіна, Т. В. Щодо можливостей використання нерозширених кінестичних систем у практику паліативного напряму медичної допомоги / Т. В. Кулемзіна [та ін.]. - С. 50
Другие авторы: Самойленко В. В., Криволап Н. В., Красножон С. В.
Кулемзіна, Т. В. Щодо застосування фітотерапії у геронтологічній практиці / Т. В. Кулемзіна [та ін.]. - С. 51
Другие авторы: Шокарєв К. В. , Моргун Є. І., Самойленко В. В.
Куліш, А. С. Клінічна ефективність застосування зубних паст на рослинній основі в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту / А. С. Куліш, Г. О. Оболонська, О. В. Яковець. - С. 52
Лисенюк, В. П. Роль і місце комплементарних методів у реабілітаційній медицині / В. П. Лисенюк. - С. 53
Лисенюк, В. П. Викладання елективного курсу з фітотерапії для студентів НМУ імені О.О.Богомольця за програмою “Фітотерапія” / В. П. Лисенюк, М. І. Наумова, В. М. Шаповал
Лопух, І. Я. Оцінка ефективності фітотерапевтичних засобів у лікуванні симптомів функціональної диспепсії / І. Я. Лопух. - С. 56
Лукьянченко, В. А. Необходимость переосмысления природы канцерогенеза / В. А. Лукьянченко. - С. 59
Любчик, В. Н. Применение аэрофитотерапии в комплексной коррекции метеореакций у детей на этапе санаторно-курортной реабилитации / В. Н. Любчик, Н. В. Мирошниченко, Т. Ф. Голубова. - С. 62
Марченко, Н. С. Перспективи застосування наноструктурованого срібла для профілактики захворювань тканин пародонта / Н. С. Марченко. - С. 64
Меньшова, В. О. Роль лікарських рослин в урбосередовищі / В. О. Меньшова, В. І. Березкіна. - С. 65
Мосиенко, В. С. Интегральные подходы к лечению и паллиативной помощи онкологическим больным / В. С. Мосиенко, Л. К. Куртсеитов. - С. 66
Наврузова, Г. Ф. Вибір оптимального екстрагенту листя персика звичайного / Г. Ф. Наврузова, Л. В. Ленчик, В. С. Кисличенко. - С. 68
Осипенко, Е. Д. Психосоматические причины распространенных заболеваний и астропсихология как метод профилактики и реабилитации / Е. Д. Осипенко, Ю. В. Буянов. - С. 69
Пилипчук, В. С. Паліативна допомога фітоконцентратами «Екомед» / В. С. Пилипчук [та ін.]. - С. 71
Другие авторы: Гриценко О. М., Моспан І. В., Постоєнко Н. М., Виборнова В. К.
Політун, А. М. Застосування препаратів олії чайного дерева для лікування захворювань пародонта і слизової оболонки порожнини рота / А. М. Політун, О. О. Венгер. - С. 72
Прокопів, В. М. Методика профілактики і лікування деяких захворювань з використанням ароматерапії / В. М. Прокопів. - С. 73
Рибак, Л. М. Дослідження екстракту трави герані сибірської G. Sibiricumi як перспективної сировини у терапії та профілактиці онкологічних захворювань / Л. М. Рибак, О. Ю. Коновалова, Н. І. Пасічник. - С. 75
Семенова, С. В. Вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу / С. В. Семенова. - С. 76
Симоненко, Г. Г. Психологічні симптоми при вегетативній дисфункції та гомеопатичне лікування / Г. Г. Симоненко. - С. 79
Скрипнюк, З. Д. Вибір методів інтегративної та негетропиної медицини для використання в паліативній допомозі / З. Д. Скрипнюк. - С. 82
Слугоцька, І. В. Досвід застосування гомеопатичних препаратів для паліативних пацієнтів / І. В. Слугоцька [та ін.]. - С. 84
Другие авторы: Андріїшин Л. І., Дацун Н. Б., Кулікова І. І.
Старюк, Д. А. Реабилитация детей с функциональными нарушениями локомоторной системы при последствиях черепно-мозговых травм / Д. А. Старюк, Т. А. Шитиков. - С. 85
Стойка, О. О. Похилий вік людини як стимул до формування здорового способу життя / О. О. Стойка. - С. 87
Сюй, Минтан. Медицина мыслеобразов как средство помощи в палиативной и хосписной медицине / Минтан Сюй, Т. И. Мартынова. - С. 88
Тернинко, І. І. Дослідження кількісного вмісту кумаринів у сировині рослин з родини селерові / І. І. Тернинко. - С. 89
Труняков, М. В. Вплив комбінації препарату природнього походження нуклеїнату та метаболічно активного засобу гепа-мерц на концентрацію прозапальних цитокінів у хворих на хронічний токсичний гепатит на тлі хронічного обструктивного захворювання легень / М. В. Труняков, В. О. Тєрьошин. - С. 90
Царенко, А. В. Міжнародний досвід організації надання паліативної та хоспісної допомоги / А. В. Царенко, Ю. І. Губський, О. І. Толстих. - С. 91
Чолак, І. С. Перспективи використання лікарських рослин у лікуванні цукрового діабету / І. С. Чолак, О. І. Ємельянова. - С. 97
Чуприков, А. П. Альтернативні методи реабілітації і савант-синдром у дітей із затримкою розвитку психіки / А. П. Чуприков, М. А. Чуприкова. - С. 98
Шевчук, И. К. Духовный аспект паллиативной помощи / И. К. Шевчук. - С. 100
Янішевський, К. А. Застосування біологічно активних речовин в комплексному лікуванні генералізованого пародонтита / К. А. Янішевський, Є. В. Євсюкова. - С. 102
Янчинський, І. Б. Зв’язок паліативної медицини з методами народної та нетрадиційної медицини / І. Б. Янчинський. - С. 103
[/showhide]

Публікації на цю тему