Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці

Невідкладна медична допомога у загальній лікарській практиці : навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів (ф-тів) післядипломної освіти та сімейних лікарів / І. С. Зозуля [та ін.]; за ред. І.С. Зозулі та ін. ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т. - Київ : Наша родина плюс, 2015. - 490 с. : іл. - Бібліогр.: с. 472-490.
В-9335

До заходів первинної медичної допомоги належать: надання консультації, проведення діагностики та лікування найпоширеніших станів та захворювань дорослих та дітей, здійснення профілактичних заходів; направлення, при наявності медичних показань, на вищі рівні медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта.
Зміст[showhide]
Аборт (викидень). - С. 11
Анафілактичний шок. - С. 13
Анафілактичний шок: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 20
Апоплексія яєчника. - С. 22
Атріовентрикулярна блокада. - С. 25
Больовий синдром при первинній дисменореї. - С. 29
Бронхіальна астма. - С. 31
Геморагічний шок. - С. 40
Геморагічний шок: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 47
Гестози (токсикози вагітних). - С. 50
Гіпертензивні кризи. - С. 57
Гіпертермічний синдром: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 64
Гіпоглікемічна кома. - С. 69
Гіпопаратиреоїдний (гіпокальціємічний) криз. - С. 73
Гостра дихальна недостатність. - С. 76
Гостра кровотеча: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 79
Гостра наднирникова недостатність (адреналовий криз). - С. 82
Гостра печінкова недостатність. - С. 85
Гостре отруєння: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 90
Гострий апендицит. - С. 96
Гострий коронарний синдром. - С. 102
Гострий напад глаукоми. - С. 111
Гострий стенозуючий ларинготрахеїт. - С. 113
Дисфункціональна маткова кровотеча. - С. 117
Епілептичні та неепілептичні пароксизмальні стани: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 121
Закрита травма живота. - С. 161
Защемлена грижа. - С. 178
Інфекційно-токсичний шок. - С. 185
Кардіогенний шок. - С. 190
Кетоацидотична кома. - С. 194
Кровотечі з ЛОР-органів. - С. 197
Кровотечі при фіброміомі матки. - С. 203
Менінгококцемія: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 205
Міастенія. - С. 208
Мозковий інсульт. - С. 212
Набряк Квінке: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 219
Непритомність. - С. 222
Ниркова колька. - С. 226
Обтурація дихальних шляхів стороннім тілом: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 231
Опіки ока та його придаткового апарату. - С. 234
Опіки та відмороження ЛОР-органів. - С. 237
Опіки термічні: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 243
Опіки хімічні: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 246
Пароксизмальна тахікардія. - С. 248
Перегрівання: особливості перебігу та невідкладної допомоги у дітей. - С. 256
Передлежання плаценти. - С. 258
Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. - С. 261
Переохолодження. - С. 264
Перервана позаматкова вагітність. - С. 267
Перитоніт. - С. 271
Печінкова колька. - С. 278
Позалікарняні пологи. - С. 281
Раптова втрата зору. - С. 288
Розрив матки. - С. 293
Серцева астма, набряк легень. - С. 297
Серцево-легенева реанімація у дорослих. Раптова серцева смерть. - С. 305
Серцево-легенева реанімація у дітей. - С. 315
Серцево-легенева реанімація у новонароджених. - С. 319
Стеноз гортані. - С. 324
Сторонні тіла ЛОР-органів та нижніх дихальних шляхів. - С. 329
Странгуляційна асфіксія. - С. 338
Тепловий удар. - С. 344
Тиреотоксичний криз. - С. 346
Травми ЛОР-органів. - С. 349
Травми ока та його придаткового апарату. - С. 353
Травми статевих органів. - С. 366
Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 368
Ужалення перетинчастокрилими комахами. - С. 373
Укуси змій. - С. 380
Укуси тварин. - С. 385
Ураження електричним струмом. - С. 388
Утоплення. - С. 392
Феохромоцитомний криз. - С. 395
Фібриляція передсердь. - С. 397
Хребетно-спинномозкова травма. - С. 406
Черепно-мозкова травма. - С. 416
Інфузійна терапія. - С. 426
[/showhide]

Публікації на цю тему