Невідкладні стани при гострих отруєннях (діагностика та основні принципи невідкладної допомоги)

Невідкладні стани при гострих отруєннях (діагностика та основні принципи невідкладної допомоги) : навчальний посібник / І. С. Зозуля [та ін.] ; за ред. І.С. Зозулі. - [2-ге вид. переробл. та допов.]. - Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. - 112 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 110-111. - 44.00 грн.
Б-96889

Видання містить інформацію про найбільш поширені отруєня, які стають причиною звернення за медичною допомогою. Представлена сучасна інформація про клініку, екстрену діагностику та лікування порушень функціі нервової, серцево-судинної, дихальної, шлунково-кишкової та інших систем. Представлена характеристика токсичних речовин і антидотна терапія.

Зміст[showhide]
Розділ 1. Загальні уявлення про етіологію та патогенез гострих отруєнь. - С. 7
Розділ 2. Діагностика гострих отруєнь. - С. 9
Розділ 3. Порушення функцій органів і систем при гострих отруєннях. - С. 18
3.1. Нервова система. - С. 18
3.2. Серцево-судинна система. - С. 35
3.3 Дихальна система. - С. 50
3.4. Шлунково-кишкова система. - С. 69
3.5. Система сечовиділення. - С. 77
3.6. Інші порушення функцій органів і систем. - С. 79
Розділ 4. Невідкладна допомога при гострих отруєннях. - С. 91
Розділ 5. Антидотна терапія 101. - С. 101
[/showhide]

Публікації на цю тему