Охорона праці в медичних закладах : довідник

Охорона праці в медичних закладах : довідник / за ред. Д. В. Зеркалова. - Київ : Основа, 2016. - 323 с. - Бібліогр.: с. 320.
Б-96911

Посібник грунтується на законах України, рішеннях Уряду, наказах міністерств та інших центральних органів державної влади, нормах трудового, адміністративного, цивільного права, положеннях та інструкціях, що становлять нормативно-правову основу для забезпечення виконання вимог законодавства України про охорону здоров'я.
Зміст[showhide]
Вступ. Безпека праці в Україні. - С. 3
Розділ 1. Пожежна безпека в медичних закладах. - С. 21
1.1. Основні причини виникнення горючого середовища і загоряння в електричному устаткуванні. - С. 21
1.2. Загальні вимоги пожежної безпеки. - С. 27
1.3. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння. - С. 34
1.4. Утримання евакуаційних шляхів і виходів. - С. 38
1.5. Протипожежні перешкоди. - С. 41
1.6. Протипожежне водопостачання. - С. 44
1.7. Системи протидимного захисту. - С. 47
1.8. Попередження пожеж та вибухів. - С. 51
1.9. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. - С. 56
Розділ 2. Примірні інструкції з охорони праці. - С. 61
Лікувально-профілактичні заклади. - С. 61
2.1. Для завідуючого відділення. - С. 61
2.2. Для лікаря. - С. 64
2.3. Для старшої медичної сестри. - С. 67
2.4. Для медичної сестри палатної. - С. 70
2.5. Для медичної сестри процедурного кабінету. - С. 73
2.6. Для медичної сестри з догляду за важкохворими. - С. 77
2.7. Для сестри-господарки. - С. 81
2.8. Для молодшої медичної сестри палатної. - С. 83
2.9. Для молодшої медичної сестри-прибиральниці. - С. 86
2.10. Для молодшої медичної сестри-буфетниці. - С. 89
Медична та мікробіологічна промисловість. - С. 91
2.11. Під час приготування дезінфікуючих розчинів. - С. 91
2.12. Під час обробки виробничих приміщень і обладнання дезінфїкуючими розчинами. - С. 97
2.13. При виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів. - С. 103
2.14. Під час роботи з кислотами та їдкими речовинами. - С. 108
2.15. Під час роботи з метиловим спиртом. - С. 114
2.16. Для апаратника приготування хімічних розчинів. - С. 122
2.17. Для комірника. - С. 127
2.18. Для лаборанта хімічного аналізу. - С. 141
2.19. Для укладальника-пакувальника продукції медичного призначення. - С. 149
2.20. Для центрифугувальника. - С. 154
2.21. Загальні інструкції для слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. - С. 160
2.22. Загальні інструкції для слюсаря з ремонту й обслуговування систем вентиляції і кондиціювання. - С. 167
Розділ 3. Вимоги безпеки під час роботи в спеціальних приміщеннях. - С. 178
3.1. Операційний блок (ОБ). - С. 178
3.2. Правила облаштування, експлуатації інфекційних закладів (інфекційних відділень, палат) та охорони праці у цих закладах. - С. 185
3.3. Правила санітарії при роботі в протитуберкульозних закладах. - С. 190
3.4. Правила облаштування і експлуатації психоневрологічних і психіатричних лікарень. - С. 191
3.5. Правила облаштування, техніки безпеки, виробничої санітарії і особистої гігієни при роботі в лабораторіях санітарно-епідеміологічних установ. - С. 194
3.6. Правила облаштування і експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій) лікувально-профілактичних і судово-медичних закладів, інститутів та вузів. - С. 196
3.7. Вимоги безпеки під час організації роботи у фізіотерапевтичних кабінетах (ФТК). - С. 199
Розділ 4. Типовые инструкции по охране труда и технике безопасности. - С. 209
4.1. Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала радиодиагностических подразделений лечебно-профилактических учреждений. - С. 209
4.2. Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для персонала рентгено-диагностических кабинетов. - С. 216
4.3. Типовая инструкция по технике безопасности при работе в стерилизационных. - С. 221
4.4. Типовая инструкция по охране труда для работников прачечных учреждений здравоохранения. - С. 224
4.5. Типовая инструкция по охране труда фармацевта и младшего фармацевта, осуществляющих безрецептурный отпуск готовых лекарственных средств, предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, лекарственных трав и других медицинских изделий. - С. 236
4.6. Типовая инструкция по охране труда фасовщика, осуществляющего расфасовку лекарственных средств. - С. 240
4.7. Типовая инструкция по охране труда для персонала отделений, кабинетов физиотерапии. - С. 245
4.8. Типовая инструкция по охране труда для персонала операционных блоков. - С. 255
4.9. Типовая инструкция по охране труда при проведении работ с лазерными аппаратами. - С. 262
4.10. Типовая инструкция по охране труда при работе на пищеблоках учреждений здравоохранения. - С. 265
4.11. Типовая инструкция по охране труда провизора-аналитика и провизора-технолога, осуществляющих контроль качества лекарственных средств. - С. 273
4.12. Типовая инструкция по охране труда провизора-технолога, осуществляющего прием рецептов и отпуск лекарственных средств по рецептам врачей. - С. 280
4.13. Типовая инструкция по охране труда санитарки-мойщицы, осуществляющей мытье аптечной посуды. - С. 284
4.14. Типовая инструкция по охране труда для лиц, обслуживающих кислородные баллоны и кислородное оборудование. - С. 288
4.15. Типовая инструкция по технике безопасности при работе на механическом и деревообрабатывающем оборудовании. - С. 291
4.16. Типовая инструкция по технике безопасности при обслуживании и ремонте зданий и сооружений. - С. 304
[/showhide]

Публікації на цю тему