Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом

Фещенко, Ю. І. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник. - К. : Здоров'я, 2013. - 703 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 663-703.
В-8921

У виданні висвітлені історія розвитку хіміорезистентного туберкульозу, його класифікація, статистика, етіологія, механізми розвитку, епідеміологія, патогенез і патоморфологія. Відображені організація виявлення і діагностики хіміорезистентного туберкульозу, реєстрація та облік хворих на цю патологію. Особливе місце посідає висвітлення причин неефективного лікування хворих на туберкульоз та організація лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз, а також профілактика хіміорезистентного туберкульозу. Окремі розділи присвячені організації контролю за хіміорезистентним туберкульозом та пропозиціями щодо її поліпшення.

Зміст [showhide]Розділ 1. Історія розвитку хіміорезистентного туберкульозу. - С. 11
Розділ 2. Класифікація хіміорезистентного туберкульозу. - С. 21
Клінічна класифікація туберкульозу. - С. 26
Розділ 3. Статистика хіміорезистентного туберкульозу. - С. 32
Розділ 4. Етіологія туберкульозу і механізми розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу. - С. 46
Характеристика і класифікація мікобактерій. - С. 46
Збудники туберкульозу. - С. 54
Структура та метаболізм мікобактерій. - С. 56
Патогенність і вірулентність мікобактерій. - С. 61
Генетика та мінливість мікобактерій. - С. 63
Геном мікобактерії туберкульозу. - С. 65
Екологія та стійкість мікобактерій у довкіллі. - С. 68
Мікобактерії вакцинного штаму БЦЖ. - С. 71
Механізми розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу. - С. 74
Розділ 5. Епідеміологія хіміорезистентного туберкульозу . - С. 84
Шляхи поширення хіміорезистентного туберкульозу серед людей і тварин. - С. 85
Джерела та механізми передачі хіміорезистентної туберкульозної інфекції. - С. 87
Сприйнятливість макроорганізму до хіміорезистентної туберкульозної інфекції. - С. 92
Рушійні сили епідемічного процесу при хіміорезистентному туберкульозі. - С. 93
Епідеміологічна модель хіміорезистентного туберкульозу. - С. 95
Епідеміологічні особливості ко-інфекцій: ВІЛ/СНІД + хіміорезистентний туберкульоз; наркоманія + хіміорезистентний туберкульоз. - С. 98
Фактори погіршення епідемічної ситуації з хіміорезистентного туберкульозу в Україні. - С. 99
Розділ 6. Патогенез хіміорезистентного туберкульозу. - С. 102
Розділ 7. Патоморфологія хіміорезистентного туберкульозу. - С. 115
Розділ 8. Організація виявлення і діагностики хіміорезистентного туберкульозу . - С. 133
Організація виявлення хворих на туберкульоз. - С. 134
Організація виявлення хворих на хіміорезистентний туберкульоз. - С. 189
Організація діагностики туберкульозу. - С. 195
Організація діагностики хіміорезистентного туберкульозу. - С. 242
Розділ 9. Реєстрація та облік хворих на хіміорезистентний туберкульоз . - С. 260
Розділ 10. Організація лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. - С. 265
Фармакотерапевтичні аспекти антимікобактеріальної терапії. - С. 265
Класифікація та характеристика антимікобактеріальних препаратів. - С. 266
Стратегія лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. - С. 359
Організаційні аспекти лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. - С. 407
Розділ 11. Неефективне лікування хворих на туберкульоз як передумова розвитку хіміорезистентності. - С. 414
Причини неефективної антимікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз. - С. 414
Причини неефективного хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень. - С. 422
Причини рецидивів туберкульозу легень. - С. 431
Розділ 12. Профілактика хіміорезистентного туберкульозу . - С. 437
Розділ 13. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом. - С. 449
Інфраструктура для надання протитуберкульозної допомоги населенню України. - С. 449
Стратегії контролю за туберкульозом в Україні. - С. 459
Організація роботи та контролю лабораторної служби. - С. 488
Організація інфраструктури для хіміорезистентного туберкульозу. - С. 515
Інфекційний контроль у лікувально-профілактичних закладах. - С. 533
Розділ 14. Пропозиції щодо поліпшення організації контролю за хіміорезистентним туберкульозом. - С. 549
1. Організаційні підходи до розроблення, планування та реалізації протитуберкульозних заходів і програм. - С. 555
2. Організація виявлення хворих і діагностика туберкульозу. - С. 570
3. Організація лікарського менеджменту, лікування та реабілітації хворих на туберкульоз. - С. 583
4. Організація профілактики туберкульозу. - С. 594
5. Організація диспансеризації хворих на туберкульоз. - С. 618
6. Організація діяльності у боротьбі з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ. - С. 622
7. Організація реєстрації, обліку, звітності, контролю та моніторингу ведення випадків туберкульозу та протитуберкульозних заходів. - С. 625
8. Організація кадрового забезпечення протитуберкульозної служби. - С. 628
9. Організація проведення наукових досліджень у фтизіатрії. - С. 631
10. Організація соціального захисту хворих на туберкульоз і медичного персоналу. - С. 632
11. Організація співробітництва протитуберкульозної служби з міжнародними організаціями. - С. 634
12. Організація фінансування протитуберкульозних заходів. - С. 635
Цільові показники. - С. 637
Основні організаційні стримувальні фактори розвитку хіміорезистентного туберкульозу та резистентної супутньої неспецифічної мікрофлори. - С. 639
Стратегічний план-мінімум організаційних заходів контролю за хіміорезистентним туберкульозом. - С. 649
[/showhide]

Публікації на цю тему