Організація та проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості у закладі охорони здоров’я

Організація та проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості у закладі охорони здоров'я : методичні вказівки / І. П. Семенів [та ін.] ; Клін. лікарня "Феофанія", Укр. асоц. якості мед. допомоги. - Київ : МП Леся, 2015. - 206 с. : табл. - Бібліогр.: с. 107.
Б-95728

У виданні розглядається питання документального оформлення внутрішнього аудиту на етапі підготовки, виконання та підведення підсумків. У вказівках зібрано і наведено мінімальний стандарт, необхідний для якісного проведення внутрішнього аудиту у закладі охорони здоров'я.

Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього аудиту. - С. 7
1.1. Поняття, зміст та класифікація аудитів систем менеджменту якості. - С. 7
1.2. Принципи внутрішнього аудиту та контролю. - С. 20
1.3. Цілі та завдання внутрішнього аудиту. - С. 22
1.4. Об’єкт, сфера і критерії внутрішнього аудиту. - С. 27
1.5. Етапи та зміст внутрішнього аудиту системи менеджменту якості. - С. 34
1.6. Формування групи аудиторів та їх характеристика. - С. 43
1.7. Технологія внутрішнього аудиту та методи роботи внутрішніх аудиторів. - С. 57
Розділ 2. Опис процесу проведення внутрішнього аудиту у закладах охорони здоров’я. - С. 75
2.1. Відповідальність посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту у закладі охорони здоров’я. - С. 76
2.2. Процес проведення внутрішнього аудиту у закладі охорони здоров’я. - С. 78
Висновок. - С. 106
Додатки. - С. 114
Додаток 1. Кодекс поведінки внутрішнього аудитора. - С. 115
Додаток 2. Інформаційна картка процесу: «Внутрішній аудит у закладі охорони здоров’я». - С. 116
Додаток 3. Матриця відповідальності за процес «Внутрішній аудит». - С. 118
Додаток 4. Перелік документованої інформації, що ведеться під час внутрішнього аудиту у закладі охорони здоров’я. - С. 119
Додаток 5. Типовий зразок процедури «Внутрішній аудит». - С. 120
Додаток 6. Правила складання опитувального листа. - С. 136
Додаток 7. Зведені дані за невідповідностями і повідомленнями, зафіксованими у результаті планового/позапланового внутрішнього аудиту ISO 9001:2015. - С. 203
Додаток 8. Типові невідповідності, що можуть бути виявлені в підрозділах закладу охорони здоров’я під час проведення внутрішнього аудиту. - С. 204
[/showhide]

Публікації на цю тему