Паліативна та хоспісна допомога

Паліативна та хоспісна допомога : анотований бібліографічний покажчик / Херсон. обл. наук. мед. б-ка. Від. наук. мед. інформаціїї та бібліогр. ; уклад.: Боріскіна О.В. - Херсон : ХОНМБ, 2016. - 25 с.
Я19:616-039.75 / П-142

Покажчик містить статті з періодичних видань, монографії, посібники, матеріали науково-практичних конференцій, в яких розглянуті питання організації паліативної та хоспісної допомоги, досвід надання паліативної допомоги в медичних закладах і на дому дорослим та дітям.

Зміст[showhide]
1. Організація паліативної допомоги. - С. 3
2. Паліативна та хоспісна допомога. - С. 8
2.1. Паліативна та хоспісна допомога в онкології. - С. 10
2.2. Паліативна та хоспісна допомога при туберкульозі. - С. 16
2.3. Паліативна допомога у діяльності лікаря загальної практики - сімейної медицини. - С. 16
3. Роль медичної сестри в наданні паліативної та хоспісної допомоги. - С. 17
4. Духовні засади паліативної допомоги. - С. 19
5. Медико-соціальна допомога, функції соціальних працівників. - С. 21
6. Паліативна допомога у дітей. - С. 23
6.1. Організація паліативної допомоги дітям. - С. 23
6.2. Паліативна допомога. - С. 24
[/showhide]

Публікації на цю тему