Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини

Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини : збірник лекцій Української кардіологічної школи імені академіка М.Д. Стражеска / Асоц. кардіологів України, Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України ; за ред. В. М. Коваленко. - Київ : Четверта хвиля, 2017. - 128 с. : іл., табл.
В-9544

Зміст[showhide]
Пархоменко, О. М. Артеріальні і венозні тромбози в невідкладній кардіології: акцент на малосимптомного пацієнта / О. М. Пархоменко, О. І. Іркін. - С. 4
Соколов, М. Ю. «Регіональна реперфузійна мережа» - національний стандарт лікування пацієнтів з гострими коронарними синдромами / М. Ю. Соколов. - С. 15
Шумаков, В. О. Діагностика та лікування хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з урахуванням деяких індивідуальних особливостей хворих / В. О. Шумаков. - С. 24
Лутай, М. І. Принципи раціональної медикаментозної терапії пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця / М. І. Лутай. - С. 35
Свіщенко, Є. П. Проблемні питання діагностики та лікування резистентної артеріальної гіпертензії / Є. П. Свіщенко, Л. А. Міщенко. - С. 46
Сіренко, Ю. М. Раціональна комбінована терапія - основа сучасного лікування артеріальної гіпертензії / Ю. М. Сіренко. - С. 51
Мітченко, О. І. Персоніфікація лікування хворого з високим кардіометаболічним ризиком / О. І. Мітченко. - С. 57
Воронков, Л. Г. Діагностика та лікування ХСН: огляд сучасних підходів / Л. Г. Воронков. - С. 62
Коваленко, В. М. Діагностика та лікування набутих вад серця / В. М. Коваленко, Е. Г. Несукай. - С. 69
Сичов, О. С. Антиаритмічна і антитромботична терапія фібриляції передсердь / О. С. Сичов. - С. 75
Іркін, О. І. Можливості підвищення ефективності серцево-легеневої реанімації / О. І. Іркін. - С. 82
Фролов, О. І. Синкопальні стани при порушеннях ритму серця. Діагностика та лікування / О. І. Фролов. - С. 91
Романова, О. М. Індивідуальний підхід до лікування фібриляції передсердь у різних клінічних ситуаціях / О. М. Романова. - С. 101
Ханюков, О. О. Аритмологічний пацієнт із супутньою патологією / О. О. Ханюков
Кожухов, С. М. Емболія легеневої артерії і тромбоз глибоких вен / С. М. Кожухов
[/showhide]

Публікації на цю тему