Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми

Аксьонова, С. Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми / С.Ю. Аксьонова ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. - Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. - 183 с. : табл., іл.
Б-96944

У роботі використано результати різноманітних вибіркових соціально-демографічних обстежень, проаналізовано ієрархію цінностей і фактори формування особистості підлітка, умови виховання, роль сім'ї та сімейного середовища, підкреслено соціальне конструювання феномену підліткового віку. Значну увагу приділено аналізу факторів, що визначають готовність до материнства, ризиків, пов'язаних із вагітністю та материнством у підлітковому віці.

Зміст[showhide]
Розділ 1. Підлітки в Україні: демографічний портрет. - С. 10
1.1. Загальні відомості про підлітків: чисельність, динаміка, структура. - С. 10
1.2. Соціальне конструювання феномену підліткового віку. - С. 13
1.3. Ієрархія цінностей і фактори формування особистості підлітка. - С. 23
1.4. Підліток у сімейному середовищі. - С. 42
Розділ 2. Демографічні характеристики динаміки і структури підліткової народжуваності. - С. 48
2.1. Основні тенденції змін вікової моделі народжуваності в Україні. - С. 48
2.2. Здоров’я і сексуальна поведінка підлітків. - С. 60
2.3. Дітородні орієнтації у підлітковому віці. - С. 78
2.4. Динаміка і структура народжуваності у неповнолітніх. - С. 80
Розділ 3. Підліткове материнство. - С. 100
3.1. Готовність до материнства. - С. 100
3.2. Ризики, пов’язані з вагітністю і материнством у підлітковому віці. - С. 112
3.3. Генеративна активність і підліткова народжуваність. - С. 132
3.4. Роль сімейного капіталу у підлітковому материнстві. - С. 141
Розділ 4. Шляхи розв’язання проблем, пов’язаних із підлітковим материнством. - С. 159
[/showhide]

Публікації на цю тему