Посттравматичний стресовий розлад

Посттравматичний стресовий розлад : навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України / О. П. Венгер [та ін.] ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. - 260 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 250-258.
Б-96963

Описано посттравматипчний стресовий розлад та докладно знайомить з стратегіями надання допомоги пацієнтам із цим станом. Методика викладання курсу включає традиційні методи навчальної роботи, зокрема аналіз випадків із практики, роботу в групах, колективне обговорення і самооцінювання.

Зміст

Розділ 1. Психічне здоров’я і психічна хвороба. - С. 4
Психічна хвороба: історія питання. - С. 6
Етіологія психічної хвороби. - С. 8
Біологічні чинники. - С. 8
Психологічні чинники. - С. 9
Чинники середовища. - С. 9
Стрес. - С. 9
Реакція організму на стрес. - С. 10
Патофізіологія стресу. - С. 13
Загальні ознаки і симптоми стресу. - С. 23
Практичні рекомендації. - С. 25
Діагностичні шкали до Розділу 1. - С. 27
Розділ 2. Поняття про травму та її наслідки. Причини та поняття посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний стресовий розлад в українському контексті. - С. 30
Поняття травми. - С. 31
Поняття посттравматичного стресового розладу (ПТСР). - С. 36
Епідеміологія ПТСР. - С. 37
Поширеність ПТСР. - С. 37
Чинники. - С. 41
Профілактика ПТСР. - С. 47
Практичні рекомендації. - С. 52
Діагностичні шкали до Розділу 2. - С. 53
Розділ 3. Виявлення, оцінка та лікування ПТСР. - С. 61
Діагностика ПТСР. - С. 71
Загальні рекомендації щодо сестринської практики. - С. 74
Підготовка до практики, яка ґрунтується на врахуванні перенесеної психічної травми. - С. 74
Запитання про травму. - С. 75
Встановлення зв’язку із травмою. - С. 75
Принципи надання допомоги з урахуванням перенесеної психічної травми. - С. 76
Континуум практичних методів, які випливають із особливостей перенесеної психічної травми. - С. 83
Лікування і втручання при ПТСР. - С. 84
Лікування після масової травми. - С. 86
Практичні рекомендації. - С. 91
Діагностичні шкали до Розділу 3. - С. 98
Розділ 4. Наслідки ПТСР. Особливості ПТСР у різних категорій населення. - С. 107
Значення культурного контексту. - С. 107
Тривалі наслідки ПТСР. - С. 112
Подолання ПТСР. - С. 123
Практичні рекомендації. - С. 156
Діагностичні шкали до Розділу 4. - С. 157
Розділ 5. Основи виробничої психогігієни для медичних працівників. Медичні чинники психічного здоров’я. Аспекти медичної етики і деонтології. Психогігієна і психопрофілактика. Стратегії охорони психічного здоров’я. Стрес у роботі медсестри та його сприйняття. - С. 160
Стрес у роботі медсестри та його сприйняття. - С. 161
Вплив масової травми на медичних працівників. - С. 164
Порушення професійних стандартів сестринської практики чи Закону про професійну діяльність медсестри. - С. 176
Дії, які може вживати медсестра або інший медпрацівник для підтримання належного психічного здоров’я. - С. 205
Стандарти професійної практики. - С. 225
Практичні рекомендації. - С. 241
Діагностична шкала до Розділу 5. - С. 242

Публікації на цю тему