Права людини в галузі охорони здоров’я 2015-2016 (перша половина)

Права людини в галузі охорони здоров'я 2015-2016 (перша половина) : доповідь правозахисних організацій / Ін-т прав. дослідж. і стратегій ; упоряд.: А. О. Роханський. - Харків : Права людини, 2016. - 107 с. : іл., табл.
В-9491

В доповіді висвітлено найбільш значущі події, що протягом 2015 (та на початку 2016року) відбулися в Україні у сфері громадського здоров'я, з погляду дотримання прав людини у цій галузі, проаналізовано їх та надано рекомендації, виконання яких, на думку експертів, сприятиме поліпшенню загального стану дотримання прав людини.
Зміст[showhide]
Розділ 1. Реформа охорони здоров'я у 2015 році. - С. 9
Вступ. - С. 9
1.1. Національна стратегія у сфері прав людини: більша доступність медичної допомоги. - С. 9
1.2. Реформа як заручник політичного протистояння. - С. 10
1.3. Медичні закупівлі як крок у напрямку більшої доступності до ліків. - С. 12
1.4. Як підсумок: реформу варто ефективніше впроваджувати. - С. 15
Розділ 2. Право пацієнтів на доступ до ліків: жити не можна померти. - С. 16
2.1. Опис проблеми. - С. 16
2.2. Реформа системи охорони здоров'я. - С. 18
2.3. Право на ліки хворих на вірусні гепатити. - С. 21
2.4. Гроші на ліки для тяжкохворих пацієнтів. - С. 22
2.5. Рекомендації. - С. 23
Розділ 3. Права пацієнтів з орфанними захворюваннями . - С. 24
3.1. Законодавче визначення. - С. 24
3.2. Перелік рідкісних захворювань. - С. 31
3.3. Питання отримання соціальних пільг. - С. 32
3.4. Питання оплати ліків. - С. 33
3.5. Рекомендації. - С. 33
Розділ 4. Право позбавлених волі на охорону здоров'я. - С. 35
4.1. Законодавство. - С. 35
4.2. Захворюваність та смертність в установах ДПтСУ. - С. 36
4.3. Проблеми надання медичної допомоги в установах ДПтСУ. - С. 37
4.4. Захист права засуджених на медичну допомогу: конкретні випадки. - С. 39
4.5. Рекомендації. - С. 47
4.6. Додаток. - С. 47
Розділ 5. Судовий захист права на здоров'я. - С. 52
5.1. Аналіз судових рішень щодо справ, пов'язаних з притягненням до юридичної відповідальності медичних працівників через неналежне виконання ними своїх професійних обов'язків, прийнятих упродовж 2015 року. - С. 52
5.2. У «медичних справах» кількість виправдувальних вироків у 20 разів перевищує загальну статистику. - С. 54
5.3. Наявність відповідної судової експертизи у 2015 році гарантувала 100% виграш цивільної справи. - С. 57
5.4. Висновки. - С. 66
Розділ 6. Замісна терапія як індикатор дотримання прав людини в Україні. - С. 67
Вступ. - С. 67
6.1. ЗПТ в Україні. - С. 67
6.2. Криза ЗПТ через військові дії на Сході України. - С. 68
6.3. Допомога пацієнтам ЗПТ - внутрішнім переселенцям із зони АТО та окупованого Криму. - С. 70
6.4. Порушення прав пацієнтів ЗПТ, зафіксовані у щорічній доповіді Омбудсмена. - С. 73
6.5. Рекомендації. - С. 76
6.6. Поточний стан та виклики впровадження замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі в Україні. - С. 77
6.7. Ситуація щодо ВІЛ-інфекцїї та наркозалежності в місцях позбавлення волі в Україні. - С. 78
6.8. Рекомендації міжнародних організацій з питань охорони здоров'я, зменшення шкоди та ВІЛ-інфекції у місцях позбавлення волі. - С. 79
6.9. Програми лікування наркозалежності у країнах Європейського Союзу. - С. 81
6.10. Практика впровадження ЗПТ у загальній системі охорони здоров'я. - С. 81
6.11. Законодавчі підстави для впровадження ЗПТ в ДПтС України. - С. 82
6.12. Рекомендації владним структурам щодо впровадження ЗПТ у місцях позбавлення волі. - С. 85
Розділ 7. «Благодійні внески» — отрута чи панацея для галузі охорони здоров'я?. - С. 86
Вступ. - С. 86
7.1. Правові аспекти. - С. 88
7.2. Доступ до інформації: скільки коштів збирають благодійні організації?. - С. 91
7.3. Аналітика. - С. 92
7.4. Законодавчі ініціативи. - С. 93
7.5. Рекомендації. - С. 94
Розділ 8. Захист прав людей, які потребують паліативної допомоги. - С. 95
Вступ. - С. 95
8.1. Захист прав паліативних хворих за допомогою Національного превентивного механізму Омбудсмена України та засобів законного реагування Омбудсмена України на звернення щодо порушення прав. - С. 96
8.2. Результати моніторингу паліативних відділень (хоспісів) щодо дотримання прав пацієнтів, який було проведено представниками Національного превентивного механізму Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 2014-2015 роках. - С. 99
8.3. Необхідність визначення та регламентації надання дитячої паліативної допомоги. - С. 101
8.4. Громадська активність у 2015 році, що спрямована на подолання вищезазначених проблем. - С. 104
8.5. Рекомендації, що спрямовані на створення системи дитячої паліативної допомоги. - С. 105
8.6. Рекомендації до підрозділу про розвиток паліативної допомоги дорослому населенню. - С. 106
[/showhide]

Публікації на цю тему