Проблеми військової охорони здоров’я

Проблеми військової охорони здоров'я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / Укр. військ.-мед. акад. МО України; редкол.: В. Л. Савицький [та ін.]. - Київ : УВМА, 2016 - . Вип. 45, т.1. - 2016. - 329 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-96978

У збірнику наукових праць висвітлені питання військової охорони здоров'я і шляхи її реформування, стану здоров'я військовослужбовців, оцінки ефективності діяльності військово-медичної служби, санітарно-епідеміологічного нагляду, деякі аспекти використання біотехнології з метою виявлення і розробки нових препаратів для діагностики, профілактики, лікування та ін.
Зміст[showhide]
61: Організація медичного забезпечення Збройних Сил, управління охороною здоров’я. - С. 9
Бадюк, М. І. Аналіз роботи медичної служби щодо пріоритетних напрямків розробки та впровадження cтандартів медичного забезпечення Збройних Сил України на особливий період / М. І. Бадюк [та ін.]. - С. 9
Другие авторы: Швець А. В., Середа І. К., Д. В. Ковида, О. О. Микита, А. М. Губар
Верба, А. В. Аналіз відповідності окремих положень керівних документів медичної служби Збройних Сил України стандартам НАТО (на виконання вимог Постанови КМУ від 04.03.2015 року №213-р.) / А. В. Верба, О. Ю. Булах, О. В. Ричка. - С. 19
Військово-профілактична медицина. - С. 29
Депутат, Ю. М. Зміни деяких імунологічних показників у військовослужбовців строкової служби, які працюють в умовах спеціальних споруд фортифікаційного типу / Ю. М. Депутат [та ін.]. - С. 29
Другие авторы: Бєлов О. А., Гусак А. І., Н. М. Гусак, В. В. Риженко
Хижняк, М. І. Вплив програм фізичной реабілітації на відновлення працездатності персоналу спеціальних споруд / М. І. Хижняк, С. М. Іващенко, Н. Д. Козак. - С. 35
Кальниш, В. В. Вариабельность сердечного ритма при интенсивной информационной нагрузке у людей, находящихся в различных психических состояниях / В. В. Кальниш, М. Н. Дорошенко, Т. А. Какаджанов. - С. 40
Кучер, В. І. Загальна первинна захворюваність особового складу Збройних Сил України / В. І. Кучер. - С. 48
Трихліб, В. І. Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону / В. І. Трихліб [та ін.]. - С. 53
Другие авторы: Ткачук С. І., Щур А. Б., В. П. Майданюк, М. І. Омеляшко
Бідненко, Л. І. Гігієнічна діагностика та профілактика донозологічних (допатологічних) станів здоров’я у військовослужбовців, зумовлених їх професійною діяльністю / Л. І. Бідненко [та ін.]. - С. 61
Другие авторы: Хижняк М. І., Філіпенко Л. І., М. А. Долінський
Зав'ялова, Т. С. Наукове обгрунтування заходів по збереженню придатності до проходження військової служби військовозобов’язаних мобілізаційного резерву з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба / Т. С. Зав'ялова, Л. А. Устінова. - С. 70
Слаутинська, Т. О. Вивчення закономірностей формування захворюваності військовослужбовців на хвороби порожнини рота та шляхи оптимізації надання їм медичної допомоги лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України / Т. О. Слаутинська, М. Ю. Салюта. - С. 77
Устінова, Л. А. Характеристика захворюваності на інфекційні та паразитарні хвороби військовослужбовців військових частин території відповідальності 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління / Л. А. Устінова [та ін.]. - С. 88
Другие авторы: Плахотнюк І. М., Третьякова М. О., Н. В. Соліна, Б. І. Веровчук
Якимець, В. М. Особливості організації військово-лікарської експертизи в Міністерстві внутрішніх справ України на етапі закінчення військової служби та оцінка її ефективності / В. М. Якимець [та ін.]. - С. 97
Другие авторы: Устінова Л. А., Хижняк М. І., Л. В. Діденко
Якимець, В. М. Вивчення захворюваності військовослужбовців хірургічною патологією з урахуванням адміністративно-територіальних зон відповідальності військово-медичних клінічних центрів / В. М. Якимець [та ін.]. - С. 106
Другие авторы: Устінова Л. А., Хижняк М. І., М. Д. Кошіль
Устінова, Л. А. Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом Збройних Сил України / Л. А. Устінова [та ін.]. - С. 112
Другие авторы: Крушельницький О. Д., Огороднійчук І. В., М. Д. Кошіль, М. А. Долінський, А. Д. Шмакова
Устінова, Л. А. Система епідеміологічного нагляду та особливості роботи лабораторного відділу регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь Збройних Сил України / Л. А. Устінова [та ін.]. - С. 122
Другие авторы: Кошіль М. Д., Плахотнюк І. М., М. О. Третьяков, Н. В. Соліна, Б. І. Веровчук
Якимець, В. М. Вивчення структури, динаміки госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України в 2006-2013 рр. / В. М. Якимець [та ін.]. - С. 131
Другие авторы: Устінова Л. А., Зав'ялова Т. С., М. І. Хижняк, М. Д. Кошіль
Устінова, Л. А. Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України / Л. А. Устінова [та ін.]. - С. 139
Другие авторы: Хижняк М. І., Огороднійчук І. В., М. Д. Кошіль, М. А. Долінський, А. Д. Шмакова
Хижняк, М. І. Сучасні особливості організації військово-лікарської експертизи військовослужбовців державної прикордонної Міністерства внутрішніх справ України / М. І. Хижняк [та ін.]
Другие авторы: Якимець В. М., Устінова Л. А., Л. В. Діденко, Л. І. Бідненко
Волянський, О. М. Ознаки тимчасового обмеження життєдіяльності як покази до проведення реабілітації військовослужбовців / О. М. Волянський, А. Ю. Кіх. - С. 154
Ізюмнікова, Т. Г. Гігієнічна оцінка норм харчування військовослужбовців в сучасних умовах / Т. Г. Ізюмнікова, Н. В. Козаченко, О. М. Іванько. - С. 161
Чередніченко, І. М. Особливості впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на фізіологічні функції організму людини / І. М. Чередніченко. - С. 168
Крушельницький, О. Д. Дезінфектологічні аспекти протиепідемічних заходів як складова біобезпеки / О. Д. Крушельницький [та ін.]. - С. 175
Другие авторы: Огороднійчук І. В., Іванько О. М., М. І. Омеляшко
Військова хірургія. - С. 182
Бур'янов, О. А. Хірургічна тактика лікування постраждалих з ампутаціями при бойових ураженнях нижніх кінцівок в сучасних бойових конфліктах / О. А. Бур'янов [та ін.]. - С. 182
Другие авторы: Ярмолюк Ю. О., Беспаленко А. А., М. В. Вакулич
Беленький, В. А. Ошибки оказания хирургической помощи травмированным и раненым в живот в условиях локального военного конфликта / В. А. Беленький [и др.]. - С. 189
Другие авторы: Бородай В. А., Михайлусов Р. Н., В. В. Негодуйко
Гнатюк, М. С. Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію / М. С. Гнатюк [та ін.]. - С. 199
Другие авторы: Лотоцький В. В., Татарчук Л. В., С. О. Коноваленко
Щелепно-лицьова хірургія та стоматологія. - С. 206
Борисова, І. В. Аналіз стоматологічної патології дорослого населення м. Києва за даними рентгенологічного обстеження / І. В. Борисова. - С. 206
Іщенко, І. В. Ефективність методів профілактики захворювань твердих та м’яких тканин порожнини рота / І. В. Іщенко. - С. 212
Бабич, І. І. Комплексний підхід до лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на окремому клінічному прикладі / І. І. Бабич, Н. О. Вабіщевич. - С. 219
Військова терапія. - С. 226
Трихліб, В. І. Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону / В. І. Трихліб [та ін.]. - С. 226
Другие авторы: Ткачук С. І., Щур А. Б., В. П. Майданюк, М. І. Омеляшко
Мороз, Г. З. Лікування артеріальної гіпертензії у військовослужбовців на етапі вторинної медичної допомоги / Г. З. Мороз [та ін.]. - С. 234
Другие авторы: Воронко А. А., Буженко А. І., А. Г. Галецька
Радушинська, М. В. Взаємозв’язок герх і тривожно-депресивних станів в учасників АТО / М. В. Радушинська. - С. 240
Військова фармація. - С. 244
Саханда, І. В. Використання похідних целюлози у розробці гелів для застосування у ветеринарії (огляд літератури) / І. В. Саханда [та ін.]. - С. 244
Другие авторы: Полова Ж. М., Давтян Л. Л., Н. О. Козіко, В. О. Тарасенко
Шматенко, О. П. Проблеми забезпечення лікарськими препаратами спеціального призначення при надзвичайних ситуаціях / О. П. Шматенко, Н. І. Хомутецька, А. Г. Голуб. - С. 256
Світлична, К. С. Методичні засади впровадження системи менеджменту якості на базі Національного фармацевтичного університету / К. С. Світлична, А. М. Соломенний. - С. 261
Інші проблеми військової медицини. - С. 281
Ткачук, І. М. Комплексна оцінка поширеності коморбідної патології у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію, в амбулаторно-поліклінічній практиці / І. М. Ткачук, Г. З. Мороз, А. І. Буженко. - С. 281
Беленький, В. А. Новый поход к ревизии огнестрельных ран / В. А. Беленький, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко. - С. 290
Печиборщ, В. П. Досвід розвинених країн та вимоги чинних нормативно-правових документів щодо структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та їх матеріально-технічної оснащеності / В. П. Печиборщ, В. В. Вороненко, О. В. Печиборщ. - С. 296
Антоненко, А. М. Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України / А. М. Антоненко, П. В. Ставніченко, С. Т. Омельчук. - С. 313
Єщенко, О. І. Оцінка та прогнозування рівня втоми військових операторів, які працюють за добовим графіком чергувань / О. І. Єщенко. - С. 318
[/showhide]

Публікації на цю тему