Проблеми здоров’я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах

Проблеми здоров'я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах : посібник для кардіологів, ревматологів, терапевтів, організаторів охорони здоров'я та лікарів загальної практики / Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України ; підгот.: Мороз Д.М. та ін.; під ред.: Коваленка В.М., Корнацького В.М. - Київ : Друкарня "Гордон", 2016. - 261 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 205-207. - 100.00 грн.
Б-96684

Комплексним  медико-соціальним дослідженням встановлено недосконалість надання кардіологічної допомоги, що потребувало наукового обгрунтування її оптимізації з метою запобігання, ранньої діагностики та ефективного лікування хвороб системи кровообігу із врахуванням чинників впливу на їх розвиток і перебіг, зокрема психічних порушень для продовження середньої тривалості якісного життя.
Зміст:
Розділ 1. Вплив медико-соціальних факторів на розвиток та перебіг хвороб системи кровообігу, ефективність лікування та їх профілактику. - С. 7
1.1. Загальна характеристика негативних чинників впливу на розвиток і перебіг серцево-судинної патології. - С. 7
1.2. Профілактика хвороб системи кровообігу. - С. 15
Розділ 2. Методи дослідження негативних чинників впливу. - С. 22
Додаток 1 (Додатки А-К). - С. 32
Розділ 3. Аналіз стану здоров’я народу України. - С. 40
3.1. Медико-демографічна ситуація в Україні. - С. 44
3.1.1. Демографічна ситуація в У країні, Європі і світі. - С. 44
3.1.2. Демографічна ситуація в Україні. - С. 58
3.2. Стан здоров’я населення України. - С. 75
3.3. Аналіз інвалідизації населення України. - С. 102
3.4. Хвороби системи кровообігу. - С. 117
Розділ 4. Вплив факторів ризику на розвиток та перебіг хвороб системи кровообігу. - С. 139
4.1. Аналіз медико-соціальних чинників впливу на розвиток та перебіг хвороб системи кровообігу. - С. 139
4.2. Аналіз впливу порушень психічного здоров’я на розвиток і перебіг кардіологічної патології. - С. 146
Розділ 5. Модель оптимізації кардіологічної допомоги в сучасних умовах України. - С. 172
5.1. Алгоритм ранньої діагностики та профілактики психічних порушень хворобах системи кровообігу. - С. 172
5.2. Модель оптимізації кардіологічної допомоги. - С. 181
5.3. Експертна оцінка оптимізованої моделі кардіологічної допомоги на сучасному етапі. - С. 191
Розділ 6. Узагальнення результатів дослідження. - С. 194
Додаток 2. Показники стану здоров’я населення України. - С. 207

Публікації на цю тему