Психосоматичні та соматопсихічні розлади в практиці медичного психолога

Психосоматичні та соматопсихічні розлади в практиці медичного психолога / О. В. Друзь [та ін.]. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 372 с. : іл. - Бібліогр.: с. 360-370.
Б-96399

У роботі висвітлено питання розвитку психосоматичних та соматопсихічних розладів, розглянуто аспекти змісту та співвідношення психосоматичного та соматопсихічного підходів до проблеми психологічного здоров'я як окремого виду практичної професійної діяльності психолога. Розглянуто предмет, методи дослідження, наукові моделі, категорії, функції та сфери діяльності медичного психолога стосовно проблем психодіагностики психосоматичних та соматопсихічних розладів, наведено відповідний психодіагностичний інструментарій.

Зміст [showhide]Розділ І. Клініко-психологічні особливості психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 9
1.1. Особливості соматизації психічної сфери. - С. 9
1.2. Психосоматичний вимір внутрішньої картини хвороби. - С. 15
1.3. Медико-психологічна систематизація психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 23
1.4. Основні теорії концептуалізації психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 38
Розділ II. Огляд феномену дефіцитарних моделей психічної активності як фактору психосоматичних та соматопсихічних тенденцій. - С. 43
Розділ III. Сучасні класифікації психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 63
Розділ IV. Методологія і методи діагностики психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 112
Розділ V. Психодіагностичні моделі у практиці медичного психолога. - С. 132
Розділ VI. Особливості застосування операціоналізованої психодинамічної діагностики (OPD-2) при психосоматичних та соматопсихічних розладах. - С. 181
Розділ VII. Психодіагностичний інструментарій медичного психолога для диференційної діагностики психосоматичних і соматопсихічних розладів. - С. 195
Розділ VIII. Комплексна психофармако- та психотерапія при психосоматичних та соматопсихічних розладах. - С. 261
Розділ IX. Основи психопрофілактики виникнення психосоматичних та соматопсихічних розладів. - С. 298
Розділ X. Деонтологічні засади у роботі медичного психолога. - С. 330 [/showhide]

Публікації на цю тему