Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України за попередніми даними моніторингу 2014

Рейтингова оцінка стану здоров'я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я України за попередніми даними моніторингу 2014 / Укр. ін-т стратег. дослідж. ; ред. П. С. Мельник; уклад.: Дудник С.В., Самойлова Т.П. - Киiв : Коломіцин В.Ю., 2015. - 61 с. : табл.
Б-95599

Для обробки отриманих з регіонів даних створено сучасну оригінальну комп'ютерну програму, яка базується на застосуванні методів математичної статистики, визначенні середньостатистичної зваженої з урахуванням вагового коефіцієнту впливу окремих показників на загальну інтегральну оцінку.
Зміст[showhide]
Перелік основних інтегральних показників стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, що подаються щорічно. - С. 6
Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, доступності та якості медичної допомоги, профілактичної роботи, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я областей України з урахуванням показників стану охорони здоров’я за оперативними даними моніторингу 2014 року. - С. 9
Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, профілактичної роботи, доступності та якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я в сільській місцевості областей України за оперативними даними моніторингу 2014 року. - С. 10
Стан здоров’я населення. - С. 11
Профілактична робота. - С. 18
Доступність та якість медичної допомоги. - С. 25
Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичною допомогою.-С. 34
Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я. - С. 40
Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я в сільській місцевості за оперативними даними моніторингу 2014 року. - С. 50
[/showhide]

Публікації на цю тему