Роль медичної сестри в педіатрії

У фонд ННМБУ поступив навчально-методичний посібник «Педіатрія: практичні навички». Авторами книги виступили викладачі-методисти Конотопського фахового медичного коледжу Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук

Сучасні методи лікування та діагностики у світовій педіатричній практиці змінюються в бік більшого залучення у процес фахівців середньої ланки. Відповідно до модульно-рейтингової системи навчання та нових освітніх планів і програм із дисциплін «Медсестринство в педіатрії», «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії» велику кількість годин відведено на самостійну роботу студентів. Це потребує більшої кількості сучасних навчальних посібників, які допоможуть їм засвоїти теоретичні знання та практичні навички.

Друге видання навчально-методичного посібника ставило на меті допомогти студентам організувати самостійну роботу та опанувати методиками виконання маніпуляцій. В свою чергу тестові завдання допомагають у проведені самоконтролю. Таким чином виконується головне завдання – сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки, здатних здійснювати якісний догляд як за хворою, так і здоровою дитиною.

Нове видання, доповнене тестовими завданнями та питаннями для самоконтролю, відповідає потребам студентів для підготовки до ліцензійних іспитів Крок М.

Педіатрія: практичні навички: навч.-метод. Посіб./ Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. – К.: ВСВ «Медицина», 2023.

Запрошуємо до Бібліотеки

Читачі нашої бібліотеки мають доступ до найбільшої в Україні колекції медичних книг та періодичних видань. Отримавши читацький квиток, Ви зможете працювати у стінах прекрасної історичної будівлі, в центрі Києва. Наші читачі, серед яких відомі імена у медицині, вважають ресурси Бібліотеки безцінними. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до них.

У фонд ННМБУ поступив навчально-методичний посібник «Педіатрія: практичні навички». Авторами книги виступили викладачі-методисти Конотопського фахового медичного коледжу Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук Сучасні методи лікування та діагностики у світовій педіатричній практиці змінюються в бік більшого залучення у процес фахівців середньої ланки. Відповідно до модульно-рейтингової системи навчання та нових освітніх планів і програм із дисциплін «Медсестринство в педіатрії», «Педіатрія», «Невідкладні стани в педіатрії» велику кількість годин відведено на самостійну роботу студентів. Це потребує більшої кількості сучасних навчальних посібників, які допоможуть їм засвоїти теоретичні знання та практичні навички. Друге видання навчально-методичного посібника ставило на меті допомогти студентам організувати самостійну роботу та опанувати методиками виконання маніпуляцій. В свою чергу тестові завдання допомагають у проведені самоконтролю. Таким чином виконується головне завдання – сприяння підготовці висококваліфікованих спеціалістів середньої ланки, здатних здійснювати якісний догляд як за хворою, так і здоровою дитиною. Нове видання, доповнене тестовими завданнями та питаннями для самоконтролю, відповідає потребам студентів для підготовки до ліцензійних іспитів Крок М. Педіатрія: практичні навички: навч.-метод. Посіб./ Н.О. Курдюмова, Т.Г. Поліщук. – К.: ВСВ «Медицина», 2023.