Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров’я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів

Роль закладів первинної медичної допомоги у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу при реформуванні охорони здоров'я і вдосконаленні протитуберкульозних заходів : методичний посібник / Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: Мельник В.М. [та ін.]. - Київ : НІФП ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 2017. - 44 с. : табл. - Бібліогр.: с. 43-44.
Б-96921

Зміст[showhide]
1. Засади реформування протитуберкульозної служби в контексті побудови нової системи охорони здоров’я в Україні. - С. 9
2. Місце загальної медичної мережі у діючій системі організації протитуберкульозної допомоги населенню. - С. 12
3. Оцінка виконання обов’язків щодо організації виявлення, лікування та профілактики туберкульозу лікарями загальної лікарняної мережі (за даними опитування фахівців-фтизіатрів). - С. 15
4. Принципи реорганізації первинної медичної допомоги. - С. 18
5. Обов’язки медичних працівників закладів первинної медико-санітарної допомоги щодо організації виявлення, лікування та профілактики туберкульозу у реформованій системі охорони здоров’я. - С. 22
6. Умови за яких можлива повноцінна участь лікарів загальної практики / сімейних лікарів у виявленні, лікуванні та профілактиці туберкульозу. - С. 28
7. Інтеграція діяльності фтизіатричної служби із загальною медичною мережею у реформованій системі охорони здоров’я. - С. 30
8. Першочергові кроки на шляху інтеграції діяльності фтизіатричної служби із загальною медичною мережею. - С. 40
[/showhide]

Публікації на цю тему