Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому

Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому : (методичні рекомендації) / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; уклад.: Л.Ф. Матюха [та ін.]. - Київ : Наша родина плюс, 2016. - 38 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 15-17. - 20.00 грн.
Б-96498

Представлений типовий локальний протокол розроблений для для надання якісної та ефективної ПД та застосування єдиних підходів, що базуються на принципах доказової медицини.
Зміст [showhide]Поширеність хронічного больового синдрому. - С. 7
Лікування хронічного больового синдрому як складової паліативної допомоги. - С. 9
Розробка локального протоколу медичної допомоги. - С. 12
[/showhide]

Публікації на цю тему