Сімейна медицина

Сімейна медицина : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації: у 3 кн. / авт.: Л.С. Бабінець та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі. - Київ : Медицина , 2016 - Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб. - 2016. - 455 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.; дод.: 450-455.
В-9473

Кн. 2 : Симптоми і синдроми у клініці внутрішніх хвороб. -  2016. - 455 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.; дод.: 450-455.

У підручнику висвітлено основні симптоми і синдроми у кардіології, гастроентерології, пульмонології, нефрології, гематології, ендокринології, а також інші синдроми, з якими лікар загальної практики - сімейної медицини найчастіше стикається у своїй практичній діяльності. Розглянуто причини їх виникнення, патогенез, клінічні прояви, викладено алгоритм діагностичного пошуку за наявності цих синдромів, диференціальну діагностику різних захворювань, що проявляються певними симптомами і синдромами. Також наведено алгоритми надання першої медичної допомоги та профілактичні рекомендації.

Зміст  [showhide]Список скорочень. - С. 5
Розділ 1. Синдроми в кардіології. - С. 7
Кардіалгічний синдром (С.В. Білецький). - С. 7
Набряковий синдром (С.В. Білецький). - С. 33
Синдром артеріальної гіпотонії (А.А. Заздравнов). - С. 36
Синдром слабкості синусового вузла (А.А. Заздравнов). - С. 41
Синдром передчасного збудження шлуночків (С.В. Білецький). - С. 44
Синдром подовженого інтервалу Q-Т (С.В. Білецький). - С. 48
Синдром хронічної серцевої недостатності (О.В. Синяченко). - С. 51
Розділ 2. Синдроми в гастроентерології (В.М. Чернобровий). - С. 64
Синдром абдомінального болю. - С. 64
Шлункова диспепсія. - С. 69
Печія. - С. 72
Дисфагія. - С. 75
Нудота і блювання. - С. 77
Закрепи. - С. 80
Хронічна діарея. - С. 83
Жовтяниці. - С. 86
Портальна гіпертензія. - С. 89
Розділ 3. Синдроми в пульмонології (Л.С. Бабінець, І.О. Боровик). - С. 93
Синдром ущільнення легеневої тканини. - С. 93
Бронхообструктивний синдром. - С. 107
Синдром легеневої недостатності. - С. 115
Синдром рідини в плевральній порожнині. - С. 123
Синдром повітря в плевральній порожнині. - С. 133
Синдром порожнини в легеневій тканині. - С. 139
Синдром підвищення повітряності легень (емфізема легень). - С. 143
Синдром обтураційного ателектазу. - С. 147
Синдром компресійного ателектазу. - С. 149
Синдром легеневої артеріальної гіпертензії. - С. 150
Синдром кашлю. - С. 153
Розділ 4. Синдроми в нефрології. - С. 167
Сечовий синдром (В.М. Лісовий). - С. 167
Нефротичний синдром (Н.М. Железнякова). - С. 184
Розділ 5. Синдроми в гематології. - С. 197
Анемічний синдром (Т.М. Пасієшвілі). - С. 197
Синдром лімфаденопатії (Л.М. Пасієшвілі). - С. 205
Розділ 6. Синдроми в ревматології (Л.М. Пасієшвілі, О.М. Барна). - С. 217
Суглобовий синдром. - С. 217
Синдром остеопорозу. - С. 226
Розділ 7. Синдроми в ендокринології. - С. 245
Синдром гіперглікемії (Т.М. Пасієшвілі). - С. 245
Синдром гіпотиреозу (Н.І. Корильчук). - С. 251
Синдром тиреотоксикозу (Н.І. Корильчук). - С. 263
Метаболічний синдром (С.В. Білецький). - С. 272
Розділ 8. Окремі синдроми в педіатрії. - С. 277
Анемічний синдром у дітей (Т.В. Фролова). - С. 277
Синдром лімфаденопатії у дітей (І.І. Терещенкова). - С. 286
Синдром апное у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 290
Сторонні тіла вуха, дихальних шляхів і стравоходу у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 300
Синдроми болю у шиї та спині у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 310
Синдром порушення статевого розвитку у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 349
Травми, травматичні зовнішні та внутрішні кровотечі у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 335
Гастроінтестинальні геморагії у дітей (В.І. Величко, Г.О. Данильчук). - С. 349
Розділ 9. Різні синдроми. - С. 358
Синдром гепатомегалії (Л.М. Пасієшвілі, Л.М. Бобро). - С. 358
Синдром спленомегалії (Л.М. Бобро, Л.М. Пасіешвілі). - С. 367
Гепатолієнальний синдром (Л.М. Бобро, Л.М. Пасієшвілі). - С. 375
Синдром субфебрилітету (Н.М. Железнякова). - С. 380
Неприємний запах із рота (халітоз) (Н.Д. Чухріенко). - С. 390
Свербіж шкіри (Н.Д. Чухріенко). - С. 422
Синдром задишки (Є.Я. Скляров). - С. 433
Синдром хронічної втоми (В.М. Ждан, Л.М. Шилкіна, Ю.М. Казаков). - С. 437
Додаток (до списків літератури). Основна нормативна база з питань практики сімейної медицини в Україні (станом на 01.01.2016 р.) (О.І. Висоцька). - С. 450
[/showhide]

Публікації на цю тему