Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику її розвитку.

Скринінг школярів на артеріальну гіпертензію та фактори ризику її розвитку. : методичні рекомендації / Буков. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації і патент .- ліценз. роботи ; сост. Ю. М. Нечитайло [и др.]. - Київ : [б. и.], 2016. - 30 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 29-30.
Б-96827

Зміст [showhide]Особливості та етапнісгь проведення скринінгового обстеження серцево-судинної системи у школярів. - С. 8
Основні правила та методика проведення добового моніторингу АТ. - С. 16
Аналіз та обробка отриманих даних добового моніторування артеріального тиску. - С. 19
Формування груп ризику по розвитку АГ на основі проведеного аналізу результатів добового моніторингу АТ. - С. 22[/showhide]

Публікації на цю тему