Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика)

Соціально-стресові розлади (клініка, діагностика, профілактика) / П. В. Волошин [та ін.] ; за ред. П.В. Волошина, Н.О. Марути. - Харків : Строков Д.В., 2016. - 335 с. : іл, табл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-96743

В монографії наведені наслідки соціально-стресових вливів у учасників АТО, співробітників органів внутрішніх справ, студентів, у емігрантів та колишніх військовослужбовців, а також викладені критерії діагностики та принципи лікування цих розладів.

Зміст [showhide]Волошин, П. В. Соціальний стрес та його медико-психологічні наслідки / П. В. Волошин, Н. О. Марута. - С. 5-22
Аймедов, К. В. Особливості перебігу та комплексна допомога особам з посттравматичним стресовим розладом / К. В. Аймедов [та ін.]. - С. 23-43
Другие авторы: Друзь О.В., Дончак А.М., Кривоногова О.В.
Кожина, Г. М. Розлади адаптації у студентів І курсу вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації в умовах кредитно-модульної системи освіти / Г. М. Кожина, К. О. Зеленська. - С. 44-66
Лінський, І. В. Клініко-психопатологічні особливості перебігу алкогольної залежності у колишніх військовослужбовців / І. В. Лінський, А. В. Гайдабрус. - С. 67-83
Маркова, М. В. Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання / М. В. Маркова. - С. 84-108
Маркова, М. В. Соціально-стресові розлади в сфері дитячої онкологічної практики / М. В. Маркова, О. В. Піонтковська, І. Р. Мухаровська. - С. 109-141
Марута, Н. О. Роль сучасних факторів психічної травматизації в ґенезі невротичних розладів / Н. О. Марута, В. Ю. Федченко. - С. 142-166
Марута, Н. О. Особливості депресивних розладів (психогенного, ендогенного, органічного ґенезу) у емігрантів та реемігрантів / Н. О. Марута, О. П. Венгер. - С. 167-208
Підкоритов, В. С. Особливості клініки, формування та комплексного лікування віддалених проявів посттравматичного стресового розладу / В. С. Підкоритов, Л. Ф. Шестопалова, Ю. С. Бучок. - С. 209-229
Пшук, Н. Г. Соціально зумовлені стани професійної дезадаптації у лікарів хірургічного та терапевтичного профілю / Н. Г. Пшук, А. О. Камінська. - С. 230-257
Чабан, О. С. Современные тенденции в диагностике и лечении посттравматического стрессового расстройства / О. С. Чабан, И. А. Франкова. - С. 258-297
Чугунов, В. В. Фактори дискомплаєнтості в терапії посттравматичного стресового розладу та їх нівелювання за допомогою методики підпорогового вербального навіювання / В. В. Чугунов, Ф. В. Паталах, Н. В. Данилевська. - С. 298-314
Юр'єва, Л. М. Психічна дезадаптація у співробітників органів внутрішніх справ: діагностика, профілактика та корекція / Л. М. Юр'єва, С. І. Вишніченко. - С. 315-335
[/showhide]

Публікації на цю тему