Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування

Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л. А. Мельник [та ін.]. - Київ : Бурнос С.О., 2017. - 111 с. : іл. - Бібліогр.: с. 110-111.
Г-1245

Зміст[showhide]
I. Роль соціально-психологічної підтримки в лікуванні туберкульозу. - С. 7
II. Психосоціальний стан особи, хворої на туберкульоз (ТБ). - С. 11
III. Організація перенаправлення хворих між закладами охорони здоров’я та соціальними службами. - С. 18
Первинна оцінка для визначення можливих ризиків відмови від лікування, включно із психоемоційним станом та потребами в інформації. - С. 18
Алгоритм перенаправлення (терміни, форма перенаправлення, зворотний зв’язок). - С. 19
IV. Планування психологічної допомоги пацієнтам. - С. 22
Психологічні чинники, що впливають на формування прихильності до терапії. - С. 22
Соціальні чинники, що впливають на формування прихильності до терапії. - С. 24
Діагностика внутрішньої картини хвороби та визначення типу реагування пацієнта на хворобу. - С. 25
Форми та види допомоги для формування та збереження прихильності до лікування. - С. 26
Психологічна допомога для формування та збереження прихильності до лікування. - С. 28
Орієнтація на корекцію системи соціально-психологічних стосунків із близькими людьми. - С. 34
Алгоритм консультування хворого на туберкульоз для формування прихильності до лікування (мотиваційне консультування, навчання пацієнта з питань туберкульозу тощо). - С. 36
V. Програма психологічної підтримки пацієнтів для формування прихильності до лікування (зустрічі/консультування). - С. 44
Психологічний супровід пацієнта під час прийняття діагнозу. - С. 44
Проблемно-орієнтоване консультування пацієнтів . - С. 47
Робота із внутрішньою стигмою та подолання депресивних реакцій. - С. 48
Навчання пацієнтів самоконтролю (на прикладі «Щоденника пацієнта»). - С. 51
Організація групової роботи з метою підвищення прихильності до лікування. - С. 54
Додаток 1. Типи психологічного реагування на хворобу. - С. 63
Додаток 2. Форма первинної соціально-психологічної оцінки хворого на туберкульоз. - С. 68
Додаток 3. Анкета визначення прихильності пацієнта до медикаментозного лікування за методикою Моріського. - С. 73
Додаток 4. Перелік запитань для визначення рівня знань пацієнтів щодо туберкульозу. - С. 75
Додаток 5. Анкета пацієнта. - С. 78
Додаток 6. Етапи консультування. - С. 85
Додаток 7. Навички консультування. - С. 87
Додаток 8. Психологічні техніки, які можуть застосовуватися для формування й підтримки прихильності до лікування та мінімізації впливу можливих ризиків. - С. 92
Додаток 9. Правила поведінки напряму під час надання соціальних і психологічних послуг. - С. 101
Додаток 10. Інфекційний контроль під час надання немедичних послуг. - С. 104
Додаток 11. Опис діяльності основних установ та організацій, які надають соціальні та інші види послуг. - С. 105
[/showhide]

Публікації на цю тему