Сучасна колапсохірургія та колапсотерапія туберкульозу легень

Сучасна колапсохірургія та колапсотерапія туберкульозу легень / І.А. Калабуха, Ю.Ф. Савенков, О.Д. Сташенко, І.В. Корпусенко. - Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2013. - 134 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-94784

У монографії викладені додаткові можливості підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень із застосуванням колапсохірургії та колапсотерапії. Наведені сучасні модифіковані  методики торакопластичних втручань, а також практичні поради до використання штучного пневмотораксу та пневмоперитонеуму.

Зміст [showhide]Розділ І. Колапсохірургічне лікування хворих на туберкульоз легень. - С. 4
Вступ. - С. 4
Глава 1. Сучасні аспекти застосування торакопластики в лікуванні хворих на туберкульоз легень. - С. 9
Глава 2. Клінічна характеристика хворих. - С. 19
Глава 3. Методики колапсохірургічних втручань. - С. 26
Глава 4. Ретроспективний аналіз результатів колапсохірургічного лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень. - С. 53
Глава 5. Порівняльний аналіз інтра- та післяопераційних показників класичної торакопластики та торакоколагенопластики. - С. 65
Глава 6. Безпосередні та віддалені результати колапсохірургічних втручань. - С. 72
6.1. Безпосередні результати колапсохірургічних втручань. - С. 72
6.2. Віддалені результати колапсохірургічних втручань. - С. 77
Глава 7. Диференційований вибір колапсохірургічних втручань у хворих на деструктивний туберкульоз легень. - С. 80
Практичні поради. - С. 84
Розділ II. - С. 89
Вступ. - С. 89
Глава 1. Світовий досвід колапсотерапії у хворих на туберкульоз легень. - С. 92
Глава 2. Роль штучного пневмотораксу в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень. - С. 103
Глава 3. Значення пневмоперитонеуму в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень. - С. 108
Глава 4. Одночасне застосування штучного пневмотораксу та пневмоперитонеуму при лікуванні туберкульозу легень. - С. 114
Глава 5. Особливості лікарської тактики при неефективності штучного пневмотораксу. - С. 119
Глава 6. Алгоритм лікарської тактики лікування хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень в умовах фтизіатричного стаціонару. - С. 124
Практичні поради. - С. 126
[/showhide]

Публікації на цю тему