Сучасні аспекти військової медицини

Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / Нац. військ.-мед. клініч. центр "ГВКГ" МО України; ред. рада: А. П. Казмірчук (голова) [та ін.]. - Київ : Коломіцин В.Ю., 2016 - Вип. 23. - 2016. - 330 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці глав.
Б-96958

У п'яти главах збірника викладено матеріали: з медичного забезпечення військ Збройних Сил України, сучасної діагностики та лікування захворювань хірургічного і терапевтичного профілів, а також результати клінічних випробувань нових лікарських засобів.
Зміст[showhide]Глава 1. Питання організації медичного забезпечення в Збройних Силах України. - С. 3
Власенко, О. М. Аналіз деяких напрямків наукових досліджень з питань організації медичного забезпечення Збройних Сил України / О. М. Власенко [та ін.]. - С. 3
Другие авторы: Галушка А. М., Булах О. Ю., Стриженко В. І.
Жаховський, В. О. Концепція реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України: погляди на формування та реалізацію / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський. - С. 13
Іващенко, С. М. Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв’язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань / С. М. Іващенко. - С. 28
Казмірчук, А. П. Організація надання спеціалізованих видів медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО / А. П. Казмірчук [та ін.]. - С. 34
Другие авторы: Дрюк М. О., Денисенко І. Г., Циц О. В.
Кучер, В. І. Стан здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України за контрактом / В. І. Кучер. - С. 45
Ласиця, Т. С. Методологічні засади навчання та залучення медичних сестер до профілактики серцево-судинних захворювань / Т. С. Ласиця [та ін.]. - С. 50
Другие авторы: Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Дзізінська О. О.
Ткачук, І. М. Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців / І. М. Ткачук [та ін.]. - С. 59
Другие авторы: Мороз Г. З., Воронко А. А., Бібік Т. А., Гайшун Т. О., Рум'янцева Н. І.
Глава 2. Питання хірургії. - С. 69
Верба, А. В. Визначення джерела інфікування нозокоміальною флорою бойових поранень кінцівок на підставі аналізу мікрофлори на різних етапах лікування / А. В. Верба [та ін.]. - С. 69
Другие авторы: Хоменко І. П., Кондратюк В. М., Костенко І. Г., Котилевський М. І., Олійник О. В., Добровольський В. М., Марченко О. В., Олійник В. М., Собкова Ж. В., Рощенко Л. О., Францишко А. А.
Жабоедов, Г. Д. Эволюция диагноза «глаукома» / Г. Д. Жабоедов [и др.]. - С. 76
Другие авторы: Рыков С. А., Петренко О. В., Третяк В. В., Ивченко Т. Ю.
Котко, О. М. Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок / О. М. Котко [та ін.]. - С. 83
Другие авторы: Тхоревськнй О. В., Рак К. В., Хитрий Г. П.
Сотников, А. В. Бойова поєднана вогнепальна травма тазу, ускладнена анаеробною неклостридіальною інфекцією. Досвід лікування на етапах медичної допомоги / А. В. Сотников [та ін.]. - С. 90
Другие авторы: Гибало Р. В., Макаров Г. Г., Сапа С. А.
Страфун, С. С. Хірургічне лікування поранених з паралічем двоголового м'яза плеча внаслідок вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів / С. С. Страфун [та ін.]. - С. 99
Другие авторы: Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих А. В., Савка І. С., Цивіна С. А., Шипунов В. Г., Лакша А. А.
Хитрий, Г. П. Особливості інтенсивної терапії при тяжкій бойовій травмі черепа та головного мозку / Г. П. Хитрий, О. В. Рабощук, А. К. Онищенко. - С. 106
Глава 3. Питання терапії. - С. 112
Єрьоменко, Г. В. Порушення функції нирок у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу / Г. В. Єрьоменко, Т. С. Оспанова, Т. В. Бездітко. - С. 112
Иванов, Д. А. Об особенностях военной психиатрии и смежных с ней дисциплин / Д. А. Иванов, О. В. Рычка. - С. 118
Литвин, О. В. Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку / О. В. Литвин. - С. 129
Мясников, Г. В. Комплексна оцінка гіполіпідемічних та плейотропних ефектів статинів в перші 10 діб гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі / Г. В. Мясников, З. В. Левшова, Л. Л. Сидорова. - С. 138
Прокопчук, С. М. Ефективність схем ерадикаційної терапії при лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців / С. М. Прокопчук. - С. 148
Сапожніков, А. Р. Стан захворюваності на туберкульоз у Збройних Силах України / А. Р. Сапожніков. - С. 151
Сайко, О. В. Антиконвульсивна сугестивна психотерапія у лікуванні хворих на післяінсультну епілепсію похилого віку / О. В. Сайко. - С. 155
Стаднік, С. М. Аритмії як чинник ризику когнітивної дисфункції / С. М. Стаднік. - С. 170
Ткачов, А. В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції / А. В. Ткачов [та ін.]. - С. 178
Другие авторы: Алєксєєв О. М., Сайко О. В., Лучкевич М. П., Березяк А. М., Кльонова О. Л.
Ткачук, С. І. Локалізація ураження легень при негоспітальній пневмонії у військовослужбовців в Західному регіоні України / С. І. Ткачук. - С. 193
Трихліб, В. І. Ускладнений перебіг гострих респіраторних захворювань та гострих тонзилітів у військовослужбовців / В. І. Трихліб [та ін.]. - С. 201
Другие авторы: Грушкевич В. В., Третьяков В.В ., Боклан Ю. О., Ткачук С. І., Марущенко К. Ю., Антоненко Л. П.
Чурсіна, Т. Я. Ендотеліальна дисфункція - патогенетичний чинник виникнення і прогресування серцевої недостатності / Т. Я. Чурсіна, К. О. Міхалєв. - С. 213
Швец, Н. И. Диагностика и лечение артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом / Н. И. Швец [и др.]. - С. 225
Другие авторы: Бенца Т. М., Казмирчук А. П., Голод А. Г.
Шиць, А. М. Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичним стресовим розладом / А. М. Шиць [та ін.]. - С. 232
Другие авторы: Березовський В. А., Мостовий С. Є., Динник О. Б.
Щепанков, С. М. Багатомісячна динамика психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті / С. М. Щепанков. - С. 245
Якименко, И. Л. Особенности артериальной гипертензии при сочетании с нарушениями пуринового обмена у мужчин / И. Л. Якименко. - С. 255
Янчук, А. М. Ведення хворих через один рік після стентування коронарних артерій на амбулаторному етапі в мовах реальної клінічної практики / А. М. Янчук, Н. М. Сидорова, А. А. Воронко. - С. 266
Глава 4. Нове в діагностиці і лікуванні захворювань. - С. 278
Анікєєва, Т. В. Сучасні можливості оцінки структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом / Т. В. Анікєєва. - С. 278
Данчин, А. А. Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа / А. А. Данчин, Н. Е. Полищук, Г. А. Данчин. - С. 284
Казмірчук, А. П. Інноваційний портативний електрокардіографічно-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини / А. П. Казмірчук [та ін.]. - С. 298
Другие авторы: Мясников Г. В., Софієнко С. В., Бугай О. О., Воронко А. А., Чайковський І. А., Будник М. М., Дегтярук В. І., Фролов Ю. О.
Кущевская, Н. Ф. Исследование новых нанокомпозитов ферромагнетиков в терапии железодефипитной анемии / Н. Ф. Кущевская, Л. К. Куртсеитов, В. С. Мосиенко. - С. 311
Цвигун, Г. В. Магнитно-резонансная томография в диагностике «скрытых» переломов костей скелета / Г. В. Цвигун [и др.]. - С. 318
Другие авторы: Хеда Н. И., Цыбенко Л. Д., Савка И. С.
[/showhide]

Публікації на цю тему