Сучасні фактори ризику гострого ішемічного інсульту

Сучасні фактори ризику гострого ішемічного інсульту : методичні рекомендації / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; уклад.: Зозуля І.С., Волосовець А.О. - Київ : НМАПО ім. П.Л. Шупіка, 2016. - 27 с. : табл. - Бібліогр.: с. 27.
Б-96888

Рекомендації мають на меті оптимізацію схеми лікування та профілактики гострого ішемічного інсульту з урахуванням часу виникнення, соціальних та генетичних факторів ризику, стану вегетативної нервової системи, структурно-функціональних змін гемодинаміки, ліпідного спектру і загортальної системи крові.
Зміст[showhide]
Фактори ризику ішемічного інсульту. - С. 7
Внутрішні фактори виникнення гострого ішемічного інсульту. - С. 8
Соціальні фактори виникнення гострого ішемічного інсульту. - С. 12
Оцінка соціального ризику гострого ішемічного інсульту. - С. 15
Модифікація факторів ризику гострого ішемічного інсульту. - С. 20
Корекція соціальних факторів ризику. - С. 20
Корекція внутрішніх факторів ризику. - С. 23
[/showhide]

Публікації на цю тему