Вибрані лекції професора Зозулі І.С. з судинної патології головного мозку : навчальний посібник (електронна та паперова версія)

Зозуля, І. С. Вибрані лекції професора Зозулі І.С. з судинної патології головного мозку : навчальний посібник (електронна та паперова версія) / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля, А. О. Волосовець ; за ред. І.С. Зозулі. - Київ ; Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2016. - 682 с. : іл.
Б-96887

В посібник включені лекції з судинної патології головного мозку: епідеміологія, патофізіологія, фактори ризику та механізми виникнення, класифікація, клініка, діагностика, надання медичної допомоги.
Зміст[showhide]
Класифікація мозкових інсультів за МКХ-10. - С. 6
Сучасний погляд на класифікацію інсультів. - С. 9
Шкали для оцінки стану хворих з мозковими інсультами та прогнозування подальшого перебігу захворювання. - С. 16
Цереброваскулярна патологія. - С. 19
Факторы, определяющие прогноз и тактику ведения пациентов в остром периоде мозгового инсульта: новые данные украинских исследователей. - С. 38
Роль изменений сосудистой ангиоархитектоники в развитии ишемических инсультов. - С. 60
Значення реологічних властивостей крові у хворих з цереброваскулярною патологією. - С. 69
Варикозна хвороба як фактор ризику ГПМК та їх ускладнень: лікування і профілактика. - С. 85
Патогенез, діагностика і лікування патології магістральних артерій голови (МАГ) як фактор ризику розвитку цереброваскулярних катастроф. - С. 93
Профілактика серцево-судинних захворювань. Атеросклероз. - С. 105
Боротьба із серцево-судинними захворюваннями та інсультом: плануючи більш здорове майбутнє європейців. - С. 119
Инсульт: терминология, этапы медицинской помощи. - С. 125
Основні принципи екстреної медичної допомоги при гострому ішемічному інсульті. - С. 131
Инсульт: медицинская помощь на догоспитальном этапе. - С. 157
Лікування ішемічного інсульту антитромботичними засобами. - С. 172
Инсульт: медицинская помощь в стационаре. Диагностика, выбор лечебной тактики. - С. 195
Сучасні аспекти надання невідкладної медичної допомоги при гострій цереброваскулярній недостатності. - С. 220
Инсульт: медицинская помощь в стационаре. Лечение. - С. 241
Сучасні принципи діагностики та лікування хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу. - С. 293
Инсульт: диагностика и лечение подтипов ишемического инсульта. - С. 322
Инсульт: диагностика и лечение подтипов ишемического инсульта. Артериальная гипертония и ОНМК. - С. 359
Сучасний погляд на проблему екстреної медичної допомоги при гострій цереброваскулярній недостатності. - С. 374
Стандарти надання невідкладної медичної допомоги при мозкових інсультах. - С. 394
Нейропротекторна терапія мозкового інсульту. - С. 407
Гострий ішемічний інсульт: ведення і надання міждисциплінарної допомоги. - С. 425
Стратегія і тактика надання невідкладної допомоги при гострому ішемічному інсульті. - С. 448
Геморагічний інсульт. - С. 461
Ішемічний інсульт в стовбурі головного мозку. - С. 505
Інсульти в мозочку. - С. 521
Нейровізуалізуючі методи визначення інфаркту мозку. - С. 529
ГПМК як критичний стан. - С. 546
Надання невідкладної медичної допомоги хворим з гострим інсультом, які знаходяться в критичному стані. - С. 569
Нейропротекторна терапія при цереброваскулярних захворюваннях. - С. 587
Інфузійна терапія мозкового інсульту. - С. 613
Чи можлива в Україні європейська модель медичної допомоги при інсульті?. - С. 619
Організація та наданя медичної допомоги при ГПМК на догоспітальному та госпітальному етапах. - С. 650
[/showhide]

Публікації на цю тему