30 невідкладних станів у терапії

30 невідкладних станів у терапії : довідник / Ю. М. Мостовой [та ін.]; за ред. Ю.М. Мостового ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова, Асоц. лікарів Поділля. - 5-те вид., переробл. і допов. - Киев : Центр ДЗК, 2016. - 111 с
Б-96597

У довіднику викладені найбільш інформативні дані щодо діагностики та лікування 30-ти невідкладних станів, які виникають за різних захворювань людини та інших критичних обставин. При написанні були використані матеріали державних та міжнародних узгоджувальних медичних документів.

Зміст [showhide]Анафілактичний шок (анафілаксія). - С. 6
Біль у спині. - С. 10
Важке загострення бронхіальної астми. - С. 13
Геморагічний інсульт. - С. 16
Гіпертензивний криз. - С. 18
Гіпоглікемічний стан. - С. 22
Гостра серцева недостатність. - С. 24
Гостра шлунково-кишкова кровотеча. - С. 31
Гострий коронарнцй синдром. - С. 33
Діабетичний кетоацидоз. - С. 39
Зневоднення. - С. 42
Колапс. - С. 44
Лихоманка. - С. 45
Непритомність. - С. 49
Ниркова колька. - С. 51
Опіки. - С. 53
Отруєння грибами. - С. 55
Отруєння етиловим алкоголем. - С. 58
Отруєння наркотичними речовинами. Морфін (опій, омнопон, героїн, кодеїн, діонін). - С. 61
Панкреатит. - С. 63
Пароксизмальні порушення ритму. - С. 67
Фібриляція передсердь. - С. 67
Пароксизмальна шлуночкова тахікардія. - С. 71
Пароксизмальна суправентрикулярна тахікардія. - С. 72
Печінкова енцефалопатія. - С. 74
Печінкова колька. - С. 77
Подагричний криз. - С. 79
Раптова (клінічна) смерть. - С. 83
Тиреотоксичний криз. - С. 91
Транзиторна ішемічна атака. - С. 94
Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 96
Укус тварини. - С. 108
[/showhide]

Публікації на цю тему