Біопсихосоціальна модель допомоги у клінічній практиці

Біопсихосоціальна модель допомоги у клінічній практиці: Цикл наукових праць / К. В. Аймедов. - Одеса : Прес-кур'єр, 2016. - 175 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 153-167.
Б-96617
Аймедов, К. В.

У сфері охорони психічного здоров'я ця модель дозволяє забезпечити комплексний, мультидисциплінарний підхід до лікування і реабілітації пацієнтів. Остання обставина є надзвичайно важливою для організації психіатричної допомоги в сучасних умовах.
Зміст[showhide]
I. Використання біопсихосоціальної моделі в системі допомоги пацієнтам з різними видами патології. - С. 8
1.1. Допомога особам з психічними та поведінковими розладами. - С. 8
1.2. Допомога особам з психосоматичними захворюваннями. - С. 13
1.3. Психопрофілактична допомога особам, які входять до груп ризику. - С. 19
1.3.1. Допомога учасникам АТО та вимушено переміщенним особам. - С. 21
1.3.2. Допомога пацієнтам з особливими потребами та їх родинам. - С. 32
ІІ. Особливості надання комплексної допомоги в залежності від віку. - С. 39
2.1. Діти, підлітки та юнаки. - С. 39
2.2. Особи середнього та похилого віку. - С. 54
III. Основні стратегії командної роботи фахівців різного профілю. - С. 58
IV. Використання е-неаltн технологій в медико-психологічній практиці. - С. 67
4.1. Класика телемедицини. - С. 67
4.2. Інтернет-технології та мобільні «месенджери». - С. 69
4.3. Сектор мас-медіа. - С. 71
V. Паліативна та хоспісна допомога. - С. 74
5.1. Еволюція паліативної допомоги в Україні. - С. 74
5.2. Біоетичні та нооетичні засади надання паліативної допомоги. - С. 80
5.3. Евтаназія та моральність. - С. 89
VI. Загальна педагогіка у системі вищої медичної освіти. - С. 93
VII. Судово-психіатрична та психологічна експертиза Одеської області. - С. 99
VIII. Шляхи взаємодії державних та недержавних організацій в сфері надання допомоги особам з різною патологією та з груп ризику. - С. 105
IX. Загальні відомості. - С. 127
9.1. Історія кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги Одеського національного медичного університету МОЗ України. - С. 127
9.2. Звіт про діяльність кафедри за 2014-2016 роки. - С. 129
9.3. Кадрове забезпечення навчального процесу. - С. 135
9.4. Досвід роботи співробітників кафедри з міжнародними організаціями, грантодавцями, ромадська та волонтерська діяльність. - С. 147
9.5. Педагогічні інновації, застосовані для активізації пізнавальної діяльності студентів. - С. 150
X. Основні видання з наведеного циклу наукових праць. - С. 153
10.1. Основні наукові праці співробітників кафедри. - С. 153
10.2. Друковані видання з циклу наукових праць. - С. 159
Відомості про автора. - С. 168[/showhide]

Публікації на цю тему