Бойова психічна травма

ISBN: 978-617-7832-14-9
Опис: Блінов О. А. Бойова психічна травма / О. А. Блінов. – Київ : Талком, 2019. – 699 с.
Шифр ННМБУ: Б-99509
Автор: Блінов О. А.
Видавець: Талком
Рік видання: 2019
Сторінок: 699
Монографія присвячена вивченню психологічних проблем бойового стресу та бойових психічних травм. Центром концепції психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям визнається особистість воїна, яка зазнала деформації під впливом бойового стресу. Здійснено аналіз впливу бойового ефекту на військовослужбовців. Охарактеризовано психічні реакції і розлади, які виникають внаслідок бойових дій. Проаналізовано проблеми психогенних втрат у підрозділах та запропоновано порядок здійснення їх практичних розрахунків. Представлена послідовність організації та проведення психологічної реабілітації військовослужбовців. Для командирів, психологів, медичних та соціальних працівників, а також всіх, хто цікавиться психологією людини на війні та наданням психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям.
Зміст:
Розділ 1. Феноменологія бойового стресу та бойових психічних травм. – С. 7
1.1. Проблема бойового стресу у працях вітчизняних та зарубіжних фахівців. – С. 7
1.1.1. Природний період вивчення проявів бойового стресу (до масової появи артилерії). – С. 7
1.1.2. Вивчаюче-пояснювальний період досліджень бойового стресу (Російсько-японська війна). – С. 11
1.1.3. Пояснювально-особистісний період розвитку вивчення особливостей бойового стресу у військових (Перша світова війна). – С. 16
1.1.4. Післявоєнний період (аналітично-відновлювальний період). – С. 29
1.1.5. Розвиток уявлень про бойовий стрес у часи Другої світової війни (аналітико-практичний період вивчення бойового стресу). – С. 35
1.1.6. Розвиток уявлень про бойовий стрес після завершення Другої світової війни – до початку ХХІ ст. (систематизації та узагальнення). – С. 40
1.1.7. Закордонні фахівці про лікування наслідків бойового стресу після Другої світової війни (концептуальноемпіричний підхід). – С. 53
1.2. Сутність бойового стресу у працях сучасних дослідників. – С. 57
1.2.1. Сучасне уявлення дослідників про феномен бойового стресу. – С. 57
1.2.2. Різновиди бойового стресу. – С. 75
1.3. Психотравмуючі фактори сучасного бою. – С. 79
1.4. Психологічні наслідки та зміна поведінки військовослужбовців у стані бойового стресу. – С. 100
1.4.1. Психологічні наслідки участі у бойових діях. – С. 100
1.4.2. Модель поведінки військовослужбовців в умовах бойового стресу “Компас”. – С. 111
1.4.3. Поведінка військовослужбовців у стані бойового стресу (за результатами досліджень американських фахівців). – С. 117
1.5. Сучасні уявлення про деформацію військовослужбовців та зміни їхньої поведінки. – С. 123
Розділ 2. Фахівці провідних країн світу про зміст боротьби з бойовим стресом, психічними травмами та організації їх профілактики. – С. 148
2.1. Організація роботи з бойовим стресом в армії США. – С. 148
2.2. Психопрофілактична робота та надання психологічної допомоги в бойових умовах фахівцями Армії оборони Ізраїлю. – С. 169
2.3. Погляди французьких фахівців на подолання наслідків бойового стресу. – С. 182
2.4. Організація роботи з бойовими психічними травмами в бундесвері ФРН. – С. 196
2.5. Керівні документи з подолання бойового стресу в країнах НАТО. – С. 204
2.5.1. Нормативні документи щодо роботи з бойовим стресом. – С. 204
2.5.2. Управління поведінкою військовослужбовців у Збройних Силах США та НАТО впродовж усього циклу розгортання бойових дій. – С. 213
2.5.2.1. Вивчення поведінки та організація ресурсної бази в Збройних Силах США. – С. 213
2.5.2.2. Підвищення знань лідерів з психологічної придатності та формування готовності на етапах розгортання військових підрозділів НАТО. – С. 215
2.5.3. Організація контролю бойового стресу в Армії США. – С. 218
Розділ 3. Бойові психічні травми в екстремальних умовах діяльності. – С. 232
3.1. Причини появи бойових психічних травм та їх прояви у воїнів. – С. 232
3.1.1. Причини появи бойових психічних травм. – С. 232
3.1.2. Прояви бойових психічних травм у воїнів. – С. 246
3.2. Вплив бойового стресу на формування негативних психічних станів військовослужбовців. – С. 254
3.3.Реакції на стрес у бойовій обстановці. – С. 259
3.4.Психогенні втрати у підрозділах під час війни на Донбасі. – С. 267
3.5. Практичні розрахунки психогенних втрат. – С. 274
Розділ 4. Технології надання психологічної допомоги воїнам, які отримали бойові психічні травми. – С. 281
4.1. Діагностика й лікування військовослужбовців. – С. 281
4.2. Організація психологічної допомоги в умовах локальних війн і збройних конфліктів. – С. 281
4.3. Зміст трьохешелонної системи надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які отримали бойову психічну травму. – С. 295
4.4. Надання психологічної допомоги військовослужбовцям з бойовою психічною травмою (український досвід). – С. 304
Розділ 5. Нормативна база визнання бойових стресових розладів та психологічна реабілітація військовослужбовців. – С. 318
5.1. Нормативні документи, що регламентують надання реабілітаційних послуг психотравмованим воїнам. – С. 318
5.2. Прояви стресових та посттравматичних стресових розладів. – С. 325
5.3. Психотерапія посттравматичних стресових розладів. – С. 334
5.4. Модель психологічної реабілітації військовослужбовців. – С. 338
5.5. Психологічна реабілітація поранених та інвалідів війни в умовах лікарняних закладів. – С. 349
5.6. Досвід організації психореабілітаційної роботи в збройних силах країн НАТО. – С. 361
Розділ 6. Концепція надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які зазнали впливу бойового стресу. – С. 373
6.1. Розроблення моделі бойового стресу воїнів. – С. 373
6.2. Етапи, методи та методики дослідження проявів бойового стресу військовослужбовців. – С. 377
6.3. Розроблення інноваційного психологічного інструментарію для вимірювання та корекції наслідків впливу бойового стресу і особливості його застосування. – С. 382
6.3.1. Опитувальник бойового стресу О.А. Блінова (ОБСБ). – С. 382
6.3.1.1. Розроблення та організація роботи з опитувальником бойового стресу. – С. 383
6.3.1.2. Математична верифікація опитувальника. – С. 390
6.3.1.3. Перевірка конвергентної валідності з іншими опитувальниками. – С. 401
6.3.1.4. Розроблення російськомовного аналогу опитувальника. – С. 402
6.3.2. Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОС ПТСР). – С. 407
6.3.2.1. Розроблення опитувальника скринінгу посттравматичного стресового розладу. – С. 408
6.3.2.2. Математична верифікація опитувальника. – С. 411
6.3.2.3. Перевірка конвергентної валідності опитувальника. – С. 417
6.3.2.4. Розроблення російськомовного аналогу опитувальника. – С. 420
6.3.3. Експрес-шкала визначення самопочуття, настрою та активності (СНА). – С. 425
6.3.4. Пристрій для роботи з восьмикольоровим тестом М. Люшера. – С. 427
6.3.5. Колода метафоричних асоціативних фотокарт “Стресстоп!”. – С. 430
Блінов, О. А. 6.3.6. Колода метафоричних асоціативних карт “Компас вибору професії” / О. А. Блінов, А. С. Фіголь. – С. 432
Розділ 7. Результати емпіричного дослідження бойового стресу військовослужбовців – учасників бойових дій. – С. 435
7.1. Основні результати психологічного дослідження проявів бойового стресу у військовослужбовців. – С. 435
7.1.1. Характеристика вибірки. – С. 435
7.1.2. Загальні результати за показниками стать, вік, освіта. – С. 435
7.1.3. Психологічні особливості прояву бойового стресу в військовослужбовців – учасників бойових дій. – С. 442
7.1.4. Особливості учасників бойових дій за чинниками: стать, вік, освіта, сімейний стан, соціальний статус. – С. 443
7.2. Переживання військовослужбовцями бойового стресу і посттравматичних стресових розладів. – С. 450
7.2.1 Порівняльний аналіз переживань бойового стресу учасниками та неучасниками бойових дій. – С. 450
7.2.2. Визначення бойового стресу воїнів штатних підрозділів і тих, хто знаходиться в госпіталі. – С. 457
7.3. Результати переживання посттравматичних стресових розладів різними категоріями військовослужбовців. – С. 460
7.3.1. Прояви ознак посттравматичних стресових розладів в учасників та неучасників бойових дій. – С. 731
7.3.2. Порівняльний аналіз переживання посттравматичних стресових розладів військовослужбовцями штатних підрозділів і тих, хто перебував у госпіталі. – С. 462
7.3.3. Особливості прояву бойового стресу і посттравматичних стресових розладів різними категоріями бійців. – С. 464
7.3.4. Встановлення розподілу проявів ознак посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців. – С. 471
7.4. Прояви особистісних характеристик у поранених та контужених воїнів. – С. 485
7.4.1. Порівняння особистісних характеристик поранених військовослужбовців. – С. 485
7.4.2. Переживання військовослужбовцями бойового стресу в результаті контузій і поранень. – С. 489
7.5. Особливості прояву бойового стресу в комбатантів. – С. 494
7.5.1. Ставлення військовослужбовців до віри в Бога. – С. 494
7.5.2. Закономірності впливу на комбатантів бойових стресфакторів. – С. 498
7.5.3. Визначення провідних стрес-факторів переживання бойового стресу. – С. 507
7.5.4. Взаємозвʼязок ресурсного блоку (РБ) ОБСБ з іншими показниками бойового стресу. – С. 519
7.5.5. Результати діяльності комбатантів у бойових умовах. – С. 522
7.5.6. Мотиваційні та індивідуально-психологічні особливості прояву особистості комбатантів та поранених. – С. 528
7.5.7. Загальні результати анкетування військовослужбовців щодо задоволеності рівнем їх захисту прав, соціальним, фінансовим, медичним забезпеченням та діяльності волонтерів. – С. 554
7.5.8. Факторний аналіз емоцій та почуттів учасників бойових дій. – С. 559
7.5.9. Факторний аналіз бойового стресу. – С. 570
7.6. Психодіагностична та психотерапевтична робота з пораненими військовослужбовцями. – С. 590
7.6.1. Оцінка психоемоційного стану поранених воїнів за допомогою тесту М. Люшера. – С. 590
7.6.2. Організація та проведення психотерапевтичної роботи. – С. 592

Публікації на цю тему

ISBN: 978-617-7832-14-9 Опис: Блінов О. А. Бойова психічна травма / О. А. Блінов. – Київ : Талком, 2019. – 699 с. Шифр ННМБУ: Б-99509 Автор: Блінов О. А. Видавець: Талком Рік видання: 2019 Сторінок: 699 Монографія присвячена вивченню психологічних проблем бойового стресу та бойових психічних травм. Центром концепції психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям визнається особистість воїна, яка зазнала деформації під впливом бойового стресу. Здійснено аналіз впливу бойового ефекту на військовослужбовців. Охарактеризовано психічні реакції і розлади, які виникають внаслідок бойових дій. Проаналізовано проблеми психогенних втрат у підрозділах та запропоновано порядок здійснення їх практичних розрахунків. Представлена послідовність організації та проведення психологічної реабілітації військовослужбовців. Для командирів, психологів, медичних та соціальних працівників, а також всіх, хто цікавиться психологією людини на війні та наданням психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям. Зміст: Розділ 1. Феноменологія бойового стресу та бойових психічних травм. - С. 7 1.1. Проблема бойового стресу у працях вітчизняних та зарубіжних фахівців. - С. 7 1.1.1. Природний період вивчення проявів бойового стресу (до масової появи артилерії). - С. 7 1.1.2. Вивчаюче-пояснювальний період досліджень бойового стресу (Російсько-японська війна). - С. 11 1.1.3. Пояснювально-особистісний період розвитку вивчення особливостей бойового стресу у військових (Перша світова війна). - С. 16 1.1.4. Післявоєнний період (аналітично-відновлювальний період). - С. 29 1.1.5. Розвиток уявлень про бойовий стрес у часи Другої світової війни (аналітико-практичний період вивчення бойового стресу). - С. 35 1.1.6. Розвиток уявлень про бойовий стрес після завершення Другої світової війни – до початку ХХІ ст. (систематизації та узагальнення). - С. 40 1.1.7. Закордонні фахівці про лікування наслідків бойового стресу після Другої світової війни (концептуальноемпіричний підхід). - С. 53 1.2. Сутність бойового стресу у працях сучасних дослідників. - С. 57 1.2.1. Сучасне уявлення дослідників про феномен бойового стресу. - С. 57 1.2.2. Різновиди бойового стресу. - С. 75 1.3. Психотравмуючі фактори сучасного бою. - С. 79 1.4. Психологічні наслідки та зміна поведінки військовослужбовців у стані бойового стресу. - С. 100 1.4.1. Психологічні наслідки участі у бойових діях. - С. 100 1.4.2. Модель поведінки військовослужбовців в умовах бойового стресу "Компас". - С. 111 1.4.3. Поведінка військовослужбовців у стані бойового стресу (за результатами досліджень американських фахівців). - С. 117 1.5. Сучасні уявлення про деформацію військовослужбовців та зміни їхньої поведінки. - С. 123 Розділ 2. Фахівці провідних країн світу про зміст боротьби з бойовим стресом, психічними травмами та організації їх профілактики. - С. 148 2.1. Організація роботи з бойовим стресом в армії США. - С. 148 2.2. Психопрофілактична робота та надання психологічної допомоги в бойових умовах фахівцями Армії оборони Ізраїлю. - С. 169 2.3. Погляди французьких фахівців на подолання наслідків бойового стресу. - С. 182 2.4. Організація роботи з бойовими психічними травмами в бундесвері ФРН. - С. 196 2.5. Керівні документи з подолання бойового стресу в країнах НАТО. - С. 204 2.5.1. Нормативні документи щодо роботи з бойовим стресом. - С. 204 2.5.2. Управління поведінкою військовослужбовців у Збройних Силах США та НАТО впродовж усього циклу розгортання бойових дій. - С. 213 2.5.2.1. Вивчення поведінки та організація ресурсної бази в Збройних Силах США. - С. 213 2.5.2.2. Підвищення знань лідерів з психологічної придатності та формування готовності на етапах розгортання військових підрозділів НАТО. - С. 215 2.5.3. Організація контролю бойового стресу в Армії США. - С. 218 Розділ 3. Бойові психічні травми в екстремальних умовах діяльності. - С. 232 3.1. Причини появи бойових психічних травм та їх прояви у воїнів. - С. 232 3.1.1. Причини появи бойових психічних травм. - С. 232 3.1.2. Прояви бойових психічних травм у воїнів. - С. 246 3.2. Вплив бойового стресу на формування негативних психічних станів військовослужбовців. - С. 254 3.3.Реакції на стрес у бойовій обстановці. - С. 259 3.4.Психогенні втрати у підрозділах під час війни на Донбасі. - С. 267 3.5. Практичні розрахунки психогенних втрат. - С. 274 Розділ 4. Технології надання психологічної допомоги воїнам, які отримали бойові психічні травми. - С. 281 4.1. Діагностика й лікування військовослужбовців. - С. 281 4.2. Організація психологічної допомоги в умовах локальних війн і збройних конфліктів. - С. 281 4.3. Зміст трьохешелонної системи надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які отримали бойову психічну травму. - С. 295 4.4. Надання психологічної допомоги військовослужбовцям з бойовою психічною травмою (український досвід). - С. 304 Розділ 5. Нормативна база визнання бойових стресових розладів та психологічна реабілітація військовослужбовців. - С. 318 5.1. Нормативні документи, що регламентують надання реабілітаційних послуг психотравмованим воїнам. - С. 318 5.2. Прояви стресових та посттравматичних стресових розладів. - С. 325 5.3. Психотерапія посттравматичних стресових розладів. - С. 334 5.4. Модель психологічної реабілітації військовослужбовців. - С. 338 5.5. Психологічна реабілітація поранених та інвалідів війни в умовах лікарняних закладів. - С. 349 5.6. Досвід організації психореабілітаційної роботи в збройних силах країн НАТО. - С. 361 Розділ 6. Концепція надання психологічної допомоги військовослужбовцям, які зазнали впливу бойового стресу. - С. 373 6.1. Розроблення моделі бойового стресу воїнів. - С. 373 6.2. Етапи, методи та методики дослідження проявів бойового стресу військовослужбовців. - С. 377 6.3. Розроблення інноваційного психологічного інструментарію для вимірювання та корекції наслідків впливу бойового стресу і особливості його застосування. - С. 382 6.3.1. Опитувальник бойового стресу О.А. Блінова (ОБСБ). - С. 382 6.3.1.1. Розроблення та організація роботи з опитувальником бойового стресу. - С. 383 6.3.1.2. Математична верифікація опитувальника. - С. 390 6.3.1.3. Перевірка конвергентної валідності з іншими опитувальниками. - С. 401 6.3.1.4. Розроблення російськомовного аналогу опитувальника. - С. 402 6.3.2. Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОС ПТСР). - С. 407 6.3.2.1. Розроблення опитувальника скринінгу посттравматичного стресового розладу. - С. 408 6.3.2.2. Математична верифікація опитувальника. - С. 411 6.3.2.3. Перевірка конвергентної валідності опитувальника. - С. 417 6.3.2.4. Розроблення російськомовного аналогу опитувальника. - С. 420 6.3.3. Експрес-шкала визначення самопочуття, настрою та активності (СНА). - С. 425 6.3.4. Пристрій для роботи з восьмикольоровим тестом М. Люшера. - С. 427 6.3.5. Колода метафоричних асоціативних фотокарт "Стресстоп!". - С. 430 Блінов, О. А. 6.3.6. Колода метафоричних асоціативних карт "Компас вибору професії" / О. А. Блінов, А. С. Фіголь. - С. 432 Розділ 7. Результати емпіричного дослідження бойового стресу військовослужбовців - учасників бойових дій. - С. 435 7.1. Основні результати психологічного дослідження проявів бойового стресу у військовослужбовців. - С. 435 7.1.1. Характеристика вибірки. - С. 435 7.1.2. Загальні результати за показниками стать, вік, освіта. - С. 435 7.1.3. Психологічні особливості прояву бойового стресу в військовослужбовців - учасників бойових дій. - С. 442 7.1.4. Особливості учасників бойових дій за чинниками: стать, вік, освіта, сімейний стан, соціальний статус. - С. 443 7.2. Переживання військовослужбовцями бойового стресу і посттравматичних стресових розладів. - С. 450 7.2.1 Порівняльний аналіз переживань бойового стресу учасниками та неучасниками бойових дій. - С. 450 7.2.2. Визначення бойового стресу воїнів штатних підрозділів і тих, хто знаходиться в госпіталі. - С. 457 7.3. Результати переживання посттравматичних стресових розладів різними категоріями військовослужбовців. - С. 460 7.3.1. Прояви ознак посттравматичних стресових розладів в учасників та неучасників бойових дій. - С. 731 7.3.2. Порівняльний аналіз переживання посттравматичних стресових розладів військовослужбовцями штатних підрозділів і тих, хто перебував у госпіталі. - С. 462 7.3.3. Особливості прояву бойового стресу і посттравматичних стресових розладів різними категоріями бійців. - С. 464 7.3.4. Встановлення розподілу проявів ознак посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців. - С. 471 7.4. Прояви особистісних характеристик у поранених та контужених воїнів. - С. 485 7.4.1. Порівняння особистісних характеристик поранених військовослужбовців. - С. 485 7.4.2. Переживання військовослужбовцями бойового стресу в результаті контузій і поранень. - С. 489 7.5. Особливості прояву бойового стресу в комбатантів. - С. 494 7.5.1. Ставлення військовослужбовців до віри в Бога. - С. 494 7.5.2. Закономірності впливу на комбатантів бойових стресфакторів. - С. 498 7.5.3. Визначення провідних стрес-факторів переживання бойового стресу. - С. 507 7.5.4. Взаємозвʼязок ресурсного блоку (РБ) ОБСБ з іншими показниками бойового стресу. - С. 519 7.5.5. Результати діяльності комбатантів у бойових умовах. - С. 522 7.5.6. Мотиваційні та індивідуально-психологічні особливості прояву особистості комбатантів та поранених. - С. 528 7.5.7. Загальні результати анкетування військовослужбовців щодо задоволеності рівнем їх захисту прав, соціальним, фінансовим, медичним забезпеченням та діяльності волонтерів. - С. 554 7.5.8. Факторний аналіз емоцій та почуттів учасників бойових дій. - С. 559 7.5.9. Факторний аналіз бойового стресу. - С. 570 7.6. Психодіагностична та психотерапевтична робота з пораненими військовослужбовцями. - С. 590 7.6.1. Оцінка психоемоційного стану поранених воїнів за допомогою тесту М. Люшера. - С. 590 7.6.2. Організація та проведення психотерапевтичної роботи. - С. 592