Державна політика здоров’я збереження: світовий досвід і Україна

Співак, М. В. Державна політика здоров'я збереження: світовий досвід і Україна / М. В. Співак ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України . - Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. - 535 с. - Бібліогр.: с. 467-535.
Б-96925

Проаналізовано наукові визначення і підходи до поняття "здоров'я збереження", на основі яких обгрунтовано необхідність запровадження його у політологічний дискус. Значна увага приділяється аналізу чинників, які впливають на формування державної політики здоров'я збереження. Розкриваються політико-правові аспекти державно-приватного партнерства в реалізації політики здоров'я збереження

Зміст[showhide]
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження політики здоров'я збереження. - С. 10
1.1. Здоров'я збереження як глобальна проблема людства. - С. 10
1.2. Формування ідеології здоров'я збереження. - С. 33
1.3. Теоретико-методологічні підходи до визначення державної політики здоров'я збереження. - С. 54
1.4. Концепція державної політики здоров'я збереження. - С. 84
Розділ 2. Зарубіжний досвід реалізації політики здоров'я збереження. - С. 106
2.1. Формування державної політики здоров'я збереження в умовах північноамериканської економічної інтеграції НАФТА: Канада, Мексика і США. - С. 106
2.2. Функції політико-соціальної роботи у реалізації державної політики здоров'я збереження країн Центральної Америки. - С. 119
2.3. Вектор здоров'я збереження у політиці країн Карибського басейну. - С. 134
2.4. Острівні держави і території як суб'єкти державної політики здоров'я збереження. - С. 155
2.5. Основні напрями і тенденції розвитку політики здоров'я збереження країн Південної Америки. - С. 173
2.6. Моделі державної політики здоров'я збереження у країнах Західної Європи. - С. 202
2.7. Досвід скандинавських країн у запровадженні політики здоров'я збереження. - С. 225
2.8. Основні напрями політики здоров'я збереження у країнах Південної Європи. - С. 239
Розділ 3. Роль державної політики здоров'я збереження в розвитку системи громадського здоров'я в Україні. - С. 256
3.1. Сучасний стан і проблеми політики здоров'я збереження в Україні. - С. 256
3.2. Суб'єкти здоров'я збережної політики. - С. 291
3.3. Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров'я збереження. - С. 326
3.4. Перспективи державної політики здоров'я збереження в умовах реформування суспільства. - С. 345
Розділ 4. Національна стратегія здоров'я збереження в Україні. - С. 367
4.1. Стратегічний підхід до розбудови політики здоров'я збереження в Україні. - С. 367
4.2. Шляхи реалізації інноваційної політики здоров'я збереження. - С. 396
4.3. Формування механізму державно-приватного партнерства у контексті політики здоров'я збереження. - С. 427
[/showhide]

Публікації на цю тему