Диспетчер оперативно-диспетчерської служби

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби системи екстренної медичної допомоги : навчально-методичний посібник / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф ; уклад.: Рощін Г.Г. [та ін.]. - Київ : Логос , 2014. - 90 с. : іл.
Б-96820

В посібнику наведено матеріали щодо організації та функціонування в історичному аспекті медичних диспетчерських служб закордоном та в Україні, висвітлено роль та місце працівника диспетчерської служби,який є першим з цієї системи екстреної медичної допомоги для телефонуючого про допомогу і відіграє ведучу роль в здатності системи реагування на невідкладну медичну ситуацію.
Зміст[showhide]
І. Основні поняття та скорочення. - С. 6
II. 3 історії виникнення екстреної медичної диспетчеризації та приклади її становлення в системі екстреної медичної допомоги країн світу. - С. 7
III. Пріоритети екстреної медичної диспетчеризації та роль диспетчера екстреної медичної допомоги. - С. 28
IV. Протоколи екстреної медичної диспетчеризації. - С. 32
V. Мапи території обслуговування в роботі диспетчера екстреної медичної допомоги. - С. 38
VI. Сертифікація диспетчера екстреної медичної допомоги. - С. 39
VII. Структура навчальних програм диспетчерів екстреної медичної допомоги. - С. 42
VIII. Загальні вимоги та критерії відбору кандидата для роботи диспетчером екстреної медичної допомоги. - С. 45
IX. Питання, пов’язані із створенням автоматизованої системи екстреної медичної диспетчеризації. - С. 46
[/showhide]

Публікації на цю тему