Опис: Інтерпретація електрокардіограми у практиці сімейного лікаря : навч. посіб. / за ред. С. В. Білецького. – Чернівці : БДМУ, 2020. – 266 с.
Шифр ННМБУ: Б-99538
Видавець: БДМУ
Рік видання: 2020
Сторінок: 266
У посібнику розглядаються зміни електрокардіограми (ЕКГ) при відхиленнях електричної осі серця, гіпертрофії передсердь і шлуночків, порушеннях функцій автоматизму, збудливості і провідності, при інфаркті міокарда.
Зміст:
1. Основи електрокардіографії. Електрокардіографічні віведення. – С. 9
Стандартні відведення. – С. 11
Посилені відведення від кінцівок. – С. 14
Шестиосьова система координат Бейлі (Bayley). – С. 15
Грудні відведення. – С. 18
Додаткові грудні відведення. – С. 19
2. Зубці ЕКГ. Нормальна електрокардіограма. – С. 23
Формування електрокардіограми при поширенні хвилі збудження по серцю. – С. 25
3. Алгоритм аналізу електрокардіограми. – С. 33
Визначення джерела збудження і регулярності ритму серця. – С. 34
Визначення частоти ритму. – С. 34
Визначення положення електричної осі серця (кута альфа). – С. 35
Визначення кута альфа графічним методом. – С. 35
Візуальне визначення кута альфа. – С. 36
Визначення поворотів серця навколо поздовжньої осі. – С. 51
Визначення поворотів серця навколо поперечної осі (верхівкою вверх або вниз). – С. 53
4. Електрокардіограма здорових дітей у різні вікові періоди. – С. 57
5. Електрокардіограма при гіпертрофії відділів серця. – С. 73
Гіпертрофія лівого передсердя. – С. 75
Гіпертрофія правого передсердя. – С. 78
Електрокардіограма при гіпертрофії обох передсердь. – С. 81
Електрокардіограма при гіпертрофії лівого шлуночка. – С. 83
Електрокардіограма при гіпертрофії правого шлуночка. – С. 90
Електрокардіограма при гіпертрофії обох шлуночків. – С. 98
6. Електрокардіограма при аритміях серця. Аритмії, пов’язані з порушенням функції автоматизму. – С. 100
Синусова тахікардія. – С. 100
Синусова брадикардія. – С. 102
Синусова аритмія. – С. 104
Синдром слабкості синусового вузла. – С. 108
Передсердний ритм. – С. 109
Атріовентрикулярний вузловий) ритм. – С. 113
Дисоціація з інтерференцією. – С. 115
Ідіовентрикулярний ритм. – С. 116
Аритмії, пов’язані з порушенням збудливості. – С. 119
Екстрасистолія. – С. 119
Передсердна екстрасистолія. – С. 121
Екстрасистоли з АВ-вузла. – С. 127
Шлуночкова екстрасистолія. – С. 130
Пароксизмальна тахікардія. – С. 141
Передсердна пароксизмальна тахікардія. – С. 145
Атріовентрикулярна пароксизмальна тахікардія. – С. 145
Шлуночкова пароксизмальна тахікардія. – С. 148
Фібриляція передсердь. – С. 153
Тріпотіння передсердь. – С. 156
Тріпотіння і фібриляція шлуночків. – С. 161
7. Електрокардіограма при блокадах серця. – С. 165
Синоатріальна блокада. – С. 166
Внутрішньопередсердна блокада. – С. 169
Атріовентрикулярна блокада. – С. 171
Неповна АВ-блокада І ступеня. – С. 171
Атріовентрикулярна блокада ІІ ступеня. – С. 172
Неповна АВ-блокада ІІ ступеня І типу з періодами Самойлова-Венкебаха (Мобітц І). – С. 173
Неповна АВ-блокада ІІ ступеня ІІ типу (Мобітц ІІ). – С. 174
Неповна АВ-блокада ІІ ступеня ІІІ типу . – С. 175
Атріовентрикулярна блокада ІІІ ступеня (повна АВ-блокада). – С. 177
Блокада ніжок і гілок пучка Гіса. – С. 181
Блокада правої ніжки пучка Гіса. – С. 181
Блокада лівої ніжки пучка Гіса. – С. 184
Блокада передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. – С. 189
Блокада задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса. – С. 194
Двопучкові блокади. – С. 196
Блокада правої ніжки і передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (комбінована блокада Бейлі). – С. 196
Блокада правої ніжки і задньої гілки лівої ніжки пучка Гіса (комбінована блокада Вілсона). – С. 199
Трипучкові блокади. – С. 202
Синдроми передчасного збудження шлуночків. – С. 204
Синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта (Wolff-Parkinson-White, WPW). – С. 205
Синдром вкороченого інтервалу P-Q (R). – С. 210
Синдром Махейма. – С. 211
8. Комбіновані порушення утворення і проведення інсульту. – С. 213
Парасистологія. – С. 214
9. Електрокардіограма при інфаркті міокарда. – С. 219
Зміни ЕКГ при інфаркті міокарда. – С. 220
Стадія пошкодження (найгостріша стадія) інфаркту міокарда. – С. 223
Гостра стадія інфаркту міокарду. – С. 225
Підгостра стадія інфаркту міокарду. – С. 228
Рубцева стадія інфаркту міокарду. – С. 230
Електрокардіограма при не Q-інфаркті міокарда. – С. 242
Електрокардіограма при субендокардіальному інфаркті міокарда. – С. 244
Зміни ЕКГ при інфаркті міокарда у хворих із блокадами ніжок пучка Гіса. – С. 246
Зміни електрокардіограми при повторних інфарктах міокарда. – С. 250
Псевдоінфарктні зміни електрокардіограми. – С. 252