Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань

Опис: Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії / О. Г. Аврунін, Д. В. Кухаренко, В. О. П’ятикоп [та ін.]. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 158 с.
Шифр ННМБУ: Б-99562
Видавець: ХНУРЕ
Рік видання: 2020
Сторінок: 158
Розглядаються біомедичні технології для використання при комп’ютерному плануванні малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії. Пропонуються методи щодо траєкторного комп’ютерного планування нейрохірургічних втручань при стереотаксичних операціях на глибинних структурах головного мозку людини та підходи щодо функціональних малоінвазивних втручань при корекції захворювань окорухового апарату людини.
Зміст:
1. Аналітичний огляд сучасних методів та моделей комп’ютерного планування оперативних втручань. – С. 6
1.1. Спеціалізовані комплекси для комп’ютерного планування оперативних втручань на головному мозку. – С. 6
1.2. Спеціалізовані комплекси для комп’ютерного планування оперативних втручань на окоруховому апараті. – С. 9
Висновки з розділу та постановка мети і завдань дослідження. – С. 14
2. Розроблення математичних моделей планування оперативних втручань. – С. 16
2.1. Спосіб розрахунку координат у комп’ютерному плануванні траєкторії хірургічного доступу на структурах головного мозку та окоруховому апараті людини. – С. 16
2.2. Створення персоналізованої ідентифікаційної моделі операційної ділянки. – С. 26
2.3. Побудова математичної моделі окорухових структур у процесі комп’ютерного планування оперативних втручань. – С. 40
2.4. Розроблення модифікаційного методу комп’ютерного планування стереотаксичних втручань. – С. 63
2.5. Використання методів прийняття рішень та побудова оптимальної моделі нейронної мережі для передопераційного планування в умовах апріорної невизначенності. – С. 82
Висновки до розділу. – С. 90
3. Практична реалізація та екпериментальні дослідження запропонованого програмного забезпечення. – С. 93
3.1. Експериментальна перевірка розроблених методів і засобів. – С. 93
3.2. Тестування розробленого апаратно-програмного засобу оптичної навігації й аналіз основних похибок у процесі оптичної стереореєстрації хірургічного інструмента. – С. 112
3.3. Порівняння результатів прогнозу хірургічного втручання комп’ютерної системи з реальною роботою хірурга-офтальмолога. – С. 117
3.4. Оцінка адекватності побудованої моделі за критерієм Стьюдента та Фішера. – С. 119
3.5. Розроблення основних медико-технічних вимог та практичних рекомендацій щодо проектування та використання системи комп’ютерного планування хірургічної корекції косоокості. – С. 132
Висновки з розділу. – С. 136

Публікації на цю тему

Опис: Комп'ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії / О. Г. Аврунін, Д. В. Кухаренко, В. О. П’ятикоп [та ін.]. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 158 с. Шифр ННМБУ: Б-99562 Видавець: ХНУРЕ Рік видання: 2020 Сторінок: 158 Розглядаються біомедичні технології для використання при комп'ютерному плануванні малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії. Пропонуються методи щодо траєкторного комп'ютерного планування нейрохірургічних втручань при стереотаксичних операціях на глибинних структурах головного мозку людини та підходи щодо функціональних малоінвазивних втручань при корекції захворювань окорухового апарату людини. Зміст: 1. Аналітичний огляд сучасних методів та моделей комп'ютерного планування оперативних втручань. - С. 6 1.1. Спеціалізовані комплекси для комп'ютерного планування оперативних втручань на головному мозку. - С. 6 1.2. Спеціалізовані комплекси для комп'ютерного планування оперативних втручань на окоруховому апараті. - С. 9 Висновки з розділу та постановка мети і завдань дослідження. - С. 14 2. Розроблення математичних моделей планування оперативних втручань. - С. 16 2.1. Спосіб розрахунку координат у комп'ютерному плануванні траєкторії хірургічного доступу на структурах головного мозку та окоруховому апараті людини. - С. 16 2.2. Створення персоналізованої ідентифікаційної моделі операційної ділянки. - С. 26 2.3. Побудова математичної моделі окорухових структур у процесі комп'ютерного планування оперативних втручань. - С. 40 2.4. Розроблення модифікаційного методу комп'ютерного планування стереотаксичних втручань. - С. 63 2.5. Використання методів прийняття рішень та побудова оптимальної моделі нейронної мережі для передопераційного планування в умовах апріорної невизначенності. - С. 82 Висновки до розділу. - С. 90 3. Практична реалізація та екпериментальні дослідження запропонованого програмного забезпечення. - С. 93 3.1. Експериментальна перевірка розроблених методів і засобів. - С. 93 3.2. Тестування розробленого апаратно-програмного засобу оптичної навігації й аналіз основних похибок у процесі оптичної стереореєстрації хірургічного інструмента. - С. 112 3.3. Порівняння результатів прогнозу хірургічного втручання комп'ютерної системи з реальною роботою хірурга-офтальмолога. - С. 117 3.4. Оцінка адекватності побудованої моделі за критерієм Стьюдента та Фішера. - С. 119 3.5. Розроблення основних медико-технічних вимог та практичних рекомендацій щодо проектування та використання системи комп'ютерного планування хірургічної корекції косоокості. - С. 132 Висновки з розділу. - С. 136