Медицина невідкладних станів

Побачило світ 5-е видання підручника «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога». Серед авторів книги – І.С. Зозуля, д.мед.н., проф.; А.О. Волосовець, д.мед.н., доцент, О.Г. Шекера, д.мед.н., проф., та інші.

Екстрена медична допомога полягає у здійсненні невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я. Під невідкладним станом розуміють раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або її оточенню, що виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин.

Війна в Україні поставила нові виклики перед службою медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, на полі бою та на всіх етапах евакуації. Це підвищує актуальність підручника для лікарів екстреної медичної допомоги, військових лікарів, хірургів, нейрохірургів, які щоденно надають екстрену (догоспітальну) і невідкладну (госпітальну) медичну допомогу.

У підручник, який по праву можна назвати «національним», увійшли всі основні розділи, присвячені невідкладним станам, що відомі зараз медичній науці. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці та наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, травматології, нейрохірургії, офтальмології, фтизіатрії, оториноларингології, стоматології, педіатрії, а також при опіках та отруєннях. В 5-е видання включено нові розділи – невідкладні стани в неонатології та організація екстреної допомоги при надзвичайних станах. Відповідно до вимог доказової медицини у підручнику оновлено етіологію, патогенез, діагностику та лікування різних нозологій. Осучаснено підрозділи, які стосуються застосування лікарських засобів.

Один з авторів підручника – І.С. Зозуля – у передмові до 5-го видання написав: «Кінцевий результат лікування гострих захворювань та невідкладних станів значною мірою залежить від своєчасності й адекватності надання невідкладної допомоги… Нині особливо актуальною є саме рання госпітальна допомога, оскільки в Україні запроваджена й активно імплементується система відділень невідкладної допомоги у великих стаціонарах і лікарнях. Саме тому кожен лікар, незалежно від спеціальності, повинен уміти надавати швидку і невідкладну медичну допомогу хворому у будь-якому місці і у будь-який час». Автори наголошують, кожен лікар має володіти певними алгоритмами діагностики найпоширеніших патологій та тактики екстреної медичної допомоги, а також практичними навичками реанімації.

Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник/ І.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін.; за ред. І.С. Зозулі, А.О. Волосовця. – К.: ВСВ «Медицина», 2023.

Публікації на цю тему

Побачило світ 5-е видання підручника «Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога». Серед авторів книги – І.С. Зозуля, д.мед.н., проф.; А.О. Волосовець, д.мед.н., доцент, О.Г. Шекера, д.мед.н., проф., та інші. Екстрена медична допомога полягає у здійсненні невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування і збереження життя людини та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я. Під невідкладним станом розуміють раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму та невідворотну загрозу життю та здоров’ю людини або її оточенню, що виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших внутрішніх чи зовнішніх причин. Війна в Україні поставила нові виклики перед службою медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, на полі бою та на всіх етапах евакуації. Це підвищує актуальність підручника для лікарів екстреної медичної допомоги, військових лікарів, хірургів, нейрохірургів, які щоденно надають екстрену (догоспітальну) і невідкладну (госпітальну) медичну допомогу. У підручник, який по праву можна назвати «національним», увійшли всі основні розділи, присвячені невідкладним станам, що відомі зараз медичній науці. Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці та наданні екстреної медичної допомоги в хірургії, кардіології, неврології, травматології, нейрохірургії, офтальмології, фтизіатрії, оториноларингології, стоматології, педіатрії, а також при опіках та отруєннях. В 5-е видання включено нові розділи – невідкладні стани в неонатології та організація екстреної допомоги при надзвичайних станах. Відповідно до вимог доказової медицини у підручнику оновлено етіологію, патогенез, діагностику та лікування різних нозологій. Осучаснено підрозділи, які стосуються застосування лікарських засобів. Один з авторів підручника – І.С. Зозуля – у передмові до 5-го видання написав: «Кінцевий результат лікування гострих захворювань та невідкладних станів значною мірою залежить від своєчасності й адекватності надання невідкладної допомоги… Нині особливо актуальною є саме рання госпітальна допомога, оскільки в Україні запроваджена й активно імплементується система відділень невідкладної допомоги у великих стаціонарах і лікарнях. Саме тому кожен лікар, незалежно від спеціальності, повинен уміти надавати швидку і невідкладну медичну допомогу хворому у будь-якому місці і у будь-який час». Автори наголошують, кожен лікар має володіти певними алгоритмами діагностики найпоширеніших патологій та тактики екстреної медичної допомоги, а також практичними навичками реанімації. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога: підручник/ І.С. Зозуля, А.О. Волосовець, О.Г. Шекера та ін.; за ред. І.С. Зозулі, А.О. Волосовця. – К.: ВСВ «Медицина», 2023.