Міжнародний День Захисту Дітей

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – “International Day for Protection of Children” ‒ прекрасне свято радості та надії.
Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край.
Міжнародний день захисту дітей – це одне з найстаріших міжнародних свят. За однією із версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе (Фестиваль човнів-драконів), яке якраз припала на 1-ше червня. Завдяки щасливому випадку цей день збігся із часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.

У виставковій залі ННМБУ розгорнуто книжкову виставку до Міжнародного дня захисту дітей:

Майданник, В. Г.
Наша дитина (догляд та виховання) / В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай. – 6-те вид., переробл. та допов. – Київ : Біт, 2010. – 412 с.
Книга написана досвідченими і висококваліфікованими фахівцями, допоможе Вам у вихованні здорової дитини, Поданий матеріал про життя до народження, описується період розвитку і виховання дитини першого, другого та третього року життя, профілактика захворювань і догляд за хворою дитиною та надання допомоги дітям з невідкладними станами.

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / С. К. Ткаченко [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. – 7-е вид., випр. – Київ : Медицина , 2018. – 590 с
У підручнику описано основні завдання педіатричної служби в Україні. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Висвітлено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних та інфекційних хворіб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі.

Очерки детской психиатрии. Аутизм : учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / И. А. Марценковский ; Вид. дім “Здоров’я України. Мед. журн.”. – Киев : Нейроnews, 2014. – 281 с.
До видання увійшли статті українських, американських, англійських і ізраїльських дитячих психіатрів, психологів і корекційних педагогів, присвячені питанням профілактики, діагностики, терапії, педагогічної корекції та соціальної підтримки осіб з розладами спектру аутизму різного ступеня тяжкості, які базуються на принципах наукової доказовості.
Дюбкова, Т. П.

Основы медицинских знаний: охрана материнства и детства; инфекционные болезни : учебное пособие для студентов педагогических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Т. П. Дюбкова, В. Ф. Жерносек. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2005. – 447 с.
У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми патології дитячого віку та профілактики основних захворювань, містяться основні відомості про найбільш поширених інфекційних захворюваннях людини.
Посібник адресовано студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Окремі глави можуть бути використані студентами медичних вузів. Видання буде корисним лікарям-репродуктологам, валеології та всім фахівцям, які пропагують здоровий спосіб життя.
Дубініна, К. В.

Вікова психологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / К. В. Дубініна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. психології і педагогіки. – Київ : Слово, 2017. – 176 с.
Навчально-методичний посібник призначений для самостійного оволодіння навчальним курсом “Психології розвитку та вікова психологія”. Система завдань передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних елементів, включає розгортання смислових та змістовних блоків у запитаннях, альтернативно-тестових завданнях.

Неврология раннего детского возраста: для детских и взрослых неврологов, неонатологов, педиатров, семейных врачей / С. К. Евтушенко ; под ред. С.К. Евтушенко. – Киев : Заславский А.Ю, 2016. – 287 с.
У монографія описано тему неврологічних проблеми раннього дитячого віку з урахуванням сучасних літературних даних, з використанням власного клінічного матеріалу, включаючи лікування. У кожному розділі монографії представлені сучасні матеріали, засновані на роботах провідних міжнародних груп, які займаються даною проблемою. Для зручності сприйняття у багатьох розділах є табличні матеріали з генетичною класифікацією.

Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Катілов. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 518 с.
У даному навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини.
Баиндурашвили, А. Г.

Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста. Клиника, диагностика, консервативное лечение и реабилитация : руководство / А. Г. Баиндурашвили, С. Ю. Волошин, А. И. Краснов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт- Петербург : СпецЛит, 2016. – 103 с.
У посібнику описані різні методики діагностики вродженого вивиху стегна у дітей грудного віку. Також описані сучасні методи консервативного лікування даної патології та реабілітаційний період.
Книга адресована лікарям ортопедам, травматологам, хірургам та реабілітологам.

Синдромы Сильвера-Рассела и Беквита-Видемана у детей : / А. Е. Абатуров [и др.]. – Харьков : Планета-Принт, 2015. – 182 с.

У монографії описані сучасні дані про етіологію, патогенез, принципи діагностики та лікування даних синдромів. Книга ілюстрована 30 таблицями і 20 малюнками.

Миколишин , Л. І.
Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей : навчальний посібник / Л. І. Миколишин , З. І. Піскур ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. – Львів : ЛНМУ, 2017. – 106 с.

Посібник описує основні клінічні форми позагрудного туберкульозу. У стислій формі наведені відомості про патогенез, клінічні ознаки, диференціальну діагностику вказаної патології. Наведено методику організації виявлення і діагностики позагрудного туберкульозу у дітей на різних рівнях надання медичної допомоги. Чітко сформовані діагностичні критерії встановлення діагнозу.

Боднарчук В.О..
Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей. : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів МОЗ Укрїни / Боднарчук В.О. ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. – Львів : ПАІС, 2015. – 124 с.

Метою написання посібника “Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей” було пнадати сучасні засади навчально-методичного проектування практичних занять, враховуючи зміни в типовій програмі та клінічних протоколах МОЗ України, допомогти студенту якісно самостійно підготуватися до практичного заняття, перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, вирішивши наведені ситуаційні завдання та задачі різного рівня, а також викладачам кафедр педіатрії вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації надати сучасні методично обґрунтовані рекомендації щодо проведення практичного заняття.

Берсенев В.А.
Особенности переходного возраста : в 2 т. / В. А. Берсенев. – Киев : Заславський А.Ю., 2015 – . – ISBN 978-617-632-045-6.
Т. 1 : Книга для родителей. – 2015. – 151 с. : ил. – Б. ц.

Книга для батьків, присвячена найважливішому періоду життя людини, часу найбільш бурхливого зростання і розвитку організму, коли стрімко і синхронно відбуваються морфологічні (форма і будова тіла), фізіологічні (життєдіяльність), психологічні і моральні зміни. Які необхідно поставити перепони на шляху нейровегетативних і Нейроортопедична синдромів? Як допомогти міцніше стати на ноги? Як зміцнити здоров’я? Про це розмірковує автор на підставі своєї піввікової діяльності.

Берсенев В.
Особенности переходного возраста : в 2 т. / В. Берсенев. – Киев : Заславский А.Ю., 2015 – . – ISBN 978-617-632-046-3.
Т. 2 : Книга для подростков. – 2015. – 184 с.

Другий том книги «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ» доктор В. А. БЕРСЕНЄВ адресує безпосередньо підліткам. Спираючись на приклади з власної лікарської практики, автор не залишає без відповіді жодне з питань.

Говорячи про секрети і закономірності, в тому числі про ті, що сором’язливо замовчують шкільні підручники анатомії, доктор закликає читача замислитися про своє майбутнє, про втілення в життя мрій і планів. І ненав’язливо підказує, як це зробити простіше і краще.

Єжова, О. О.
Школи здоров’я у країнах східної Європи: теорія і практика / О.О. Єжова; за ред. О.О. Єжової ; Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 287 с.

Монографію присвячено дослідженню становлення і розвитку Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (Шкіл здоров’я у Європі – ШЗЄ) у країнах Східної Європи. Висвітлено теоретичні та практичні основи здоров’я спрямованої діяльності. Охарактеризовано етапи розвитку мережі ШЗЄ. Особливу увагу приділено становленню і розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (період 1995–2015 рр.). Наведено приклади успішних практик Шкіл здоров’я в закладах України. Для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних закладів освіти, студентів, магістрів, аспірантів та науковців педагогічних спеціальностей.

Панченко, О. А.
Информационная безопасность ребенка / О. А. Панченко. – Киев : КВИЦ, 2016. – 379 с.

У монографії розглядаються базові поняття теорії інформаційної безпеки дитини, способи інформаційно-психологічного захисту, реабілітаційної / абілітаційної допомоги.

Публікації на цю тему

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – "International Day for Protection of Children" ‒ прекрасне свято радості та надії. Саме в дітях продовження роду людського й здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Міжнародний день захисту дітей – це одне з найстаріших міжнародних свят. За однією із версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у Цзе (Фестиваль човнів-драконів), яке якраз припала на 1-ше червня. Завдяки щасливому випадку цей день збігся із часом проведення «дитячої» конференції в Женеві. У виставковій залі ННМБУ розгорнуто книжкову виставку до Міжнародного дня захисту дітей: Майданник, В. Г. Наша дитина (догляд та виховання) / В. Г. Майданник, В. Г. Бурлай. - 6-те вид., переробл. та допов. - Київ : Біт, 2010. - 412 с. Книга написана досвідченими і висококваліфікованими фахівцями, допоможе Вам у вихованні здорової дитини, Поданий матеріал про життя до народження, описується період розвитку і виховання дитини першого, другого та третього року життя, профілактика захворювань і догляд за хворою дитиною та надання допомоги дітям з невідкладними станами. Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики. : підручник для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства / С. К. Ткаченко [та ін.] ; ред.: С. К. Ткаченко, Р. І. Поцюрко. - 7-е вид., випр. - Київ : Медицина , 2018. - 590 с У підручнику описано основні завдання педіатричної служби в Україні. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної дитини і догляді за нею. Висвітлено питання вигодовування грудної дитини і харчування дітей старшого віку. Описано етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, діагностику, лікування і профілактику основних та інфекційних хворіб дитячого віку, принципи догляду за хворою дитиною, надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі й у стаціонарі. Очерки детской психиатрии. Аутизм : учебное пособие для специалистов в области охраны психического здоровья детей / И. А. Марценковский ; Вид. дім "Здоров'я України. Мед. журн.". - Киев : Нейроnews, 2014. - 281 с. До видання увійшли статті українських, американських, англійських і ізраїльських дитячих психіатрів, психологів і корекційних педагогів, присвячені питанням профілактики, діагностики, терапії, педагогічної корекції та соціальної підтримки осіб з розладами спектру аутизму різного ступеня тяжкості, які базуються на принципах наукової доказовості. Дюбкова, Т. П. Основы медицинских знаний: охрана материнства и детства; инфекционные болезни : учебное пособие для студентов педагогических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Т. П. Дюбкова, В. Ф. Жерносек. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2005. - 447 с. У навчальному посібнику розглядаються актуальні проблеми патології дитячого віку та профілактики основних захворювань, містяться основні відомості про найбільш поширених інфекційних захворюваннях людини. Посібник адресовано студентам педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Окремі глави можуть бути використані студентами медичних вузів. Видання буде корисним лікарям-репродуктологам, валеології та всім фахівцям, які пропагують здоровий спосіб життя. Дубініна, К. В. Вікова психологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / К. В. Дубініна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. психології і педагогіки. - Київ : Слово, 2017. - 176 с. Навчально-методичний посібник призначений для самостійного оволодіння навчальним курсом "Психології розвитку та вікова психологія". Система завдань передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних елементів, включає розгортання смислових та змістовних блоків у запитаннях, альтернативно-тестових завданнях. Неврология раннего детского возраста: для детских и взрослых неврологов, неонатологов, педиатров, семейных врачей / С. К. Евтушенко ; под ред. С.К. Евтушенко. - Киев : Заславский А.Ю, 2016. - 287 с. У монографія описано тему неврологічних проблеми раннього дитячого віку з урахуванням сучасних літературних даних, з використанням власного клінічного матеріалу, включаючи лікування. У кожному розділі монографії представлені сучасні матеріали, засновані на роботах провідних міжнародних груп, які займаються даною проблемою. Для зручності сприйняття у багатьох розділах є табличні матеріали з генетичною класифікацією. Клінічне обстеження дитини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Катілов. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 518 с. У даному навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Баиндурашвили, А. Г. Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста. Клиника, диагностика, консервативное лечение и реабилитация : руководство / А. Г. Баиндурашвили, С. Ю. Волошин, А. И. Краснов. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт- Петербург : СпецЛит, 2016. - 103 с. У посібнику описані різні методики діагностики вродженого вивиху стегна у дітей грудного віку. Також описані сучасні методи консервативного лікування даної патології та реабілітаційний період. Книга адресована лікарям ортопедам, травматологам, хірургам та реабілітологам. Синдромы Сильвера-Рассела и Беквита-Видемана у детей : / А. Е. Абатуров [и др.]. - Харьков : Планета-Принт, 2015. - 182 с. У монографії описані сучасні дані про етіологію, патогенез, принципи діагностики та лікування даних синдромів. Книга ілюстрована 30 таблицями і 20 малюнками. Миколишин , Л. І. Організація виявлення та діагностики позагрудного туберкульозу у дітей : навчальний посібник / Л. І. Миколишин , З. І. Піскур ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів : ЛНМУ, 2017. - 106 с. Посібник описує основні клінічні форми позагрудного туберкульозу. У стислій формі наведені відомості про патогенез, клінічні ознаки, диференціальну діагностику вказаної патології. Наведено методику організації виявлення і діагностики позагрудного туберкульозу у дітей на різних рівнях надання медичної допомоги. Чітко сформовані діагностичні критерії встановлення діагнозу. Боднарчук В.О.. Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей. : навчально-методичний посібник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів МОЗ Укрїни / Боднарчук В.О. ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького. - Львів : ПАІС, 2015. - 124 с. Метою написання посібника “Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань органів ендокринної системи у дітей” було пнадати сучасні засади навчально-методичного проектування практичних занять, враховуючи зміни в типовій програмі та клінічних протоколах МОЗ України, допомогти студенту якісно самостійно підготуватися до практичного заняття, перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, вирішивши наведені ситуаційні завдання та задачі різного рівня, а також викладачам кафедр педіатрії вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації надати сучасні методично обґрунтовані рекомендації щодо проведення практичного заняття. Берсенев В.А. Особенности переходного возраста : в 2 т. / В. А. Берсенев. - Киев : Заславський А.Ю., 2015 - . - ISBN 978-617-632-045-6. Т. 1 : Книга для родителей. - 2015. - 151 с. : ил. - Б. ц. Книга для батьків, присвячена найважливішому періоду життя людини, часу найбільш бурхливого зростання і розвитку організму, коли стрімко і синхронно відбуваються морфологічні (форма і будова тіла), фізіологічні (життєдіяльність), психологічні і моральні зміни. Які необхідно поставити перепони на шляху нейровегетативних і Нейроортопедична синдромів? Як допомогти міцніше стати на ноги? Як зміцнити здоров'я? Про це розмірковує автор на підставі своєї піввікової діяльності. Берсенев В. Особенности переходного возраста : в 2 т. / В. Берсенев. - Киев : Заславский А.Ю., 2015 - . - ISBN 978-617-632-046-3. Т. 2 : Книга для подростков. - 2015. - 184 с. Другий том книги «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНОГО ВІКУ» доктор В. А. БЕРСЕНЄВ адресує безпосередньо підліткам. Спираючись на приклади з власної лікарської практики, автор не залишає без відповіді жодне з питань. Говорячи про секрети і закономірності, в тому числі про ті, що сором'язливо замовчують шкільні підручники анатомії, доктор закликає читача замислитися про своє майбутнє, про втілення в життя мрій і планів. І ненав'язливо підказує, як це зробити простіше і краще. Єжова, О. О. Школи здоров'я у країнах східної Європи: теорія і практика / О.О. Єжова; за ред. О.О. Єжової ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. - 287 с. Монографію присвячено дослідженню становлення і розвитку Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю (Шкіл здоров’я у Європі – ШЗЄ) у країнах Східної Європи. Висвітлено теоретичні та практичні основи здоров’я спрямованої діяльності. Охарактеризовано етапи розвитку мережі ШЗЄ. Особливу увагу приділено становленню і розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю (період 1995–2015 рр.). Наведено приклади успішних практик Шкіл здоров’я в закладах України. Для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних закладів освіти, студентів, магістрів, аспірантів та науковців педагогічних спеціальностей. Панченко, О. А. Информационная безопасность ребенка / О. А. Панченко. - Киев : КВИЦ, 2016. - 379 с. У монографії розглядаються базові поняття теорії інформаційної безпеки дитини, способи інформаційно-психологічного захисту, реабілітаційної / абілітаційної допомоги.