Моделювання систем управління в галузі охорони здоров’я

Лозовська, Л. І. Моделювання систем управління в галузі охорони здоров'я / Л. І. Лозовська, Г.С. Трофименко. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 197 с. : іл. - Бібліогр.: с. 151-174.
Б-95420

В роботі досліджується питання функціонування галузі охорони здоров'я в Україні як на державному, регіональному рівні, так і на рівні медичних закладів із застосуванням економіко-математичних методів та моделей. Розроблено трирівневу каскадну модель системи управління в галузі охорони здоров'я, що надає широкі можливості проведення аналізу ефективності управління в галузі на всіх рівнях: державному, регіональному та рівні управління медичними закладами. Проведено комплексний аналіз і дана оцінка системи управління в галузі охорони здоров'я України на державному рівні.

Зміст [showhide]Розділ І. Теоретичні та методичні основи управління в галузі охорони здоров’я. - С. 5
1.1. Теоретичні основи функціонування галузі охорони здоров’я. - С. 5
1.2. Державне регулювання діяльності галузі охорони здоров’я. - С. 29
1.3. Обґрунтування напрямів удосконалення систем управління в галузі охорони здоров ’я. - С. 41
Розділ 2. Методи оцінювання та моделі систем управління в галузі охорони здоров’я. - С. 58
2.1. Моделі систем управління в галузі охорони здоров’я України на державному рівні. - С. 58
2.2. Побудова моделей оптимального розміщення медичних закладів. - С. 69
2.3. Побудова моделі оцінювання показників діяльності медичних установ України. - С. 80
Розділ 3. Практичне застосування моделей управління в галузі охорони здоров’я. - С. 96
3.1. Результати моделювання систем управління в галузі охорони здоров’я України на державному рівні. - С. 96
3.2. Методи та алгоритми розв’язання задач оптимального розміщення медичних закладів. - С. 120
3.3. Інформаційне забезпечення управління в медичних закладах. - С. 133[/showhide]

Публікації на цю тему